Translate

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Στήν τελική εὐθεῖα....

Ὁ Ἀγώνας μας κορυφώνεται!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί φίλοι, Χριστός Ἀνέστη!
Σέ λίγες ἡμέρες θά μᾶς καλέσει τό χρέος μας ἀπέναντι στήν Πατρίδα μας πρό τῆς κάλπης τῶν Εὐρωεκλογῶν. Θά πρέπει νά ἐπιλέξουμε ἀνθρώπους γιά νά μᾶς ἐκπροσωπήσουν στήν Εὐρωβουλή. Ἐκεῖ ὅπου, πλέον, καλῶς ἤ κακῶς, λαμβάνονται οἱ ἀποφάσεις πού ἐν πολλοῖς καθορίζουν τό μέλλον τῆς Χώρας μας, τοῦ Λαοῦ της, τῶν παιδιῶν μας!
Ὡς Ἕλληνες καί ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουμε καθῆκον νά ἀναδείξουμε ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἀνθρώπους πού πιστεύουν σέ Χριστό καί Ἑλλάδα! Δηλαδή, Χριστιανούς Πατριῶτες πού ὅμως δέν ἀνήκουν σέ κόμματα τά ὁποῖα δέν ὑπηρετοῦν τό πραγματικό συμφέρον τῆς Πατρίδος, ἀλλά ἐξυπηρετοῦν ξένα καί ἐπιζήμια γιά τόν Ἐλληνισμό συμφέροντα!
Ἡ πραγματικότητα τῶν τελευταίων ἐτῶν ἀπέδειξε καί ἐπιβεβαίωσε ὅτι καί ἡ θεωρία "ψηφίστε Χριστιανούς σέ ὅποιο κόμμα κι ἄν ἀνήκουν" δέν εἶναι καλός ὁδηγός! Διότι τά κόμματα χειραγωγοῦν, φιμώνουν, ἀκυρώνουν καί ὑποδουλώνουν τελικῶς ἀκόμη καί τούς βουλευτές τους χάριν τῶν κομματικῶν ἐπιλογῶν καί ἐντολῶν, τά ὁποῖα συνήθως ἐξυπηρετοῦν ἄνομα συμφέροντα καί ἐπιδιώξεις!
Τά περιθώρια ἔχουν στενέψει! ΣΗΜΕΡΑ ἔγινε πλέον σαφές ὅτι ΠΡΕΠΕΙ νά ψηφίζουμε μόνο ἐκεῖνα τά κόμματα πού μέ τίς θέσεις τους ὑπηρετοῦν τήν Πατρίδα καί σέβονται τήν Πίστη μας καί ἐπιπλέον ἀπαρτίζονται ἀπό στελέχη καί ὑποψηφίους πού εἶναι συνειδητοί καί ἐκκλησιαζόμενοι Χριστιανοί.
Κατ' αὐτή τήν περίοδο, ὁ Θεός οἰκονόμησε καί ὑπάρχει στόν τόπο μας ἕνα τέτοιο πολιτικό κόμμα. Εἶναι ἡ Πολιτική Παράταξη τῶν συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια, ἡ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ"!
Καθαρά καί ξάστερα, λοιπόν, σᾶς καλοῦμε νά στηρίξετε μέ ὅλες σας τίς δυνάμεις αὐτή τήν πολιτική παρουσία πού μέ συνέπεια ἐδῶ καί 6 ἤδη χρόνια ἀγωνίζεται ἀταλάντευτα ὑπέρ τῶν δικαίων τῆς Πατρίδος μας, μέ πίστη στόν Χριστό καί ὅραμα τήν ἔνδοξη καί μαρτυρική Ρωμηοσύνη! Αὐτό τό ἀξεπέραστο ἱστορικό καί πνευματικό κεκτημένο τοῦ Γένους μας!
Θά εἴμαστε ἀναπολόγητοι στόν Θεό καί στήν Ἱστορία καί ὑπεύθυνοι γιά τήν περαιτέρω τύχη αὐτοῦ τοῦ τόπου ἐάν δέν ἀνταποκριθοῦμε στό καθῆκον μας! Ἐπιλογή, δόξα τῶ Θεῶ, ἔχουμε!
Τά μηνύματα πού λαμβάνουμε ἀπό τή Θράκη, τή Μακεδονία, τή Θεσσαλία, τή Στερεά Ἑλλάδα, τήν Ἤπειρο, τήν Πελοπόννησο καί τά Νησιά μας, μέ πρώτη τήν λεβεντογέννα Κρήτη, εἶναι ἐνθαρρυντικά!
Δέν πρέπει, ὅμως, νά ἐφησυχάζουμε ἤ νά ἀρκούμεθα μόνο στή δική μας ψῆφο. Πρέπει ὁ καθένας μας νά παρακινήσει οἰκείους, συγγενεῖς, φίλους καί γνωστούς νά στηρίξουν τήν "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" μας!
Τέλος, εἶναι κυριολεκτικῶς ΝΤΡΟΠΗ, ὀρθόδοξοι Χριστιανοί Ἔλληνες νά ἐγκλωβίζονται μέ διάφορες δικαιολογίες σέ δῆθεν συντηρητικά κόμματα πού σήμερα ξεπουλοῦν τήν Πατρίδα μας ΚΑΙ εἰδικότερα νά ψηφίζουν νεο-εἰδωλολατρικά ἐθνικιστικά μορφώματα πού κηρύττουν τό μίσος καί χρησιμοποιοῦν τή βία κατά συνανθρώπων μας. Δέν παίζουμε μέ τήν ψῆφο μας! Εἴμαστε συνυπεύθυνοι γιά ὅσα πράττουν αὐτοί πού ψηφίζουμε!
Ἄς σκεφθοῦμε λιγάκι τί θά γινόταν ἐάν τήν δικαία ὀργή καί ἀγανάκτηση πού ὅλοι νοιώθουμε γιά ὅσα σήμερα συμβαίνουν στόν τόπο μας τήν μετουσιώναμε σέ δυναμική ἀπόφαση νά στηρίξουμε καί νά συστρατευθοῦμε στόν Ἀγώνα τῆς "ΚΟΙΝΩΝΙΑ"; Γιά φαντασθεῖτε, ἐάν ἡ Παράταξη αὐτή εἶχε λάβει τό εἰσιτήριο γιά τό Κοινοβούλιο πόσο, θέλοντας καί μή γιά κάποιους, θά ἀκτινοβολοῦσε ὁ καθαρός πατριωτικός, ρωμαίϊκος, πάντα ἐπίκαιρος, ὠφέλιμος καί ἑλκυστικός λόγος τῆς Ρωμηοσύνης μέσω τῶν ὑποψηφίων μας ἐκεῖ μέσα! Μέ πρῶτο τόν ἀγωνιστή καί ἀκαταπόνητο ἐργάτη τῆς Παρατάξεως τόν Πρόεδρό μας, τόν κ. Μιχάλη Ἠλιάδη!
Μπορεῖ οἱ φωνές καί οἱ κραυγές νά ἐντυπωσιάζουν, ἀλλά ὁ λόγος ὁ γνήσια πατριωτικός καί χριστιανικός εἶναι τομώτερος ὑπέρ πᾶσαν μάχαιραν! Χωρίς, ὡστόσο, νά σφάζει κανέναν! Μόνο τό κακό!
Ἀποτελεῖ βαθειά πεποίθησή μου ὅτι ἅπαξ καί εἰσέλθει ἡ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων δέν θά ξαναβγεῖ! Θά ἀνέβει, σύν Θεῶ, πολύ ψηλά καί θά κερδίσει τίς καρδιές ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων! Θά ἀναζωπυρώση τή φλόγα πού σιγοκαίει μέσα στά σπλάγχνα καί τήν καρδιά τοῦ κάθε Ρωμηοῦ!
Ἡ ΨΗΦΟΣ μας εἶναι ὄντως ἱερή καί σαφέστατα ὐπάρχουν ἐπιλογές πού συνιστοῦν ἁμαρτία καί μάλιστα μεγάλη, ὅταν μέ αὐτήν ἐνισχύεται ἡ ἀπάτη, ἡ ὑποκρισία, ἡ Μασωνία, ἡ ἀθεϊα, ἡ διαφθορά κ.ο.κ. Ἡ ψῆφος στήν "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" εἶναι ψῆφος συνειδήσεως γιά τήν Ἑλλάδα μας! Εἶναι ψῆφος πού ἀναπαύει τή ψυχή μας καί ρίχνει τό σπόρο τῆς ἐλπίδος γιά πραγματική ἐλευθερία καί προκοπή αὐτοῦ τοῦ πολύπαθου ἀλλά καί ἡρωϊκοῦ-ἁγιασμένου τόπου πού λέγεται Ἑλλάδα!
Σήμερα, ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ καί αὐτό τόν μήνα (Μάϊο) τόν σημαδιακό γιά τή Ρωμηοσύνη - ἀφοῦ μέσα σ' αὐτόν ἐγκαινιάσθηκε ἡ Κωνσταντινούπολη καί συνέβη καί ἡ, κατά παραχώρηση Θεοῦ γιά τίς ἁμαρτίες μας, Ἄλωσή της - πρέπει νά πάρουμε τή μεγάλη ἀπόφαση: Νά μήν ἐμπιστευθοῦμε σέ κανένα αὐτόκλητο σωτήρα τήν ἀτομική καί κοινωνική σωτηρία μας καί πολύ περισσότερο τή σωτηρία τῆς Πατρίδος μας. Σωτήρας εἶναι μόνον Ἕνας: ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός!
Νά συστρατευθοῦμε, λοιπόν, στόν τίμιο καί καλό ἀγώνα τῆς "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" καί ὅλοι μαζί νά πραγματοποιήσουμε μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὅπως κάποτε οἱ πρόγονοί μας τό 1821, μία (ἔνοπλη ἐκεῖνοι, ἐμεῖς μία) ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ "γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία"!
Ἡ 25η Μαίου ἄς εἶναι ἡ πρώτη μεγάλη μας μάχη! Τή νίκη, εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι ἐάν ἐμεῖς ζοῦμε καί ἀγωνιζόμαστε κατά Θεόν, θά τήν δώσει Ἐκεῖνος!
Αὐτοί πού λατρεύουν τά λεφτά, ἄς τά κρατήσουν! Ἐμεῖς δέν ἀγωνιζόμαστε γι' αὐτά, ἀλλά γιά νά πάρουμε τήν Πατρίδα μας πίσω! Καλή δύναμη σέ ὅλους μας! 
Θἄθελα νά τελειώσω αὐτό τόν ἀγωνιστικό χαιρετισμό μέ τά λόγια (σέ ἁπλή γλῶσσα, χωρίς τό τοπικό ἰδίωμα) τοῦ ἐθνικοῦ ποιητή τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου:
 Ἡ Ρωμηοσύνη εἶναι φυλή συνομήλικη τοῦ κόσμου! Κανένας δέν βρέθηκε νά μπορέσει νά τήν ἐξαλείψει. Κανένας, γιατί τήν σκεπάζει ἀπό τά οὐράνια ὕψη ὁ Θεός μου! Ἡ Ρωμηοσύνη ἐάν χαθεῖ, θά χαθεῖ μαζί της ὁλόκληρος ὁ κόσμος!


Μέ ἐκτίμηση καί ἀγάπη
ἐλάχιστος ἀνάμεσά σας

Δημήτριος Ἰ. Κάτσουρας
Θεολόγος-Τραπεζικός
ὑποφήφιος Εὐρωβουλευτής μέ τήν "ΚΟΙΝΩΝΙΑ".


Δεν υπάρχουν σχόλια: