Translate

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Κατά τήν Κτιτορική Ἁγιορειτική τάξη καί τήν ἐκκλησιαστική παράδοση

Πανηγύρισε
ἡ Ἀνδρώα Κοινοβιακή Μονή
Μεταμορφώσεως Σωτῆρος,
Κουβαρᾶ Ἀττικῆς,
τή Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ


Μέ πολύωρη κατανυκτική Ἀγρυπνία, κατά τό μοναστικό τυπικό, πανηγύρισε τή Δεσποτική Ἑορτή τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἡ φερώνυμη Ἀνδρώα Ἱερά Μονή στόν Κουβαρᾶ Ἀττικῆς.
Τὀ ἱστορικό αὐτό Κοινόβιο, τό ὁποῖο ἱδρύθηκε τό 1934 ὑπό τοῦ Ἁγιορείτου Ἱερομονάχου καί περιφήμου Πνευματικοῦ Ματθαίου (Καρμπαδάκη), εἶναι ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του ἄβατο στίς γυναῖκες καί τηρεῖ τό Ἁγιορειτικό Τυπικό στή ζωή τῆς Ἀδελφότητός του.
Ἡ καθιερωμένη, κατά τήν πανήγυρη τῆς Μονῆς, Ἀγρυπνία γίνεται ἐτησίως πόλος ἕλξεως ὅλο καί περισσοτέρων πιστῶν καί προσκυνητῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί νέοι, χάρη στήν πιστή τήρηση ἐκ μέρους τῶν ἐνασκουμένων σ' αὐτήν Πατέρων τῆς γνησίας μοναχικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως.
Ἡ συγκεκριμένη Μονή, ἐπιπλέον, ἀποτελεῖ ἱστορικό σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τούς γνησίους ὀρθοδόξους χριστιανούς, καθότι ὑπῆρξε φυτώριο καί πνευματικό ὁρμητήριο πολλῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι διακρίθηκαν γιά τήν ἀγωνιστικότητα καί τήν πνευματικότητά τους.
Ἡ ἱερά Ἀγρυπνία ἄρχισε μέ τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ ἱ. Εὐχελαίου ὑπό Πατέρων τῆς Μονῆς (στή μοναστική χορεία συγκαταλέγονται πέντε Ἱερομόναχοι). Τά Ἀναλόγια, στό περικαλλές καί ἐξαιρετικά ἁγιογραφημένο Καθολικό, ἐκτός τῶν πατέρων τῆς Μονῆς καί καλλιφώνων ψαλτῶν μοναχῶν ἄλλων Μονῶν, πλαισιώθηκε ἀπό δοκίμους ἱεροψάλτες ἐκ διαφόρων Ἐνοριῶν τῆς Ἐκκλησίας.
Προεξάρχων ἦταν ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς, Μακ/τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Στέφανος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου, ἐνῶ κατά τόν Ἑσπερινό συμμετεῖχε καί ὁ προερχόμενος ἀπό τή Μονή ὡς διατελέσας ἀδελφός καί Κληρικός αὐτῆς Σεβ/τος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος (Κύπρου) κ. Λάζαρος. Τούς Ἱεράρχες πλαισίωσαν οἱ Κληρικοί τῆς Μονῆς καί ἄλλων Μονῶν καθώς καί Πρεσβύτεροι Ἐφημέριοι Ἐνοριῶν τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῶν Ἀθηνῶν, ἐν συνόλω ἕνδεκα Κληρικοί.
Μετά τήν Ἀρτοκλασία καί πρό τοῦ Ἑξαψάλμου τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε, κατ' ἐντολήν τοῦ Καθηγουμένου, ὁ ἐλλ. θεολόγος κ. Δημήτριος Κάτσουρας, ἀναφερθείς στή θεολογική σημασία τῆς Ἑορτῆς. Δεκάδες ἦταν οἱ πιστοί πού συμμετεῖχαν καί στήν ἐφετεινή Πανήγυρη, ἐνῶ πολλοί προσῆλθαν "μετά φόβου Θεοῦ, Πίστεως καί ἀγάπης" στό Μυστήριο τῆς Ζωῆς. Πρό τῆς ἀπολύσεως εὐλογήθηκαν, κατά τήν παράδοση, μέ τήν ἀνάγνωση τῆς σχετικῆς Εὐχῆς τῆς Ἐκκλησίας, τά νέα γεννήματα τῆς ἀμπέλου (νέα σοδειά).
Ἀμέσως μετά τή διανομή τοῦ Ἀντιδώρου καί τοῦ εὐλογηθέντος Ἄρτου οἱ πιστοί πορεύτηκαν ἐν πομπῆ πρός τήν Τράπεζα τῆς Μονῆς, προηγουμένων μοναχῶν βασταζόντων μανουάλια μέ λαμπάδες, τό Κατζίον καί τήν ἱερά Εἰκόνα τῆς Μεταμορφώσεως καί ὄπισθεν αὐτῶν ἀκολουθοῦσαν οἱ Πατέρες, οἱ Κληρικοί, οἱ Ἀρχιερεῖς καί ὁ ἅγιος Καθηγούμενος τῆς Μονῆς.
Ἐκεῖ ἀφοῦ ὁλοκληρώθηκε τό ἑορταστικό γεῦμα, ἔλαβε χώρα ἡ τελετή τῆς "Ὑψώσεως" τῆς Παναγίας, κατά τό Ἁγιορειτικό Τυπικό, καί ἐψάλησαν τό Ἄξιον Ἐστίν πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου καί τό Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς.
Ὅλοι οἱ προσκυνητές ἀνεχώρησαν πνευματικά ἐνισχυμένοι, ἀφοῦ ἔλαβαν τήν εὐλογία τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας καί Καθηγουμένου τῆς Μονῆς. Ἡ πολυτάραχη καί ἀκατάστατη ἐποχή μας καθιστᾶ ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη γιά τήν καταφυγή σέ τέτοιους πνευματικούς προορισμούς  ψυχικῆς καί πνευματικῆς ὠφελείας ἕνεκεν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στό τέλος τῆς παρούσης ἀναρτήσεως ὑπάρχει ὀπτικό-ἀκουστικό ντοκουμέντο ἀπό τήν ἑορταστική Τράπεζα τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία παρατίθεται παραδοσιακά ἀμέσως μετά τήν ἀπόλυση τῆς Ἀγρυπνίας.


Μεταμόρφωση
σημαίνει ἀποκάλυψη
τῆς Θεότητος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ!


Ὁ Κύριός μας, διδάσκοντας τούς μαθητές Του, ἀνέφερε ὅτι πρόκειται ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου νά ἔλθει μέσα στή δόξα τοῦ Πατρός καί πρόσθεσε ὅτι ὑπάρχουν κάποιοι ἀνάμεσά τους πού δέν θά πεθάνουν πρίν δοῦν τόν Υἱό τοῦ ἀνθρώπου νά ἔρχεται στή Βασιλεία Του, ἡ ὁποία θά ἔχει ἔλθει μέ δύναμη!
Αὐτό πραγματοποιήθηκε στή Θεία Του Μεταμόρφωση, σαράντα ἡμέρες πρίν τή Σταυρική Του θυσία. Ἡ Μεταμόρφωση εἶναι τό Φῶς της, τό Φῶς τοῦ Πατέρα, ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!
Ἔλαβε χώρα σέ ὄρος ὑψηλό, σέ ὕψωμα καί σέ ὥρα προσευχῆς. Μάρτυρες τοῦ γεγονότος ἦταν οἱ τρεῖς πρόκριτοι τῶν μαθητῶν, ὁ Πέτρος, ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης. Παρέστησαν, ἐπίσης, οἱ Προφῆτες Μωϋσῆς ὁ θεόπτης καί Ἠλίας ὁ Θεσβίτης.
Κέντρο ἦταν ὁ Μεταμορφούμενος Χριστός, ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ πάλαι τῶ Μωϋσεῖ συλλαλήσας ἐπί τοῦ ὄρους Σινᾶ διά συμβόλων, ἐγώ εἰμί λέγων ὁ Ὤν. Σύν τῶ Χριστῶ ἦταν καί ὁ Πατήρ διά τῆς φωνῆς Του καί τό Πνεῦμα διά τῆς φωτεινῆς νεφέλης.
Ὅπου ὁ Βασιληάς, ἐκεῖ καί ἡ Βασιλεία Του, ἐκεῖ καί ἡ Δύναμή του πού εἶναι τό Πνεῦμα. Ὅλα συνέβησαν στό ὄρος Θαβώρ, δηλαδή σέ ὑψηλό σημεῖο, διότι γιά νά φθάσουμε στή Θεωρία καί τή θέα τοῦ ἀκτίστου Φωτός, χρειάζεται νά ὑψωθοῦμε ἀπό τά γήϊνα.
Τό ὁραθέν φῶς τῆς θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ δέν ἦταν αἰσθητό, δέν ἦταν περιγραπτό, δέν ἦταν ἀπογινόμενο (δηλαδή κάτι πού ὑπάρχει γιά λίγο καί μετά παύει νά ὑφίσταται).
Ἔγινε ὁρατό ἀπό τούς μαθητές, κατά τό δυνατόν, ὄχι ὅμως διά τῶν αἰσθήσεων ἁπλῶς. Ἔγινε, ὅπως λένε οἱ Πατέρες, ἐναλλαγή τῶν αἰσθήσεων. Ἐνδυναμώθηκαν οἱ αἰσθήσεις ἀπό τό Πνεῦμα καί ἔτσι ἱκανώθηκαν γιά μία τέτοια δυνατότητα καί ἐμπειρία.
Κατά τή Μεταμόρφωση ἐδείχθη ὁ ἔνοικος στήν ἀνθρώπινη παρουσία Θεός! Ἔλαμψε τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ὡς ὁ ἥλιος καί τά ἱμάτιά του ἔγιναν λευκά σάν τό χιόνι καί μάλιστα στίλβοντα!
Δέν πρόκειται γιά αἰσθητό φωτισμό. Αὐτός ὁ φωτισμός, ὁ αἰσθητός, φωτίζει αὐτό πού εἶναι κάτι, ὅπως εἶναι. Τό Θαβώρειο φῶς "ἀλλοίωσε" καί τά ἱμάτια, χωρίς νά ἀλλοιώνει αὐτό πού αὐτά εἶναι, γι' αὐτό καί ἐπανῆλθαν καί παρέμειναν αὐτό πού ἦταν.
Ὁ Θεός ἐνήργησε τή Μεταμόρφωση καί οἱ πέντε παριστάμενοι "ἔπαθαν" τή Μεταμόρφωση! Ὁ ἄκτιστος Θεός φανέρωσε τή δόξα Του καί οἱ μαθητές καί οἱ Προφῆτες ἔγιναν μέτοχοι αὐτῆς, καθώς ἠδύναντο!
Ὁ Θεός δέν μεταβάλλεται. Εἶναι φῶς καί φωτιά, εἶναι πῦρ. Ὁ ἄνθρωπος θεώμενος τή δόξα τοῦ Θεοῦ, παθαίνει ὅτι ὁ σίδηρος μέ τή φωτιά! Ὁ σίδηρος, παραμένοντας κτιστός, πυρακτώνεται ἀπό τή φωτιά καί μετά ἀπό αὐτή τήν "ἐμπειρία" εἶναι πάλι σίδηρος, χωρίς τή φωτιά.
Ἡ δόξα αὐτή τοῦ Θεοῦ καί ἡ Βασιλεία Του ἔχουν μεγάλη σημασία γιά μᾶς. Διότι αὐτός εἶναι ὁ Παράδεισος, δηλαδή ἡ μέθεξη τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι δέ, ἐν δόξῃ, θά ἔλθει πάλι ὁ Χριστός, ὅπως ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας, γιά νά μᾶς κρίνει.
Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἀναφέρει στήν Ἀποκάλυψη, τήν ὁποία συνέγραψε, ὅτι στήν αἰώνια Πόλη, τήν ἄνω Ἰερουσαλήμ, δέν θά χρειάζεται ἥλιος, οὔτε σελήνη, οὔτε ἄστρα, γιατί θά φωτίζεται ἀπό τή Θεότητα, μέ λύχνο της τό Ἀρνίο, τόν Χριστό!
Ἡ παρουσία τῶν Προφητῶν στή Μεταμόρφωση βεβαιώνει τήν κατάσταση τῶν Ἁγίων στόν Παράδεισο. Εἶναι μέτοχοι τοῦ Θείου φωτός καί ζοῦν ἐκεῖ ὅπου δέν ὑπάρχει σκοτάδι καί βασιλεύει ὁ ἀγαθός Θεός. Ἡ παρουσία Του εἶναι ἡ ζωή καί τό φῶς!
Ἄλλωστε ὁ Θεός δέν δημιούργησε οὔτε τό κακό, οὔτε τό σκοτάδι. Ὁ Θεός δημιούργησε τά πάντα καλά λίαν. Ὅμως ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου, στέρησε ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τή ζωή καί τό φῶς. Ἡ ἔλλειψη αὐτῶν δίνει τήν αἴσθηση τῆς ὑπάρξεως τοῦ κακοῦ, ὅπως ἡ ἔλλειψη τοῦ φωτός ἀφήνει νά κυριαρχεῖ τό σκοτάδι καί νά φαίνεται παντοδύναμο. Χάνεται, ὅμως, μέ τόν ἐρχομό τοῦ φωτός.
Ἡ ἔλλειψη, λοιπόν, λόγω τῆς μή κοινωνίας καί τῆς μή μετοχῆς μας στό φῶς καί τή ζωή, φέρνουν τό σκοτάδι, τό κακό καί τόν θάνατο.
Στή Μεταμόρφωση, ὁ Πέτρος, ὁ μαθητής τοῦ Κυρίου, ἐξέφρασε τόν πόθο γιά τό θεῖο κάλλος, τόν ἔρωτα γιά τόν Θεό καί τή δίψα γιά τή θέα του, λέγοντας: Καλόν εἶναι ἐμεῖς νά μείνουμε ἐδῶ! Γι' αὐτό, πρότεινε νά φτιαχτοῦν τρεῖς σκηνές, μία γιά τό Χριστό καί ἀπό μία γιά τούς δύο Προφῆτες.
Ὁ Θεός Λόγος, ὅμως, δέν μένει σέ ὑλική σκηνή. Γι' αὐτό καί ἐμφανίσθηκε τότε, ὡς ἄλλη σκηνή, ἡ φωτεινή νεφέλη ἐπισκιάζουσα. Ἡ ἀχειροποίητη σκηνή τοῦ Λόγου εἶναι ἡ φωτεινή νεφέλη πού φανερώνει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο!
Μέσα ἀπό τή νεφέλη ἀκούγεται ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ Πατρός νά λέει αὐτός εἶναι ὁ ἀγαπητός μου Υἱός στόν ὁποῖο εὐδόκησα, αὐτόν νά ἀκοῦτε. Ἔχουμε, λοιπόν, φανέρωση τῆς Τριάδος!
Ὁ Χριστός ἔχει πεῖ ὅτι ὅποιος νοιώσει ντροπή γιά μένα καί τούς λόγους μου, θά νοιώσει ντροπή γι' αὐτόν καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου (ὅπως συνήθιζε νά ἀποκαλεῖ τόν ἑαυτό Του) ὅταν ἔλθει στή δόξα αὐτοῦ, τοῦ Πατρός του καί τῶν ἁγίων Ἀγγέλων του!
Ἀπό τό ἀνωτέρω συνάγεται ὅτι ἡ δόξα του πού εἶναι ἄκτιστη δέν εἶναι ἡ οὐσία αὐτοῦ, ὅπως μερικοί σφαλερῶς πιστεύουν, γι' αὐτό καί γίνεται δόξα καί τῶν Ἀγγέλων καί τῶν Ἁγίων.
Ὁ μέγας Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, λέει ὅτι ὁ ἀναληφθείς ἐν δόξη Χριστός, ὡς παντοτεινά Θεάνθρωπος, ἀπό τή θεία Βασιλεία Του μᾶς φωνάζει: Ἄν κάποιος θέλει νά παραστεῖ σ' αὐτή τήν δόξα, ἄς μιμεῖται κατά τό δυνατό κι ἄς βαδίζει τήν ὁδό καί τόν τρόπο ζωῆς πού ὑπέδειξα ἐγώ πάνω στή γῆ!
Ἐξ ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἐπιβεβαιώνεται ἡ Πίστη καί διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καί ἰδιαιτέρως ὅτι: Ὁ μόνος ἀληθινός Θεός εἶναι ἡ Ἁγία Τριάς. Ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου καί τῶν ψυχῶν μας εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ Βασιλεία Του. Ὁ Παράδεισος εἶναι ἡ μέθεξη τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ τροφή, χαρά, ζωή, τά πάντα εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός.
Ὁ Χριστός φανερώνεται ἐν Ἁγίω Πνεύματι. Τό Ἅγιο Πνεῦμα παρέχεται στούς πιστούς μέσα ἀπό τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχουν Μυστήρια, διότι τά Μυστήρια βεβαιώνονται ἀπό τήν πίστη καί ἀντίστροφα. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί εἶναι Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική.
Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ταυτοτικό στοιχεῖο τῆς Ἐκκλησίας καί ἀποτελεῖ τήν ἀποκαλυφθεῖσα ἀλήθεια ἀλλά καί τήν ἀπλανή ὁδό γιά νά φθάσει ὁ πιστός στόν προρορισμό του, πού εἶναι ἡ κατά χάριν Θέωση.
Τό ζητούμενο γιά τόν κάθε πιστό δέν εἶναι ἡ ἀπόκτηση γνώσεων περί Θεοῦ, ἀλλά ἡ ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ. Αὐτήν ἐπιτυγχάνει ἡ Ὀρθοδοξία ἐντός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ. Οἱ αἱρετικοί δέν ἔχουν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ γι' αὐτό πλανῶνται, ἀκολουθώντας τή λογική καί τό στοχασμό τους καί ὄχι τήν ἐμπειρία τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας.
Στήν ἐποχή μας δρᾶ μία μεγάλη αἵρεση: ὁ Οἰκουμενισμός! Οἱ οἰκουμενιστές δέν ἀκολουθοῦν τήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Ἁγίων Της. Στίς ἡμέρες μας, μέ τήν πραγματοποίηση τῆς λεγομένης Συνόδου τῆς Κρήτης, ὅλες οἱ λεγόμενες ἐπίσημες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀποδέχθηκαν συνοδικά τήν ἐγκατάλειψη τῆς ἐμπειρίας τῶν Ἁγίων καί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀντικατάστασή της μέ τήν διαβολικῆς ἐμπνεύσεως θεωρία καί πράξη τοῦ ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ!
Νά εὐχηθοῦμε καί νά ἀγωνισθοῦμε νά ἀποκτήσουμε κι ἐμεῖς τήν ἐμπειρία τῶν Ἁγίων, ὅπως τήν ἀπέκτησαν καί οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά μή δειλιάζουμε καί νά μή πλανώμεθα στόν ἀγώνα ὑπέρ τῆς ἅπαξ παραδοθείσης τοῖς Ἁγίοις Πίστεως. Ἀμήν.

(Ἀπό τό ἐκφωνηθέν Κήρυγμα κατά τήν Ἀγρυπνία τῆς Θείας Μεταμορφώσεως στήν πανηγυρίζουσα Ἀνδρώα Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος, Κουβαρᾶ Ἀττικῆς, τήν 6/19.8.2017)
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας


Οἱ εὐσεβεῖς πιστοί τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
(Ἱ. Μητροπόλεως Κορίνθου)
συμμετεῖχαν στή Θ. Λειτουργία
στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου
στή Ξυλοκέριζα ΚορινθίαςΜέ τή συμμετοχή ἀρκετῶν πιστῶν τελέσθηκε, γιά τήν πνευματική ἐξυπηρέτηση τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς ἐν Κορίνθῳ Ἐκκλησίας, ἡ Θεία Λειτουργία στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στή Ξυλοκέριζα (Κορινθίας). Περίπου σαράντα εὐσεβεῖς χριστιανοί (μεταξύ τῶν ὁποίων καί κάποιοι ἐκδραμόντες ἀδελφοί ἐξ Ἀθηνῶν)  λειτουργήθηκαν μέ κατάνυξη καί θεῖο ζῆλο, ἱερουργοῦντος τοῦ Αἰδ/του Πρεσβυτέρου π. Νικολάου (Κατσούλη), ἐξ Αἰγίου. Ἀπό νωρίς σήμερα τό πρωί (Κυριακή 31 Ἰουλίου/13 Αὐγούστου 2017) οἱ πιστοί κατέκλυσαν τό ἐκκλησάκι πού βρίσκεται στόν οἰκισμό "Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός" τῆς Κοινότητος Ξυλοκερίζης, τόν ὁποῖο πρό πολλῶν ἐτῶν ἀνήγειρε ἡ ἀείμνηστη μοναχή Νεκταρία (+). Τό Ἀναλόγιο πλαισίωσαν πέντε εὐλαβέστατοι ἱεροψάλτες (οἱ ἀδελφοί Δημήτριος, Ἰωάννης, Εὐάγγελος, Ἀντώνιος καί Στυλιανός), ἐνῶ ἰδιαιτέρως εὐχάριστη ὑπῆρξε ἡ μεταξύ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος παρουσία καί συμμετοχή ἀρκετῶν νέων καί παιδιῶν. Μετά τή Δοξολογία τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας στό προαύλειο τοῦ Ναοῦ, ἐνῶ κατά τήν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ τόν θ. λόγο κήρυξε ὁ ἐλλογιμ. θεολόγος κ. Δημήτριος Κάτσουρας, ἀναφερθείς μεταξύ ἄλλων καί στή σύγχρονη ἀποστασία ἀπό τήν Παραδοθεῖσα Πίστη (ψευδοσύνοδος Κρήτης, Ἰούνιος 2016), ἀλλά καί τόν ἄθεο προσανατολισμό τῶν κρατούντων στή σύγχρονη Ἑλλάδα. Προηγουμένως, κατά τή διάρκεια τῶν Αἴνων, τέθηκε σέ προσκύνηση ὑπό τῶν πιστῶν ἀπότμημα ἐκ τῶν ἱ. Λειψάνων τοῦ Θαυματουργοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τοῦ ἐν Αἰγίνῃ. Οἱ πιστοί προσέφεραν γιά νά εὐλογηθοῦν κόλλυβα πρός τιμήν τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων (Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου καί Ἰωσήφ τοῦ κηδευτοῦ τοῦ Κυρίου μας) καί "Φανουρόπιττες". Κατά τήν Ἀπόλυση, ὁ Λειτουργός τέλεσε Ἁγιασμό ἐν ὄψει τῆς αὐριανῆς πρωτομηνιᾶς καί τῆς ἐνάρξεως γιά τούς εὐσεβεῖς, κατά τήν ἐκκλησιαστική Παράδοση, τῆς Νηστείας τοῦ 15Αὐγούστου. Μετά τή διανομή τοῦ ἀντιδώρου καί τοῦ εὐλογηθέντος Ἄρτου, ἀλλά καί τό παραδοσιακό κέρασμα πού προσφέρθηκε στό προαύλειο τοῦ Ναοῦ, ἔγινε σύντομη ἐνημέρωση ἐπί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐξελίξεων, ἐπισημάνθηκε ἡ ἀνάγκη πνευματικῆς, προσευχητικῆς καί ἀγωνιστικῆς ἐγρηγόρσεως καί  ἀνακοινώθηκε τό Πρόγραμμα τελέσεως Θ. Λειτουργιῶν καί τῶν καθημερινῶν Παρακλήσεων καθ' ὅλη τήν περίοδο τοῦ ἐπικειμένου Δεκαπενταυγούστου. Κατά κοινή ὁμολογία καί παρά τά ποικίλα ἐμπόδια πού παρουσιάσθηκαν, ἐπιβεβαιώθηκε γιά ἄλλη μία φορά τό Χρυσοστομικό ὅτι ὁ Θεός καί δι' αὐτῶν τῶν κωλυόντων τά πράγματα, τήν Ἐκκλησίαν αὐξάνεσθαι παρασκευάζει! Ἡ πνευματική αἴσθηση ὅλων ἦταν αὐτή μιᾶς εὐλογημένης ἐνοριακῆς συνάξεως μέ αἰσιόδοξα μηνύματα γιά τό μέλλον, πρός δόξαν Θεοῦ. Ὁ "καύσωνας" (μεταφορικῶς καί κυριολεκτικῶς) τῶν τελευταίων ἡμερῶν, ἀντιμετωπίσθηκε ἱκανοποιητικά καί παρηγορητικά στή σημερινή πνευματική σύναξη, ἀπό ἀπόψεως κλίματος, μέ τή σημειωθεῖσα εὐχάριστη σημερινή δροσερή ἀλλαγή τοῦ καιροῦ, ἀλλά καί ἀπό ἀπόψεως πνευματικῶν αἰσθήσεων μέ τήν πνευματική ἀναψυχή τοῦ ἀνυπερβλήτου μεγαλείου μιᾶς ὀρθοδόξου Θείας Λειτουργίας, ὑπό κανονικοῦ καί ὀρθοδόξου ἱερουργοῦ τελεσθεῖσα, γιά νά ζήσει ὁ κόσμος καί νά σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος!Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Στό νέο μας πνευματικό καταφύγιο


Τό  κκλησάκι  το  γίου  Νεκταρίου
στή  Ξυλοκέριζα  Κορινθίας
Τήν προσεχή Κυριακή, 13 Αὐγούστου 2017, θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία μέ Ἀρτοκλασία καί θεῖον Κήρυγμα (μέ εἰδική ἀναφορά στίς ἐξελίξεις στό χῶρο τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ) στό ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στό χωριό Ξυλοκέριζα Κορινθίας. Θά ἀκολουθήσει τό παραδοσιακό κέρασμα καί πνευματική συζήτηση στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ.
Ἡ μετάβαση μέ αὐτοκίνητο γίνεται ἀπό Κόρινθο ἀκολουθώντας τό δρόμο γιά Ἑξαμίλια καί συνεχίζοντας στό ἑπόμενο χωριό πού εἶναι ἡ Ξυλοκέριζα. Ἀπό τήν πλατεία τοῦ χωριοῦ ἀκολουθοῦμε τό δρόμο γιά τό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ. Στόν ἀσφαλτοστρωμένο δρόμο συναντᾶμε πρῶτο τό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, στά δεξιά μας.
Ἀπό Ἀθήνα, ἐρχόμενοι μέσω τῆς νέας Ἐθνικῆς ὁδοῦ, περνᾶμε τόν Ἰσθμό καί βγαίνουμε στήν ἔξοδο γιά Κόρινθο (κέντρο) καί ἀμέσως μετά στρίβουμε ἀριστερά γιά Ἑξαμίλια, ἀκολουθώντας τό δρόμο κατά τά ἀνωτέρω.

Σᾶς περιμένουμε!


Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Ἐνστάσεις ΣτΕ σέ διάταγμα Γαβρόγλου, «ναί» στήν κλήρωση σημαιοφόρωνΠρος παντελή κατάργηση οδεύει ο εκκλησιασμός στα Δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, όπως επισημαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ενώ παράλληλα οι σύμβουλοι Επικρατείας θέτουν θέματα σχετικά με τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, τις εκδηλώσεις κατά τη θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών, κ.λπ. Παράλληλα αποκαλύπτεται το περιεχόμενο του επίμαχου διατάγματος και όσα οι δικαστές είπαν εγγράφως στον υπουργό Παιδείας.

Κατ΄αρχάς, «ναι» είπε το ΣτΕ στην επιλογή των σημαιοφόρων, παραστατών, κ.λπ. στα Δημοτικά σχολεία δια κληρώσεως και μάλιστα με διπλή, αφού θα κληρώνεται ένας μαθητής ανά 6μήνο, ενώ δεν αποκλείεται λόγω ατέλειας της σχετική διάταξης να μην υπάρχει καθόλου σημαιοφόρος ή να είναι λιγότεροι οι παραστάτες, σε περίπτωση αιφνιδίου ατυχήματος ή ασθένειας.

Ειδικότερα το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την οργάνωση και λειτουργία  των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων του Κώστα Γαβρόγλου, στο άρθρο 3 παράγραφος  4 αναφέρει ότι θα κληρώνονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης ως σημαιοφόροι, ο καθένας για ένα εξάμηνο, ενώ θα κληρώνονται και πάλι οι παραστάτες και υπεύθυνοι κατάθεσης στεφάνου.

Ειδικότερα, το άρθρο 3 παράγραφος 4 αναφέρει:

«Σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές της ΣΤ΄ τάξης. Σημαιοφόροι ορίζονται δυο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, ο ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης. Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων».

Όμως, στην συνέχεια το Προεδρικό Διάταγμα επιφυλάσσει στον υπουργό  Παιδείας το δικαίωμα να εκδώσει σχετική απόφαση με την οποία να καθορίζει:

1) τον τρόπο επιλογής των σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, εφόσον στο Δημοτικό λειτουργούν ένα και πάνω τμήματα της ΣΤ΄ τάξης και 2) καθώς και για «κάθε  άλλο σχετικό θέμα εφαρμογής της παρούσας παραγράφου», δηλαδή για θέματα που έχουν σχέση με τους σημαιοφόρους, κ.λπ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ  μετά την νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του επίμαχου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, εξέδωσαν την υπ΄ αριθμ 140/2017 γνωμοδότησή τους (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Αθανάσιος Ράντος και εισηγήτρια η πάρεδρος
Μαρία Παπαδημήτρη).

Σχετικά με την επιλογή των σημαιοφόρων, κ.λπ. με κλήρωση, επισημαίνουν ότι είναι «νόμιμη, εν όψει του ότι δεν αντίκειται, πάντως, στην εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παράγραφος 11 του νόμου 1566/1985». Ο τελευταίος αυτός νόμος αφορά τη «δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και η σχετική παράγραφος παρέχει εξουσιοδότηση στον υπουργό Παιδείας, μεταξύ των άλλων, να καθορίζει «την αξιολόγηση των μαθητών, την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων».

Πάντως, δεν αποκλείεται η παρέλαση να γίνεται και χωρίς σημαιοφόρο ή με λιγότερους παραστάτες, αφού δεν προβλέπει το διάταγμα την κλήρωση αναπληρωματικών σημαιοφόρων και παραστατών για τις περιπτώσεις εκείνες που υπάρξει  αιφνίδια  ασθένεια  ή ατύχημα στους ήδη κληρωθέντες σημαιοφόρους ή παραστάτες.

Σημαία - εορταστικές εκδηλώσεις

Το ίδιο  άρθρο 3, αλλά η παράγραφος 7 του διατάγματος του κ. Γαβρόγλου έχει  μόνο μια πρόταση για ανάρτηση της σημαίας, η οποία πλέον  δεν είναι καθημερινή, αλλά εβδομαδιαία. Συγκεκριμένα η επίμαχος παράγραφος αναφέρει: «Η σημαία παραμένει ανηρτημένη στον ιστό του σχολείου, όπως προβλέπεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες».

Με άλλα λόγια, το υπουργείο Παιδείας, καταργεί από τα Δημοτικά σχολεία το έως τώρα τελετουργικό καθεστώς βάσει του οποίου τα παιδιά τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο με το βλέμμα στη σημαία.

Με την παράγραφο  2 του ίδιου άρθρου 3  καθορίζονται όλες οι εκδηλώσεις της σχολικής χρονιάς, όπως είναι οι επέτειοι της 28ής Οκτωβρίου, της 25 Μαρτίου, κ.λπ.

Όμως, ο υπουργός Παιδείας επιφυλάσσει ειδική μεταχείριση για την Θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου). Συγκεκριμένα για την ημέρα αυτή, αναφέρει το διάταγμα ότι «με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων καθορίζεται το περιεχόμενο των εορταστικών εκδηλώσεων (οργάνωση εκδηλώσεων που συνάδουν με το περιεχόμενο της εορτής, εκκλησιασμός, κ.ά.).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας είδαν αυτή την ιδιαιτερότητα στον θρησκευτικό εορτασμό των Τριών Ιεραρχών και στην γνωμοδότησή τους επισημαίνουν εύσχημα την εξαίρεση αυτή, ενώ θέτουν και θέμα συνταγματικότητας της σχετικής παραγράφου καθώς στο διάταγμα ο υπουργός Παιδείας δεν έχει κάνει καμία προβλέψει  για τη συμμετοχή ή όχι των ετεροδόξων και αλλοθρήσκων στους Ελληνικούς θρησκευτικούς εορτασμούς.

Χαρακτηριστικά, αναφέρει το ΣτΕ ως προς την εν λόγω Θρησκευτική εορτή: «Τίθεται ως διαδικαστική προϋπόθεση για τον εορτασμό, ειδικώς αυτής της εορτής και όχι των λοιπών, η λήψη προηγούμενης απόφασης  του Συλλόγου Διδασκόντων, που θα καθορίζει το περιεχόμενο των εορταστικών εκδηλώσεων, χωρίς να επεξηγείται ο λόγος που δικαιολογεί τη θέσπιση της προϋπόθεσης αυτής, δεδομένου ότι δεν τίθεται ανάλογη προϋπόθεση για τις άλλες εορτές που αναφέρονται στη ίδια ακριβώς παράγραφο (εορτασμών εθνικών εορτών  της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, 17ης Νοεμβρίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση).

Και συνεχίζει το ΣτΕ με νόημα πάνω στο θέμα αυτό: «Περαιτέρω η διατύπωση «οργάνωση εκδηλώσεων που συνάδουν με το περιεχόμενο της εορτής, εκκλησιασμός, κ.ά.», είναι αόριστός ενόψει άλλωστε του ότι πρόκειται για γιορτή θρησκευτικού κυρίως χαρακτήρα.

Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να ρυθμιστεί, ενόψει της κατοχυρωμένης στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του Συντάγματος ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και το θέμα του τρόπου  συμμετοχής ή μη των ετεροδόξων και αλλοθρήσκων μαθητών κατά τις σχετικές εκδηλώσεις».

Προς κατάργηση ο εκκλησιασμός

Σκληροί είναι οι σύμβουλοι Επικρατείας στο θέμα του εκκλησιασμού των μαθητών του Δημοτικού, καθώς λένε ευθέως στον υπουργό Παιδείας ότι όπως είναι διατυπωμένη η σχετική διάταξη «επιτρέπει την χωρίς κριτήρια παντελή κατάργηση του εκκλησιασμού».

Αναλυτικότερα,  στο άρθρο 3 και πάλι αλλά στην παράγραφο 7 αυτή τη φορά, το διάταγμα Γαβρόγλου αναφέρει:

«Εκκλησιασμός πραγματοποιείται  κατά σχολείο ή τάξη με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών ύστερα από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων».

Όμως, οι σύμβουλοι Επικρατείας απαντούν στον υπουργό Παιδείας:

«Η ρύθμιση του άρθρου 3 παρ. 7 σύμφωνα με την οποία εκκλησιασμός πραγματοποιείται  κατά σχολείο ή τάξη με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών ύστερα από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, είναι ατελής, δεδομένου ότι δεν προσδιορίζονται οι ημέρες ή τα γεγονότα επ΄ ευκαιρία των οποίων είναι ενδεδειγμένο ή δυνατό να πραγματοποιείται εκκλησιασμός» και υπογραμμίζουν  οι δικαστές:

«Η έλλειψη σχετικής πρόβλεψης και εν γένει απουσία καθορισμού συγκεκριμένων κριτηρίων για τη λήψη της απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων, καθιστά αόριστη  την ρύθμιση, διότι επιτρέπει είτε χωρίς κριτήρια παντελή κατάργηση του εκκλησιασμού είτε, αντιθέτως την πραγματοποίηση εκκλησιασμού καθ΄ υπέρβαση του εκπαιδευτικώς προσηκόντως μέτρου. Επομένως, η ρύθμιση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να καταστεί ορισμένη».

Προσευχή

Παράλληλα, στο άρθρο 18 του διατάγματος προβλέπεται ότι «πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν.

Η συμμετοχή των μαθητών άλλου δόγματος στην κοινή προσευχή δεν είναι υποχρεωτική. Ο διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του ή ο διδάσκων εκπροσωπώντας τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου προβαίνει σε πιθανές ανακοινώσεις-οδηγίες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και τη μαθητική ζωή της συγκεκριμένης μέρας ή και σε γενικότερα θέματα».

Για το άρθρο 18 το ΣτΕ δεν κάνει καμία παρατήρηση.

Μάθημα Θρησκευτικών

Το διάταγμα Γαβρόγλου στο άρθρο 11 προβλέπει ότι οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού θα είναι μία ώρα την εβδομάδα, όπως εξάλλου προέβλεπε και παλαιότερη απόφαση του υπουργού Παιδείας του περασμένου έτους.

Όμως, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπενθυμίζουν στον υπουργό Παιδείας ότι εκκρεμεί στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης (έχει συζητηθεί τον Σεπτέμβριο του 2016) και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης για τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού.

Κατά συνέπεια, σημειώνει το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, σε περίπτωση που γίνει από το ΣτΕ δεκτή η εν λόγω αίτηση ακύρωσης θα πρέπει το υπουργείο Παιδείας να επιφέρει τις ανάλογες τροποποιήσεις στο Προεδρικό Διάταγμα «στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο της τυχόν ακυρωτικής απόφασης».

Το ίδιο επισημαίνει το ΣτΕ, δηλαδή, ότι θα πρέπει να επέλθουν τροποποιήσεις στο επίμαχο διάταγμα, αν γίνει δεκτή η αίτηση εκπαιδευτικών για το ζήτημα  της ανάθεσης του μαθήματος της αισθητικής αγωγής (εικαστικά, μουσική κ.λπ.)  σε   εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων.

Και σε αυτή τη περίπτωση έχει συζητηθεί η σχετική αίτηση ακύρωσης (8.6.2017) και αναμένεται η έκδοση απόφασης.


Τέλος, το ΣτΕ κάνει αρκετές παρατηρήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής στα Δημοτικά σχολεία με ελλιπή δικαιολογητικά (αλλοδαπά παιδιά), εκπρόθεσμες εγγραφές, κ.λπ., ενώ «κόβει» ως παράνομη την απαλλαγή των πολύτεκνων διευθυντών και υποδιευθυντών από την εφημερία.

("Καθημερινή", 7.8.2017)

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ "ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ" (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016)ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (26/7/2017 Ν. ΗΜ.)
 ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ 
ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΥΠ' ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ "ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ" ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΝ 2016)

Σχόλιο "Ε.-Σ." : Ὅπως μαρτυρεῖται στό συγκεκριμένο ντοκουμέντο οἱ ἀποτειχισθέντες (ὀρθῶς πράξαντες, καίτοι ὑπολείπονται βήματα ὁλοκληρώσεως καί τελειοποιήσεως τῆς καλῆς πρωτοβουλίας των) δέν μνημονεύουν πλέον τούς οἰκουμενιστάς ἐπισκόπους. Μάλιστα, ὁ ἐκφωνῶν τάς δεήσεις Κληρικός αὐθορμήτως προσθέτει στή δέηση ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τήν Μονήν ταύτην (ὅπου καί ἡ πανήγυρις) τή φράση (καί) ἀπό.....τῶν Οἰκουμενιστῶν! Δικαιολογεῖται ἐνδεχομένως αὐτή ἡ παράτυπος ἀναφορά ἀπό τό γεγονός ὅτι εἶχε προηγηθεῖ ἀποστολή στήν πανηγυρίζουσα Μονή τῆς Μακεδονίας Κληρικῶν ἐκ μέρους τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου πρός ἐπαναφοράν τῶν "ἀνταρτῶν" στήν "κανονική τάξη". Ἡ προσπάθειά των, χάρη στή σθεναρή στάση τῶν πιστῶν, τῶν μοναχῶν καί τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς, ἀπέτυχε.

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Γιά 30ή συνεχή χρονιά!

Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις
"Φίλοι Χριστοῦ"
στήν Οἰνόη (Βιλλίων) Ἀττικῆς.

●  Ἐξαιρετική διοργάνωση μέ μεγάλη συμμετοχή
● Μοναδικές ἐμπειρίες ἀληθινῆς ψυχαγωγίας
Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς μητέρας μας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ διά τῶν εὐχῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁλοκληρώθηκε μέ ἐξαιρετική ἐπιτυχία ἡ Α' Κατασκηνωτική Περίοδος (ἀρρένων) καί ἤδη βρίσκεται σέ ἐξέλιξη καί ἡ Β΄ Κατασκηνωτική Περίοδος (θηλέων) τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων "ΦΙΛΟΙ  ΧΡΙΣΤΟΥ", οἱ ὁποῖες ἱδρύθηκαν τό 1988 μέ Συνοδική Ἀπόφαση καί συνεχίζουν ἀδιάκοπα μέχρι σήμερα τήν προσφορά τους στήν ὀρθόδοξη Νεολαία, δηλαδή στούς νέους καί τίς νέες τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τή γενική ἐποπτεία τῶν Κατασκηνώσεων ἄσκησε ἐφέτος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Παντελεήμων (παλαιός Κατασκηνωτής μας!), σέ συνεργασία μέ τόν ὑπεύθυνο Κληρικό τῶν Κατασκηνώσεων, Αἰδ/το Πρεσβύτερο π. Ἀθανάσιο Χάνα, ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ζωοδ. Πηγῆς, Νεαπόλεως Πειραιῶς. Τήν εὐθύνη τῆς Α΄ Κατ/κῆς Περιόδου, ὡς Ἀρχηγός αὐτῆς, εἶχε τό ἱδρυτικό στέλεχος τῶν Κατασκηνώσεων, ἐμπνευστής καί πρωτεργάτης τῆς λειτουργίας των, ἐλλογιμώτατος κ. Δημήτριος Κάτσουρας, θεολόγος.
Ἡ συμμετοχή παιδιῶν ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος ἐφέτος ἦταν μεγάλη, μέ ἰδιαίτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό τήν προσέλευση ἀρκετῶν παιδιῶν πού γιά πρώτη φορά πῆραν μέρος στή διοργάνωση, τό ποσοστό τῶν ὁποίων ξεπέρασε τό 50% τῶν συμμετεχόντων, πραγματοποιώντας ἔτσι τήν ἡλικιακή ἀνανέωση καί συμμετοχή νέων γενεῶν στό μακρόβιο πλέον Κατασκηνωτικό θεσμό.
Ὁ χῶρος (κτιριακές ὑποδομές καί ἐγκαταστάσεις) ἦταν ἀπόλυτα ἕτοιμος νά φιλοξενήσει τούς νέους μας, ὅπως καί τό προσωπικό πού διακονεῖ τήν ἑστίαση τῶν Κατασκηνωτῶν ἦταν κατάλληλα προετοιμασμένο καί ἱκανό νά συμβάλλει στή γενική ἐπιτυχία. Ὅλα αὐτά, καθώς καί οἱ πλούσιες προμήθειες ὅλων τῶν ἀπαραιτήτων γιά τή διαβίωση καί διατροφή τῶν παιδιῶν μας ἐξασφαλίσθηκαν χάρη στίς ἄοκνες προσπάθειες τῶν ὑπευθύνων τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστ. Συλλόγου "Ὁσία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου", τόν ὁποῖο συγκροτοῦν οἱ συνεργάτιδες τοῦ Κτίτορος τοῦ φιλοξενοῦντος Ἡσυχαστηρίου μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος (+17.8.2016).
Ἀπό τό Σάββατο 2/15 Ἰουλίου τρ. ἔτ. ὁ χῶρος καί οἱ ἐγκαταστάσεις τῶν Κατασκηνώσεων γέμισαν ζωή καί ἐνέργεια μέ τήν παρουσία τῶν Κατασκηνωτῶν τῆς Α' Περιόδου, ἡ ὁποία διήρκεσε μέχρι τήν 10η/23η τοῦ μηνός. Τόν Ἀρχηγό τῆς Α΄ Περιόδου πλαισίωσαν ὁ ὑπαρχηγός Παῦλος Πιπερίδης καί τρεῖς Ὁμαδάρχες, οἱ: Ἀλέξιος Ἐλευθεριάδης, Χρῆστος Ναβροζίδης καί Χρῆστος Ἐλευθεριάδης, ὅλοι σπουδαστές καί ἔμπειροι παλαιοί Κατασκηνωτές.
Ὅπως εἶναι γνωστό, τίς συγκεκριμένες Κατασκηνώσεις τίς ἔχουν καταστήσει, τρόπον τινά, πρότυπες τό πνεῦμα καί οἱ ἀρχές πού ἔχουν ἐμπνεύσει τή δημιουργία καί λειτουργία τους καί δέν εἶναι ἄλλα παρά ὁ συνδυασμός τοῦ κοινοβιακοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ καί τοῦ κοινοτικοῦ τρόπου ζωῆς τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, τουλάχιστον ὅπως αὐτά βιώνονταν στήν ἔνδοξη διαχρονική πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἴσως αὐτό ἀκριβῶς νά εἶναι τό "μυστικό" τῆς ἐπιτυχίας καί ἀντοχῆς τῶν συγκεκριμένων Κατασκηνώσεων στόν χρόνο, ἀλλά καί τῆς διαπιστωμένης θετικῆς ἐπιδράσεως καί ἀποδοχῆς των ἀπό τή νεολαία μας καί τούς ὀρθοδόξους γονεῖς. Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο τό γεγονός ὅτι κάθε χρόνο μᾶς ἐπισκέπτονται μέ νοσταλγία καί συγκίνηση παλαιοί Κατασκηνωτές, ἐπιθυμώντας νά ξαναζήσουν, ἔστω καί γιά λίγο, τό ἀξέχαστο κλίμα τῶν Κατασκηνώσεων.
Ἐφέτος, ἡ χρονιά ἦταν ἰδιαίτερη λόγῳ τῆς σωματικῆς ἀπουσίας τοῦ μεγάλου εὐεργέτου τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων καί πολυαγαπημένου Κληρικοῦ καί Πνευματικοῦ Πατρός δεκάδων νέων τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ μακαριστοῦ πλέον Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος (Γκαμίλη), ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη πρό ἔτους σχεδόν καί ὁ τάφος του, σάν φύλακας στοργικός, βρίσκεται στήν ἐσωτερική αὐλή τοῦ Ἡσυχαστηρίου, παραπλεύρως τοῦ Καθολικοῦ.
Ὅπως κάθε χρόνο, σημαντική ἐμπειρία γιά τούς Κατασκηνωτές ἦταν ἡ πραγματοποίηση τῆς καθιερωμένης Ἀγρυπνίας πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου. Τήν τέλεσή της λάμπρυνε μέ τήν παρουσία καί χοροστασία του ὁ Σεβ. Μητρ/της Φθιώτιδος κ. Παντελεήμων, παλαιός ὅπως ἤδη ἀνεφέρθη Κατασκηνωτής μας, συμπαραστατούμενος ὑπό τριῶν συλλειτουργῶν Κληρικῶν, τοῦ Παν/του Ἱερομονάχου π. Παύλου Grosu καί τῶν Αἰδ/των Πρεσβυτέρων π. Ἀθανασίου Χάνα καί π. Παναγιώτου Κωστάντη (στόν Ἑσπερινό συμμετεῖχε συμπροσευχόμενος καί ὁ ἀγαπητός Πρεσβύτερος Αἰδεσ. π. Βασίλειος Τσαρκατζόγλου, ἐπίσης παλαιός Κατασκηνωτής καί Ὑπαρχηγός τῶν Κατασκηνώσεων, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε καί τόν Ἁγιασμό κατά τήν ἔναρξη τῆς Περιόδου).
Τό Ἀναλόγιο πλαισίωσαν παλαιοί κατασκηνωτές (οἱ: Γεώργιος Μακρῆς, Εὐάγγελος Ἀλεβίζος, Εὐάγγελος Λιέπουρης, Μιχαήλ Μοτσᾶκος καί Πέτρος Τσαρκατζόγλου), ἐνῶ συμμετεῖχε ( κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ) καί ἡ χορωδία τῶν Κατασκηνωτῶν. Ἡ Λιτή, ὅπως πάντα, μέ τή λιτάνευση τῆς ἱ. Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου καί τῶν Ἱερῶν Λειψάνων ἦταν λίαν κατανυκτική, μέσα στή νυκτερινή σιγαλιά τῆς φύσεως καί τήν ἰδιαίτερα δροσερή γιά τήν ἐποχή ἀτμόσφαιρα, ὑπό τόν ἐπιβλητικό ἔναστρο οὐρανό. Κατά τήν ἀπόλυση ἐψάλη Τρισάγιο στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Περιστερίου καί Νεαπόλεως κυροῦ Γαλακτίωνος.
Τήν ἔντονη σέ ζωντάνια καί πυκνή σέ δραστηριότητες Κατασκηνωτική ζωή ἔκανε ἀκόμη πιό ἐνδιαφέρουσα ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μακ/του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & Πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Στεφάνου μέ τή συνοδεία του. Οἱ Κατασκηνωτές, ἐν παρατάξει ὑποδέχτηκαν τόν Μακαριώτατο στά προπύλαια τῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐν πομπῆ τόν συνόδευσαν στό προσκύνημά του στό Ναό τῆς Ὀσίας Εἰρήνης. Ἀμέσως μετά καί κατόπιν ἐπιθυμίας του τελέσθηκε Τρισάγιο στόν τάφο τοῦ Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος καί στή συνέχεια ὁ Μακ/τος παρακολούθησε μία σύντομη τελετή πρός τιμήν του. Οἱ Κατασκηνωτές ἔψαλλαν καί τραγούδησαν ὕμνους καί παραδοσιακά τραγούδια στόν Μακ/το, ἐνῶ ἐκεῖνος τούς ἀπηύθυνε πατρικές συμβουλές καί ἀφοῦ τούς διένειμε μία εὐλογία στόν καθένα, κεράσθηκε μαζί τους τό ἀπογευματινό.
Ἡ καθημερινή κοινή προσευχή στό Ναό (Ὄρθρος, Ἑσπερινός, Ἀπόδειπνο), οἱ ὁμιλίες καί συζητήσεις ἐποικοδομητικοῦ περιεχομένου μέ τόν Ἀρχηγό καί τούς Πατέρες (ἰδιαιτέρως σημαντική καί χρήσιμη ὑπῆρξε ἡ συζήτηση σέ μεσημβρινή Τράπεζα μέ τόν Σεβ. κ. Παντελεήμονα περί ἐλευθερίας καί πειθαρχίας), οἱ δραστηριότητες, τά διακονήματα (καθαριότητα, τραπεζοκόμοι κλπ), οἱ ἀθλοπαιδιές, τά παιγχνίδια, τά ἀγωνίσματα, ἡ Ἀγρυπνία ἀλλά καί μία Θεία Λειτουργία ἐπιπλέον στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου (τμῆμα ἱ. Λειψάνου τοῦ ὁποίου ἐκτέθηκε σέ προσκύνηση καί εὐλογία τῶν Κατ/τῶν), καθώς καί οἱ ἔξοδοι στήν Οἰνόη γιά παιγχνίδια καί στά ὄμορφα Βίλλια γιά κέρασμα βραδυνό, συνέθεσαν τό πλούσιο ἀπό κάθε ἄποψη πρόγραμμα τῆς διαβιώσεως τῶν Κατασκηνωτῶν.
Τό τελευταῖο βράδυ, οἱ Κατασκηνωτές, μαζί μέ τόν Ἀρχηγό καί τούς Ὁμαδάρχες των, διάβασαν, ὅπως κάθε βράδυ, κάτω ἀπό τό πελώριο αἰωνόβιο πεῦκο στή μέσα πλευρά τῆς εἰσόδου τοῦ Κτήματος τοῦ Ἡσυχαστηρίου, τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου, μαζί μέ τόν Αἰδ/το π. Βασίλειο Τ. Σ' αὐτή τήν τελευταία φορά ἀκολούθησε, μετά τήν προσκύνηση τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας, ἡ καθιερωμένη ἀλληλοσυγχώρηση ὅλων τῶν Κατασκηνωτῶν ἀπό τοῦ Ἀρχηγοῦ μέχρι τοῦ μικρότερου Κατασκηνωτή!
Ἡ Α΄ Περίοδος, ὅπως πάντα, ὁλοκληρώθηκε μέ τήν τελετή λήξεως, τήν ὁποία παρακολούθησαν συγκινημένοι καί ἱκανοποιημένοι ἀρκετοί Γονεῖς. Ἰδιαίτερα θερμό ἦταν τό χειροκρότημα ὅλων, Γονέων καί παιδιῶν, πέρα ἀπό τήν ἀπονομή τῶν ἀθλητικῶν διπλωμάτων καί μεταλλίων καί κατά τήν ἀπονομή τοῦ θεσμοθετημένου "Βραβείου Ἤθους" στόν 12χρονο Κατασκηνωτή Μαυρόπουλο Ἠλία. Τήν διανομή τῶν ἀναμνηστικῶν (μεταξύ τῶν ὁποίων ἕνα μικρό βιβλιαράκι "ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ" τοῦ Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος (+)) ἀκολούθησε ἡ ὑποστολή τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας, ἡ ὁποία μετά τήν ἔπαρσή της τήν πρώτη κατ/κή ἡμέρα καί γιά ἐννέα ἡμέρες κυμάτιζε περήφανα στόν ἱστό της.
Μετά τό τελευταῖο γεῦμα καί ἀφοῦ ὁ Ἀρχηγός εὐχαρίστησε, ὑπό τά χειροκροτήματα τῶν Κατασκηνωτῶν, τίς μαγείρισσες καί τίς βοηθούς των, ἦλθε ἡ δύσκολη ὥρα τοῦ ἀποχωρισμοῦ. Ὥρα πού τήν γλυκαίνει ἡ ἀνανέωση τῆς ὑποσχέσεως γιά καλό ἀντάμωμα, σύν Θεῶ, τό ἑπόμενο ἔτος. Σέ μία ἱστορική διοργάνωση, ἀφοῦ σ' αὐτήν, πρῶτα ὁ Θεός, θά πραγματοποιηθοῦν οἱ ἑορτασμοί τῆς συμπληρώσεως τῶν τριάκοντα (30) ἐτῶν συνεχοῦς καί ἐπιτυχοῦς λειτουργίας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων "ΦΙΛΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥ", μέ τή συμμετοχή τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, τῶν Γονέων, πιστῶν καί πολλῶν παλαιῶν Κατασκηνωτῶν.
Καλή ἀντάμωση, λοιπόν, σύν Θεῶ, τό 2018!

Ἀκολουθεῖ πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ ἀπό τήν Α΄ Κατασκηνωτική Περίοδο. Στό τέλος αὐτοῦ δημοσιεύονται καί δύο ὀπτικοακουστικά ντοκουμέντα ἀπό τήν Ἀγρυπνία καί τήν Τελετή λήξεως, ἀντίστοιχα.


Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΑΡΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ


ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ


Η ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ


Η ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣΥΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

1988 - 2018
30ετία Ἐκκλ/κῶν Κατασκηνώσεων
"Φίλοι Χριστοῦ"!
Σᾶς περιμένουμε ὅλους!

ΔΕΚΑΔΕΣ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΟΥΝ
ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ.
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΚΑΙ Η Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΞΕΚΙΝΑΕΙ!
ΤΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ
"ΕΙΣ  ΜΝΗΜΗΝ"
ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝΟΣ