Translate

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020


Ὀρθές καί ἀξιοσημείωτες τοποθετήσεις!ΠΕΡΙ ΤΩΝ ROTARY KAI LIONS

"Οἱ ὀργανώσεις Rotary καί Lions, δέν περιορίζονται μόνον σέ κοινωνικές ἐκδηλώσεις, ἀλλά ἐπεκτείνονται καί σέ πράξεις θρησκευτικοῦ χαρακτήρα, καθ’ ὅσον διαθέτουν τυπικό τελετουργίας εἰσδοχῆς νέων μελῶν καί καθορίζουν προσευχή πού ἀπευθύνεται ἀδογμάτιστα σέ ἕνα θεό, μέ τήν γενική ἔννοια τοῦ ὅρου καί ὄχι κατά τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη."
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΙΟΓΚΑ (YOGA)

"Ἡ «Γιόγκα» ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, διαθέτει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καί τάσεων καί δέν ἀποτελεῖ «εἶδος γυμναστικῆς». Ὡς ἐκ τούτου ἐπισημαίνεται γιά μία ἀκόμη φορά ὅτι ἡ «Γιόγκα» τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη καί δέν ἔχει καμμία θέση στή ζωή τῶν Χριστιανῶν."

(Ἀποφάσεις "Διαρκοῦς Συνόδου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος", 3/6/2020)

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020


Ἐπίκαιρες σκέψεις
μέ ἀφορμή τό  κείμενο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου
μέ τίτλο «Ἡ  γῆ εἶναι τετράγωνη!»Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου,
ἐφημερίου τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς

Οἱ «ροπαλοφόροι», οἱ «φωνασκοῦντες ὁμολογητές» και τό... «γλυφιτζούρι περί σφραγίσματος  τοῦ Ἀντι-χρίστου».

Ὁ μῦθος τῆς πανδημίας
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μᾶς ἔπιασαν στόν ὕπνο.  Μᾶς ἔκαναν, ἔστω καί πρός στιγμήν, νά πιστέψουμε τόν τερατώδη μῦθο τῆς πανδημίας.  Ἦταν τόση μεγάλη ἡ ἔκταση τῆς ...πανδημίας, ὥστε ἀνάμεσα στούς 170 νεκρούς συμπολίτες μας τό κρατικό τρομοδελτίο περιέλαβε καί ὅσους ἁπλῶς ἔπασχαν ἀπό  Covid 19 χωρίς ὁ coronavirus νά εἶναι ἡ αἰτία θανάτου  τους.  Βάλε κι αὐτούς πού ἦσαν 80, 90  χρονῶν καί ἄνω, βάλε κι ὅσους εἶχαν ὑποκείμενα νοσήματα καί  ...πάει λέγοντας. Στήν Ἰταλία ἀμφισβητεῖται σοβαρά ὁ ἐπίσημος ἀριθμός νεκρῶν ἀπό κορωνοϊό. Στήν Ἀμερική ὁ κόσμος βγῆκε στούς δρόμους. Μεγάλοι ἐπιστήμονες παγκοσμίως ἀμφισβητοῦν τήν ὕπαρξη πανδημίας. Ἰσχυρίζονται ὅτι πρόκειται γιά κάποιου εἶδους ἐπιδημία ἑνός ἀπό τούς κάθε χρόνο μεταλασσομένους κορωνοϊούς. Ἐδῶ ὅμως, στήν ταλαιπωρημένη πατρίδα μας, ἀκόμη μᾶς τρομοκρατοῦν μέ τά μέτρα πού παρατείνονται. «Ὁ κίνδυνος δέν μᾶς ξέχασε καί ἐμεῖς νά μήν τόν ξεχάσουμε...νά τηροῦμε τίς ἀποστάσεις...κλπ.»  Ἀπό τήν ἄλλη ὁ πρωθυπουργός καί οἱ συνεργάτες του βγῆκαν ὁ ἕνας κολλημένος στόν ἄλλο χωρίς τήν κοροϊδία τῶν μασκῶν τῶν γαντιῶν καί τῶν ἀντισηπτικῶν γιά νά.... χαροῦν τήν ἐπιφανῆ τραγουδίστρια. Κόμματα καί φορεῖς ἔκαναν διαδηλώσεις. Οἱ παραλίες, τά πάρκα, οἱ πλατεῖες οἱ δρόμοι εἶναι γεμᾶτοι κόσμο πού τό…γλεντάει!  Μόνο οἱ πειθήνιοι χριστιανοί ἀναγκάστηκαν νά στέκονται σέ ἀποστάσεις μέσα καί ἔξω ἀπό τίς ἐκκλησιές, καί πολλές φορές μασκοφόροι, ἕνα κωμικοτραγικό φαινόμενο. Ἀλλά ἄς ἀφήσουμε τά γενικά καί ἄς ἔρθουμε στά καθ΄ ἡμᾶς, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν Ἐκκλησία μας.     
Θλίψη καί ἀγανάκτηση τῶν πιστῶν
Ἦταν μεγάλη καί δικαιολογημένη ἡ στενοχώρια καί ἡ θλίψη τῶν χριστιανῶν ἀπό τό κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν. Δικαιολογημένη καί ἡ ἀγανάκτηση γιά τή στάση τῆς πολιτείας, ἡ ὁποία μέ κάθε ἄνεση ἀποφάσισε τό σφράγισμα τῶν ναῶν. Ποιός ἦταν ὁ λόγος νά μήν ἐπιτραπεῖ ἡ λειτουργία τῶν ναῶν ὅλη σχεδόν τή Μ. Σαρακοστή ἔστω κεκλεισμένων τῶν θυρῶν;  Ἔχοντας εὐαισθησία γιά τήν ἄθληση τῶν πολιτῶν καί τή βόλτα τῶν σκυλιῶν ἡ δῆθεν «πολιτική προστασία» γιατί δέν ἔκανε  τήν ἐλάχιστη πρόβλεψη γιά τούς ὀρθοδόξους πιστούς; Οἱ ἐκκλησίες εἶναι καφετέριες, μπάρ καί μαγαζιά;
Ἐξ ἴσου ἦταν δικαιολογημένες ἡ πικρία καί οἱ πυκνές, θυμωμένες διαμαρτυρίες τῶν πιστῶν πρός τούς κληρικούς καί τούς ἐπισκόπους πού δέν προάσπισαν τό δικαίωμα στή Θ. Λατρεία καί τή συμμετοχή στή Θ. Κοινωνία.  Καμμία πρόταση δέν ἔγινε πρός τήν Κυβέρνηση  γιά τήν μετοχή τῶν πιστῶν ἔστω μέ ὅλες τίς προφυλάξεις, παρά μόνο στό... «Δι’ εὐχῶν», μετά τήν ἀγανάκτηση πού ξεχείλισε. Καί οἱ ἐκκλησιές μας ἄνοιξαν μετά τά κομμωτήρια!
Γι΄αὐτό δέν καταλαβαίνω τήν περιφρονητική στάση τοῦ παλαιοῦ παιδικοῦ φίλου καί νῦν Σεβ. Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου πρός τούς λαϊκούς καί κληρικούς πού τηλεφωνοῦσαν καί διαμαρτύρονταν, πού σχολίαζαν στό διαδίκτυο τή στάση τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας. Κανείς δέν συμφωνεῖ μέ ἀκρότητες καί ὕβρεις, ἀλλά ὡς ποιμένες πρέπει νά ἐνωτιζόμαστε, νά ἀφουγκραζόμαστε τόν λαό μας. Αὐτόν τόν λαό πού γεμίζει τίς ἐκκλησίες μας καί – συγγνώμη! – τά παγκάρια τῶν ναῶν μας γιά τίς πολλαπλές ποιμαντικές ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας μας,  ὄχι τούς ἀνεκκλησίαστους, ὡς ἐπί τό πλεῖστον «νουνεχεῖς ἀνθρώπους πού δέχτηκαν τά μέτρα μέ κατανόηση» σάν πρόβατα ἐπί σφαγήν, κλείνοντας τά μάτια τους στήν ὁλοένα ἀποκαλυπτόμενη πραγματικότητα. «Τά μωρά τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός-ὄχι τούς σοβαροφανεῖς νουνεχεῖς- ἵνα τά σοφά τοῦ κόσμου καταισχύνῃ».
Ἡ ὀφειλόμενη στάση  ἀπέναντι στούς  λαϊκούς καί τούς κληρικούς
Καί βέβαια εὐθέως  λέω ὅτι δέν χρειάζονταν οἱ χαρακτηρισμοί τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τούς πιστούς :   «φωνασκοῦντες ὁμολογητές»,  «ἐθισμένοι στόν αὐτισμό τους», «ζηλωτές»(εἰρωνικά) , «τζάμπα μάγκας»,  «ἑκουσίως ἀνοηταίνοντες», «συνωμοσιολόγοι», «κατά φαντασίαν ὁμολογητές» καί οἱ ἄλλοι γενικότεροι χαρακτηρισμοί γιά τίς ποικίλες ἀπόψεις ὅπως, «φανατισμός», «ἀντιχριστολογία». Καί τό χειρότερο τό νά καλεῖ ὅσους διαμαρτύρονται νά «ἀναρωτηθοῦν μήπως..."δουλεύουν τῷ διαβόλῳ"».  Ψυχραιμία, Σεβασμιώτατε!  Ἐξάλλου δέν εἶναι λίγοι οἱ διαμαρτυρόμενοι. Ὅπως γράφετε «Ὅταν συζητᾶς μέ τούς περισσότερους ἀνθρώπους....». Αὐτές οἱ πολλαπλές ἀντιρρήσεις θά ἔπρεπε νά σᾶς προβληματίσουν καί νά κατεβάσουν τούς τόνους στίς διατυπούμενες ἀπόψεις σας.  Μιλᾶτε γιά στατιστικές.  Θά γνωρίζετε τό λόγιο : «Ὑπάρχουν τριῶν εἰδῶν ψέμματα. Τά μικρά ψέμματα, τά μεγάλα ψέμματα καί ...οἱ στατιστικές!»  Ἀκοῦστε καί ἄλλες ἀπόψεις μή συστημικῶν ἐπιστημόνων. Δέν εἶναι ὅλοι συνωμοσιολόγοι, Δεῖτε, ἄν θέλετε, τάπεινά τό συνιστῶ, τό video μέ τή συνέντευξη τοῦ Καθηγητοῦ Μικροβιολογίας καί Ἐπιδημιολογίας στό γερμανικό πανεπιστήμιο τοῦ Mainz κ. Sucharit Bakhdi σέ αὐστριακό δημοσιογράφο.  Λυπᾶται –τό λέω πρός ἐντροπή τῆς συντηρητικῆς μας κυβερνήσεως-γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν! Καί εἶναι βουδιστής!
Ἀλγεινότερη ἐντύπωση μοῦ ἔκανε η στάση τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τούς ἱερεῖς καθώς κάνει λόγο γιά «τήν πολυλογία καί κενολογία τοῦ κλήρου καί ἰδιαίτερα γνωστῶν ροπαλοφόρων ὑπερασπιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν κατακεραύνωση τῶν πάντων» γιά κληρικούς «πού ἀστράφτουν καί βροντᾶνε ἐναντίον τῶν ἐπισκόπων καί τῆς Συνόδου».  Γνωρίζει ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι, ὅσοι τοποθετήθηκαν ἐναντίον ὄχι τῶν μέτρων ἀλλά τῆς ἀπολυτότητός τους ἤ ἔδρασαν ποιμαντικά κοινωνώντας τούς πιστούς, ἦσαν κληρικοί πού λάμπουν στή διακονία τους καί ἀπολαμβάνουν τόν σεβασμό σχεδόν ὅλου τοῦ πληρώματος τῆς ἐκκλησίας. Καί ἐδῶ ἐπιβάλλεται σύνεση. Θά ἔπρεπε οἱ ἀρχιερεῖς-κάποιοι τό ἔπραξαν- νά προσέξουν καλλίτερα τίς ἀπόψεις καί τίς προτάσεις αὐτῶν τῶν ἱερέων. Εἴμαστε ἐμεῖς οἱ πρεσβύτεροι σέ σχέση μέ τούς ἐπισκοπους «ὡς χορδαί ἐν κιθάρα» κατά τή γνωστή ρήση τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου. Ἅμα πετάξουμε τίς χορδές ἀπό τήν κιθάρα, ἡ κιθάρα καταντᾶ κύμβαλον ἀλαλάζον.
Διωγμός;
Καί ἐδῶ φθάνουμε στίς ἀποφάσεις τῆς Ἱ. Συνόδου. Γράφει ὁ Σεβασμιώτατος : «Ἡ Σύνοδος καί τό σῶμα τῶν ἐπισκόπων τό ξεκαθαρίσαμε. Κανείς δέν μᾶς ζήτησε νά ἀρνηθοῦμε τήν πίστη μας.  Ὡς χριστιανοί θά ἔπρεπε...νά συμβάλλουμε στήν ἀντιμέτωπιση τῆς πανδημίας».  Προσπάθησα νά καταλάβω τί ἐννοεῖ ὁ Σεβασμιώτατος. Ποιά εἶναι ἡ «Σύνοδος»;  Ποιό εἶναι «τό σῶμα τῶν ἐπισκόπων»;  Ἡ Σύνοδος  ἡ ὁποία συνεκλήθη ἦταν ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος.  Αὐτή ἀποφάσισε καί συνέταξε τίς σχετικές περί κορωνοϊοῦ Ἐγκυκλίους. Τό σῶμα τῶν ἐπισκόπων, τό σύνολο τῶν ἐπισκόπων, τό ὁποῖο ἀπαρτίζει τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας ποίῳ τρόπῳ «ξεκαθάρισε» τά πράγματα, ἐφόσον δέν συνεκλήθη;  Μέ ἐπί μέρους συζητήσεις; Δέν νομίζω νά εἶναι αὐτό τό φρόνημα καί ἡ πρακτική τῶν ὀρθοδόξων Συνόδων.  Ἐρωτῶ: Μήπως ἡ Διαρκής Σύνοδος ὑπερέβη τά ὅρια τῆς δικαιοδοσίας, τά ὁποῖα τῆς ἀπονέμει ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Καθότι σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 9 παράγρ. δ  ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος «ἐπιλαμβάνεται τῶν τρεχούσης φύσεως ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων».  Ὁπότε δέν ἦταν μᾶλλον στά πλαίσια τῆς δικαιοδοσίας της νά «ξεκαθαρίσει» ἕνα τόσο σοβαρό ζήτημα, πρωτοφανές στά ἐκκλησιαστικά χρονικά, τό κλείσιμο τῶν ναῶν, τή στέρηση τῆς ἁγίας θεοπνεύστου λατρείας μας καί τῆς μετοχῆς στό μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας.
Ἐν πάσῃ περιπτώσει πῶς ἀπεφασίσθη ὅτι δέν ἔχουμε διωγμό τῆς Ἐκκλησίας; Ἐπειδή ὁ κρατικός λοιμωξιολόγος εἶναι θρησκευόμενος;
Δείγματα περί τοῦ ἀντιθέτου:
Ἡ κ. Κεραμέως μᾶς δήλωσε ὅτι μέ τό σάλιο καί τό κουτάλι μεταδίδονται μικρόβια καί ἰοί. 
Οἱ ἀρχές ζητοῦσαν νά συλλάβουν τόν π. Γεώργιο Σχοινᾶ ἐπειδή κοινώνησε ἀπό τήν πλαϊνή πόρτα τοῦ ἱεροῦ 5 ἀνθρώπους.
Ὁ οἰκονομολόγος κ. Μόσιαλος, ἀποφαινόμενος περί παντός ἰατρικοῦ ἐπιστητοῦ διαρκῶς ἐμφανιζόμενος στά κανάλια κατόπιν ..παραγγελιᾶς, διατείνεται ὅτι πρέπει νά παύσει ἡ μετάδοση τῆς Θ. Κοινωνίας. Αὐτό εἶχε ὡς συνέπεια ἕναν ἐμφύλιο πόλεμο μέσα στίς οἰκογένειες καί στούς χώρους έργασίας. Καί δέν ὑπάρχει ἰσχυρότερος διωγμός ἀπ΄αὐτόν πού γίνεται μέ ἀπειλές μέσα στά σπίτια μας.
Ἡ ἀστυνομία πῆρε τίς πινακίδες καί ἔβαλε πρόστιμο στόν ὁδηγό τοῦ ἀγροτικοῦ αὐτοκινήτου, τό ὁποῖο μετέφερε τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς ἐπικαλουμένης Τρυπητῆς, τήν ὁποία συνόδευε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί...
τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ζητᾶ ἀπό τά Ληξιαρχεῖα ὅλης τῆς χώρας νά ἐνημερώσουν τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά τά τελεσθέντα Μυστήρια Γάμων καί Βαπτίσεων κατά τήν ...κορωνοϊκή περίοδο καί νά σταλοῦν τά ὀνόματα τῶν συζύγων καί τῶν ἱερέων πού τέλεσαν τό Μυστήριο, ὥστε ἐκεῖνο νά τά διαβιβάσει στίς Εἰσαγγελικές ἀρχές γιά «ποινική διερεύνηση»!
Ἐπειδή ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει ἀσχοληθεῖ, ὅπως καί λίγο ἐγώ, μέ τήν κατάσταση τῶν ρώσων πιστῶν κατά τή σοβιετική περίοδο, ὅπως φαίνεται ἀπό τά πολύ ὡραῖα βιβλία πού ἔχει ἐκδόσει, μήπως νιώθει ὅτι ὅλες αὐτές οἱ μεθοδεύσεις ἀποπνέουν ὀσμή  σταλινισμοῦ;  Καί εἴμαστε στήν ἀρχή.
Τέστ πειθαρχίας
Ἐπίσης γράφει ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι «τά κίνητρα τῆς πολιτείας ἦταν ἡ διαφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας». Νομίζω ὅτι ἐν προκειμένω ἰσχύει αὐτό τό ὁποῖο γράφει ὁ π. Εὐθύμιος ἀπό τήν Καψάλα «Αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού μᾶς ὑποδούλωσαν στούς ξένους δανειστές καί τώρα μᾶς ὁδηγοῦν στήν σκλαβιά τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι δυνατόν νά τούς ἐμπιστευθοῦμε; Καί νά προσθέσω. Νά ἐμπιστευθοῦμε ὅτι φροντίζουν γιά τήν ὑγεία μας αὐτοί πού εἶναι ὑπεύθυνοι γιά 15.000 αὐτοκτονίες συνανθρώπων μας λόγῳ μνημονίων; Ἤ αὐτούς πού καραδοκοῦν νά ἐπιβάλουν βαριά πρόστιμα στά μαγαζάκια πού τόλμησαν νά ἀνοίξουν  ἄν οἱ ὑπάλληλοι δέν φοροῦν μάσκες;  
Ἐάν ἦταν καί εἶναι ἀληθινός ὁ κίνδυνος, μετά ἀπό τήν ἐλευθερία πού παρατηρήθηκε στίς κινήσεις τῶν πολιτῶν δέν θά ἦσαν οἱ θάνατοι ἀνύπαρκτοι οὔτε τά ἐπιβεβαιωμένα κρούσματα   2, 3, 10 τήν ἡμέρα. Καί γιατί ὅλη αὐτή ἡ σχεδόν παγκόσμια καραντίνα πού εἶχε παντοῦ τά ἴδια χαρακτηριστικά καί τά ἴδια μέτρα; Πρόκειται  ὅπως ἔγραψε ἁπλά ὁ γέροντας Εὐθύμιος γιά «τέστ πειθαρχίας - ἡ ὑπογράμμιση δική μου  - γιά νά χειραγωγοῦν τούς ἀνθρώπους ἐκεῖ πού θέλουν».  Ἡ παγκόσμια τάξη πραγμάτων δοκιμάζει τίς ἀντοχές μας στήν παραπληροφόρηση καί τήν προπαγάνδα πού εἶναι ὀργανωμένη ἐπιστημονικά καί κατευθυνόμενη ἀπό φορεῖς ἀπόλυτα ἐλεγχομένους, ὅπως στή συγκεκριμένη περίπτωση ὁ Π.Ο.Υ.  Κυβερνήσεις μαριονέττες πλαισιωμένες ἀπό «εἰδικούς» καί ἀργυρώνητους δημοσιογράφους στά ΜΜΕ, μέ ἐξαρτημένη τή Δικαιοσύνη κλπ.  Ἐννοεῖται ὅτι δουλεύει πολύ καλά ἡ προπαγάνδα τοῦ Διαδικτύου καί ἡ ἀστυνόμευσή του.  Ὅλοι οἱ λογικοί ἄνθρωποι πιστεύουν ὅτι πίσω ἀπ΄αὐτόν τόν παγκόσμιο συναγερμό κάτι ἐπιδιώκεται.
Οἱ λαϊκοί, οἱ κληρικοί καί ἡ Θεολογία
Πολύ μέ ἀπασχόλησε ἡ ἄρνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου νά ἀκούσει τίς γνῶμες καί τίς ἀντιρρήσεις τῶν ἀνησυχούντων πιστῶν, ὡσάν νά ἐπρόκειτο περί παντελῶς ἀσχέτων πρός τήν πίστη καί τήν Ἐκκλησία. Γράφει : «Δέν ὑποτιμῶ, πρός Θεοῦ, τό λαϊκό στοιχεῖο». Ὅμως ἐκτός ἀπό τίς διάσπαρτες στό κείμενό του παρατηρήσεις γιά τή στάση τῶν λαϊκῶν, αφιερώνει μία σελίδα γιά νά ἀποδείξει ὅτι «ἔχουν μεσάνυχτα ἀπό θεολογία»  καί ὅτι ὡς ἐκ τούτου, κατά τό λεχθέν ὑπό τοῦ ἀλήστου μνήμης ὑπουργοῦ Κουτσόγιωργα,  δέν δικαιοῦνται νά ὁμιλοῦν!  Προβάλλει τά λόγια τῶν ἁγίων Πατέρων Μ. Βασιλείου καί Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, οἱ ὁποῖοι λυποῦνταν καί διαμαρτύρονταν, ἐπειδή ἁπλοί πιστοί ἀπό ὑπερβάλλοντα ζῆλο καταπιάνονταν νά ἑρμηνεύσουν τό Μυστήριο τῆς ἁγίας Τριάδος καί τῆς Θείας Ἐνανθρωπίσεως.  Μά, Σεβασμιώτατε, πρός Θεοῦ! Δέν πρόκειται ἐδῶ γιά Θεολογία, ἀλλά κυριολεκτικά γιά παρακλήσεις καί ἱκεσίες τῶν πιστῶν πρός τούς ἐπισκόπους προκειμένου νά τούς ἐξασφαλίσουν τό ἀναφαίρετο δικαίωμά τους, τό δικαίωμα  Ζωῆς πού τούς ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός με τό Βάπτισμα καί τό Χρῖσμα νά μετέχουν τῆς Θ. Λατρείας καί τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων «εἰς ζωήν αἰώνιον». Βεβαίως μποροῦν νά τό στερηθοῦν ἀπό τούς ποιμένες τους ἄν περιπίπτουν σέ ἁμαρτήματα κωλυτικά τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ Πρεσβύτεροι εἶναι οἰκονόμοι τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καί δύνανται νά ἐπιτιμοῦν, ἀλλά πρέπει νά εἶναι καλοί οἰκονόμοι καί νά δίδουν στούς πιστούς «τήν τροφή ἐν καιρῷ», ὅταν δηλ. αὐτοί ἔχουν τίς ὑπό τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων προϋποθέσεις. Τότε εἶναι ὁ κατάλληλος καιρός: «Ἰδού καιρός εὐπρόσδεκτος ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας».  Ἔπειτα γνωρίζει ὁ Σεβασμιώτατος τόν ἀποφασιστικό ρόλο τῶν λαϊκῶν, πού δέν ἤξεραν θεολογία, τίς κρίσιμες στιγμές τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τόν ἀναγνωρίζει καί τόν κατοχυρώνει ἡ ἀπόφαση τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς (1848) : Ἔπειτα παρ᾿ ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι, οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησάν ποτε εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστής τῆς θρησκείας ἐστίν αὐτό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτός ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τό θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καί ὁμοειδές τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ».
Ὡραῖα, λοιπόν.  Ἄς μήν μιλᾶνε οἱ λαϊκοί. Ἄς μιλήσουν οἱ κατ΄εξοχήν ἁρμόδιοι.  Ποιά θεολογία ἐξεπορεύθη αὐτές τίς ἡμέρες ἀπό τίς ἐγκυκλίους τῶν ἡμετέρων ἁρμοδίων; Αὐτή :
Νά πλένουμε τά χέρια μας, νά φορᾶμε μάσκες καί γάντια, νά τηροῦμε τίς ἀποστάσεις. Κάποιοι ἔβαλαν θερμικές κάμερες στίς εἰσόδους τῶν ναῶν! 
Παντοῦ ἀντισηπτικά καί ἀπολυμάνσεις ἀκόμη καί στίς ἐπιφάνειες τοῦ Ναοῦ. Καί βέβαια ἐπιφάνειες δέν εἶναι μόνο τά πατώματα, ἀλλά καί οἱ τοῖχοι καί τά τέμπλα καί οἱ εἰκόνες. –
Τά κόλλυβα καί τό ἀντίδωρο νά δίνονται μέ «ὑγειονομικές προφυλάξεις».
Ἀναστολή δηλ. ἀπαγόρευση τῶν λιτανειῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί Εἰκόνων.
Σύσταση στούς ἡλικιωμένους καί ἀσθενεῖς νά μήν ἐκκλησιάζονται κλπ. κλπ.
Καί βέβαια τά ἀνωτέρω δέν ἀποτελοῦν θεολογία. Εἶναι ἁπλῶς  λεπτομερεῖς ὁδηγίες πού μοιάζει νά ἀπευθύνονται σέ μιά ἀποστειρωμένη κοινωνία ἀνθρώπων πού πάσχουν ἀπό ...μικροβιοφοβία. Καί δέν ἦταν αὐτό πού περίμεναν οἱ χριστιανοί μετά τήν ἐξορία τους ἀπό τήν Θεία Λατρεία.
Περί τοῦ σφραγίσματος
Καί τώρα περί αὐτοῦ, τό ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος ὀνομάζει  «γλυφιτζούρι τοῦ σφραγίσματος τοῦ Ἀντιχρίστου». Εἶναι πολλοί πού ἀρνοῦνται αὐτή τήν ἀλήθεια τῆς Ἀποκαλύψεως, τήν ἐπιθυμία τοῦ Ἀντιχρίστου νά σφραγίσει τούς πάντας μέ τό ὄνομά του πράγμα πού θά δηλώσει τήν ὑποταγή τους σ΄αὐτόν. Ὅταν τίθεται αὐτό τά θέμα  πρός συζήτηση, ὅσοι τό περιφρονοῦν καταλαμβάνονται ἀπό ἕνα εἶδος πανικοῦ καί προσπαθοῦν νά ἐξορκίσουν τό θέμα μέ εἰρωνεῖες, μέ περιφρόνηση πρός ὅσους ἀνησυχοῦν, μέ ἀνάμειξη ἄλλων σχετικῶν καί ἀσχέτων ζητημάτων. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι βέβαια θεολογική ἀφωνία. Γιατί πῶς νά ἀντιπαρατεθεῖς στήν Ἀποκάλυψη πού εἶναι ξεκάθαρη;  : «Καί ποιεῖ πάντας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς καί τούς ἐλευθέρους καί τούς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν. καί ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ»(Ἀποκ. 13, 16-17).  Ἔχουμε καί τόν Ἅγιο Παΐσιο, ὁ ὁποῖος μᾶς προειδοποιεῖ γιά τίς μεθοδεύσεις τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων, οἱ ὁποῖες πονηρά θά προσπαθήσουν νά ἐπιβάλουν πρῶτα ἄλλα ἠλεκτρονικά δεσμά πού θά προετοιμάσουν τό ἔδαφος γιά τό χάραγμα.  Δέν γνωρίζω πῶς σκέπτεται ὁ Σεβασμιώτατος ὅταν ἐκφράζεται ἀπαξιωτικά γιά τά ἀκόλουθα λόγια κάποιου, πιθανόν θεολόγου ἤ κληρικοῦ : «Ὁ ἱερέας πού θά ἔχει τό τσιπάκι στό χέρι του καί θά εὐλογεῖ τά τίμια δῶρα ἤ τά ἄλλα μυστήρια, δέν θά μεταδίδει τή χάρη καί τά μυστήρια θά εἶναι ἀνενεργά». Δηλαδή τό microchip τό ὁποῖο ὅταν τό ἔχεις «ἐπί τῆς χειρός τῆς δεξιᾶς»  δέν θά δύνασαι «ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι»  καί μέ τό ὁποῖο γίνεσαι ὑπόδουλος, καί ὑπάκουος σέ κάθε κέλευσμα τοῦ ἀντιχρίστου συστήματος,  μᾶς εἶναι ἀδιάφορο ;  Δέν μᾶς θυμίζει τίποτε;
Ἀφιερώνω σέ ὅσους κλείνουν τά μάτια τους στήν ἀπειλή τοῦ σφραγίσματος τά ἁπλά ἀλλά θεόσοφα λόγια τοῦ ἁγίου Παϊσίου : «...ἀπορῶ δέν τούς προβληματίζουν ὅλα αὐτά τά γεγονότα; Γιατί δέν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικό γιά τίς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους; ...Θά πλανεθοῦν αὐτοί πού τά ἑρμηνεύουν μέ τό μυαλό».
Ρωσία, Βέλγιο καί κορωνοϊός
Ὅσον ἀφορᾶ στίς πληροφορίες ἀπό τή Ρωσία, αὐτές εἶναι ἀντικρουόμενες. Π.χ. διαψεύδεται ὅτι ἕνας ἐκ τῶν διακεκριμένων Πνευματικῶν τῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου Σεργίου ἀσθένησε σοβαρά.  Μέ ὅσα γράφει ὁ Μητροπολίτης Πιτιρίμ διεκτραγωδεῖ τήν ἐπιθυμία τῶν πιστῶν νά συμμετάσχουν στίς ἀκολουθίες τῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου Σεργίου, κάτι πού δημιουργεῖ φόβο στούς ἕλληνες ἀναγνῶστες τοῦ κειμένου μήν τυχόν  κολλήσουν κορωνοϊό τήν ὥρα πού θυμιάζει ὁ ἱερεύς λόγω συνωστισμοῦ. Κατά τά ἄλλα ἀναφέρει 3-4 κληρικούς πού ἀπεβίωσαν – εἴμαστε σίγουροι ὅτι ἔχασαν τή ζωή τους ἀπό τόν coronavirus ; Ἒπίσης γιά ὅλα τά μοναστήρια ὅπου κοινοβιάζουν ἑκατοντάδες μοναχοί ἀναφέρει 4 νεκρούς, οἱ ὁποῖοι θά μποροῦσαν νά ἔχουν ἀποβιώσει  καί ἀπό ἄλλες αἰτίες. Ἔπειτα ὁ ἐπίσκοπος Πιτιρίμ, γιά νά τόν ἐμπιστευθεῖ κάποιος θά πρέπει νά μᾶς ἐξηγήσει ἄν στήν «σοφή» προσπάθεια τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Συνόδου τῶν ρώσων Ἐπισκόπων,  «νά βροῦν τήν λύση στό μεγάλο πρόβλημα τῆς ἐπιδημίας», ὅπως γράφει, περιλαμβάνεται καί ἡ κατάπτυστη μέθοδος τριπλῆς ἀπολυμάνσεως τῆς ἁγίας λαβίδος μεταδόσεως τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.  
Ὅσον ἀφορᾶ ἐπίσης στόν ἐν Βελγίῳ συλλειτουργό μας π. Ἀθανάσιο, εἶναι συγκινητική ἡ 6 σελίδων περιγραφή τῆς ταλαιπωρίας του λόγω κορωνοϊοῦ στήν ἐντατική. Ἀλλά ἄς σκεφθοῦμε πόσοι ἀσθενεῖς ἀδελφοί μας ἐκοιμήθησαν ἀβοήθητοι ἐπειδή δέν μποροῦσαν νά νοσηλευθοῦν καί νά ἐγχειρισθοῦν. Κι αὐτό διότι πάρα πολλές νοσοκομειακές κλίνες ἐντατικῆς θεραπείας περίμεναν ἄδειες τούς ἀνύπαρκτους  κοροϊνοπαθόντες. Καί ἀκόμη  πόσοι ἄλλοι ἀπό ἄλλες αἰτίες δέν μπόρεσαν ποτέ νά βγοῦν ἀπό τήν ἐντατική ἀφήνοντας πίσω ὅλη τήν οἰκογένειά τους!  Δέν νομίζω ὅτι οἱ συναισθηματικά φορτισμένες περιγραφές βοηθοῦν στήν ἀντικειμενική ἐκτίμηση καί πληροφόρηση. 
«Συζητήσεις» γιά τήν Θεία Κοινωνία
Ἄφησα κι ἐγώ τελευταῖο τό θέμα τῆς Θ. Κοινωνίας. 
Σεβασμιώτατε,
Γράψατε περί τῆς Θ. Κοινωνίας στό τέλος τοῦ κειμένου σας «Εἶναι ἕνα θέμα πού θά μᾶς ἀπασχολήσει ἔντονα τό ἑπόμενο διάστημα. Καί θά δεχτοῦμε   πιέσεις...μήπως θά πρέπει νά τό συζητήσουμε σοβαρά καί νά εἴμαστε ἕτοιμοι;  Στ΄ἀλήθεια ὑπάρχει κάτι σχετικό μέ τήν Θ. Μετάληψη, τό ὁποῖο χρειάζεται συζήτηση; Μήπως πρέπει νά υἱοθετήσουμε  τήν ἀπρέπεια τῶν λαβίδων μιᾶς χρήσεως πού καθιερώνεται τώρα σέ ὀρθοδόξους ναούς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν;
Ἀγαπητέ μου π. Νεκτάριε, θυμήσου τό παιδικό μας τραγούδι «Τ΄ἀχτινοδεμένο δισκοπότηρο». Πρός Θεοῦ!  Μή διανοηθεῖτε, ἅγιοι ἀρχιερεῖς, νά πειράξετε αὐτό τό Θεῖο, ζωοποιό δῶρο, τό πλῆρες ἀκτίνων τῆς Θ. Χάριτος, ὅπως τό παραλάβαμε ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες μας. Κάποιοι, τότε πρίν τήν Ἅλωση, τό «πείραξαν» μεταδίδοντας τούς θείους μαργαρίτες ἐκεῖ πού δέν ἔπρεπε καί εἴδαμε τά ἀποτελέσματα...   Καί θά πρέπει ἐπιτέλους νά μήν ὑποχωροῦμε ὡς Ἐκκλησία στίς πιέσεις τοῦ Καίσαρος, ὁ ὁποῖος ἤδη «ἔβαλε πόδι» στόν ἐσώτατο πυρῆνα τῆς Ἐκκλησίας μας.  Καί ἀφοῦ δέν ἔχουμε κουράγιο νά ἐλέγξουμε τό ἦθος τῶν ἀρχόντων, τοὐλάχιστον ἄς βάλουμε φραγμό («οὐκ ἔξεστί σοι») στήν βέβηλη ἐπιθυμία τους νά πατήσουν τό ἄβατο τῆς λατρείας μας. 
Ὡς κατακλεῖδα τῶν ἀνωτέρω παραθέτω τά κάτωθι λόγια τοῦ πνευματικοῦ μας πατρός Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου, τά ὁποῖα προσυπογράφω :
Οἱ ἄρχοντές μας, μᾶς ἑτοιμάζουν, ὅπως ἤδη ἔχουν ἀνακοινώσει, καί δεύτερο γῦρο κορωνοϊακό τό φθινόπωρο.  Τί θά κάνουμε; Θά κλείσουμε τίς Ἐκκλησίες μας ξανά κατά τήν περίοδο Σαρακοστῆς Χριστουγέννων-Θεοφανείων;  Αὐτή τή στιγμή πολλοί ἱερωμένοι εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά μήν ξαναπροσβάλουμε τόν Γεννηθέντα καί Βαπτισθέντα Σωτῆρα Χριστό.  Ἐμεῖς ὡς ἁπλοῖ ἐφημέριοι δέν ἔχουμε δυνάμη οὔτε νά ὑπονοήσουμε ἀνταρσία καί ἀπειθαρχία.  Ὅμως δέν θά ξαναπέσουμε, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, γιά δεύτερη φορά στό φοβερό ἁμάρτημα τῆς βλασφημίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος…- ἡ ὑπογράμμιση δική μου -  Θά εἴμαστε στυγνοί προδότες, ἄν τή δεύτερη φορά δέν ἐπανορθώσουμε τίς τραγικές ἐλλείψεις τοῦ πρώτου γύρου.  «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ»;

Σημείωση διαχειριστοῦ: Τό ἀνωτέρω κείμενο ἀφορᾶ στόν χῶρο τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Οἱ γενικότερες ἐπισημάνσεις ὅμως καί οἱ παρατηρήσεις τοῦ ἀρθρογράφου ἐν πολλοῖς ἰσχύουν δι' ὅλους. Παρά τίς ἐκκλησιολογικές μας διαφορές κρίναμε χρήσιμη τή δημοσίευσή του, διότι σ' αὐτό μέ ἁπλό καί σαφή τρόπο ἐντοπίζονται εὔστοχα τά σοβαρά ζητήματα τά ὁποῖα δημιουργήθηκαν αὐτή τήν περίοδο.

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020


Ἑορτή Ἀναλήψεως 2020


Πανήγυρις
Ἱερᾶς Ἀνδρώας Κοινοβιακῆς Μονῆς Ἀναλήψεως Κυρίου,
Δύο  Βουνῶν Φθιώτιδος.Μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά συμμετάσχουμε καί ἐφέτος στήν Πανήγυρι τῆς Ἀνδρώας Κοινοβιακῆς Μονῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, Δύο Βουνῶν Φθιώτιδος (κοντά στόν Γοργοπόταμο Λαμίας). Ὅπως τό ἔχουμε ξαναγράψει, αὐτό τό Μοναστήρι ἔχει ἀναδειχθεῖ, πέραν ἀπό πνευματικός φάρος Ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ, πνευματική ὄαση, γιά ψυχές πού διψοῦν νά ἀναπαυθοῦν πνευματικά καί νά ἀναβαπτισθοῦν στά ζωογόνα νάματα τῆς Ὀρθοδόξου ἡσυχαστικῆς παραδόσεως καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ὀρθοδόξου λατρείας. Μιά μικρή γεύση προσφέρουμε στούς ἐπισκέπτες μας ἀπό τή συμμετοχή μας στόν ἐφετινό ἑορτασμό μέ τήν πολύωρη κατανυκτική ὁλονύκτιο Ἀγρυπνία (μέχρι τίς 6.30 τό πρωΐ) καί τήν ὁλοκλήρωσή του στήν κοινή Τράπεζα τῶν Πατέρων τῆς Ἀδελφότητος (περί τόν ἀκάματο, ἀξιοσέβαστο καί ἀξιαγάπητο Καθηγούμενο Γέροντα Ἀρτέμιο) καί τῶν πολυπληθῶν (περισσότεροι ἀπό κάθε ἄλλη φορά) προσκυνητῶν. Στήν Ἀγρυπνία συμμετεῖχε δωδεκάδα Κληρικῶν (τέσσερεις Ἀρχιερεῖς, δύο Ἱερομόναχοι, τέσσερεις Πρεσβύτεροι καί δύο Διάκονοι) προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Στεφάνου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Παντελεήμονος. Ὁ Σεβ/τος κ. Παντελεήμων προέρχεται ἀπό τή συγκεκριμένη μοναστική Ἀδελφότητα, εἶναι Πνευματικός αὐτῆς καί διαμένει στή Μονή καί μετά ἀπό τήν ἀνάδειξή του σέ Ἐπίσκοπο. Ἰδιαίτερη ἐντύπωση μᾶς ἔκανε ἡ παρουσία, μεταξύ τῶν προσκυνητῶν, πολλῶν νέων. Ἡ Μονή εἶναι ἄβατος στίς γυναῖκες.


Ἡ ἐξωτερική Πύλη τῆς Μονῆς στό Βόρειο τμῆμα τοῦ συγκροτήματος.


Τοιχογραφίες στό Διαβατικό τῆς εἰσόδου τῆς Μονῆς.

Τό περικαλλές Καθολικό τῆς Μονῆς (Ἁγιορειτικοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ ρυθμοῦ).Νότια πτέρυγα τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος.


Παρεκκλήσιο Ἁγίας Τριάδος παρά τόν Ξενώνα.

Τοιχογραφίες στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου.


Ἡ Πρόθεση στό Ἱερό Βῆμα τοῦ Παρεκκλησίου.


Βεράντα στόν Ξενώνα τῆς Μονῆς.

Ἡ θέα ἀπό τόν Ξενώνα στήν πεδιάδα τῆς Λαμίας.Ἀνατολική ἄποψις τῆς Ἀνδρώας Μονῆς Ἀναλήψεως, Δύο Βουνῶν Φθιώτιδος (φωτό Ἀντ. Κορωνιᾶ).Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020


«Ελλάδα 2021»: Παραιτήθηκε ἡ ἱστορικός Μαρία Εὐθυμίου ἀπό τήν ἐπιτροπή
Παραιτήθηκε ἡ ἱστορικός Μαρία Εὐθυμίου ἀπό τήν "Ἑλλάδα 2021"

Εντονότεροι γίνονται τις τελευταίες ημέρες οι κλυδωνισμοί στην επιτροπή "Ελλάδα 2021" που έχει αναλάβει την διοργάνωση εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό.
Παρελθόν αποτελεί, σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εστίας», η Λαρισαία ιστορικός Μαρία Ευθυμίου από την Επιτροπή 2021.
Ένα πρόσωπο υψηλού κύρους, το όνομα της οποίας, μάλιστα, είχε ακουστεί μεταξύ εκείνων που σκεφτόταν προ μηνών ο πρωθυπουργός ως πιθανή υποψήφια για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Η εφημερίδα αναφέρει πως η παραίτηση Ευθυμίου (είναι αδελφή του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Πέτρου Ευθυμίου) έγινε πριν μερικές ημέρες, πριν το τελευταίο "επεισόδιο" με αφορμή ανάρτηση του ιστορικού και μέλους της επιτροπής Αριστείδη Χατζή για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη -που κρίθηκε από αρκετούς ως προσβλητικό για τον Ήρωα της Επανάστασης.
Η επιστολή της Μαρίας Ευθυμίου προς την Γιάννα Αγγελοπούλου -κατά την "Εστία"- ήταν άκρως ευγενική και δίχως προθέσεις να δημιουργήσει πρόβλημα.
Η "Ελλάδα 2021" αναγκάστηκε να απολογηθεί για την ανάρτηση του Αριστείδη Χατζή, μέσω του επίσημου σάϊτ της επιτροπής.
Το δημοσίευμα της «Εστίας» επικαλείται ως λόγους της απόφασης της κ. Ευθυμίου την τάση ουδετεροπατρίας που διακατέχει τον εορτασμό -«δεν νοείται να εορτάζεται η γέννηση ενός Έθνους χωρίς να υπάρχει η σημαία στο επίσημο έμβλημά του»- και ο αποχρωματισμός της Ελληνικής Ιστορίας που επέλεξε η Επιτροπή.
Να σημειωθεί ότι η παραίτηση της κ. Ευθυμίου έγινε πριν τις χθεσινές αντιδράσεις που προκάλεσε νεώτερο κείμενο του Αριστείδη Χατζή για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη και που από πολλούς κρίθηκε προσβλητικό με αποτέλεσμα η Επιτροπή να το αποσύρει βιαστικά. [Σημείωση: Είχε, βεβαίως, προηγηθεί μία ανεκδιήγητη ανάρτηση στο site της Επιτροπής στην οποία ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας χαρακτηριζόταν ως "Δικτάτορας"! Επίσης, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι  προτάσεις που είχαν γίνει από την κ. Ευθυμίου στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην εν λόγῳ Επιτροπή είχαν όλες απορριφθεί "μετ' επαίνων"!...]


Πηγή: News & lifo & Πρῶτο Θέμα

Ὁ Διαχειριστής τοῦ Ἱστολογίου μέ τήν κ. Μ. Εὐθυμίου.
Ἀπό ἐπίσκεψη τῆς τελευταίας στήν Κόρινθο γιά σειρά διαλέξεων μέ θέμα τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση.


Τρίτη, 26 Μαΐου 2020


Τό Πάσχα δέν ἔχει ὑποκατάστατο!του Δημήτρη Κάτσουρα, Θεολόγου,
φ. Πολιτ. Επιστήμης & Διεθν. Σχέσεων

Η Εορτή της Αναστάσεως ΔΕΝ μετατίθεται. Αύριο, Τετάρτη, έχουμε την απόδοση της Εορτής του Πάσχα. Η αυριανή ημέρα δεν είναι το Πάσχα, αλλά η απόδοση (όπως λέγεται στη γλώσσα του εκκλησιαστικού Τυπικού της Θείας Λατρείας) του Πάσχα, δηλαδή το τέλος του εορτασμού του. Άλλο, λοιπόν, το τέλος και άλλο η αρχή.
Βεβαίως, οι "ευσεβείς και φιλέορτοι" και όσοι δυνάμενοι θα σπεύσουν να απολαύσουν πνευματικά και αυτή την (αυριανή) Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία μάλιστα ψάλλονται απαραλλάκτως τα της εορτής που αποδίδεται, όπως συμβαίνει στις "αποδόσεις" όλων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών.
Ωστόσο, δεν θα ακούσουμε το "Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών"! Αυτό ψάλλεται μόνο κατά τη νύκτα της Αγίας Αναστάσεως του Κυρίου, οπότε ανάβουμε τις αναστάσιμες λαμπάδες μας.
Ακούγονται αυτό τον καιρό διάφορα και προκαλείται ο λαός, με κίνδυνο αντί να ενισχυθεί και παρηγορηθεί, μετά τη δοκιμασία που πέρασε αλλά δεν τελείωσε, να απογοητευθεί περισσότερο και σκανδαλισθεί. Το κακό έγινε και δεν αλλάζει! Δεν χρειάζονται δικαιολογίες, καρικατούρες και υποκατάστατα.
Αντιθέτως, όσο πικρό κι αν είναι (τό λάθος που έγινε) πρέπει να το θυμόμαστε, ώστε να μην επιτρέψουμε να ξανασυμβεί! Έχει πλέον περίτρανα επιβεβαιωθεί ότι ήταν δυνατό και τα λογικά υγειονομικά μέτρα να τηρηθούν και η αλυσίδα του παραδοσιακού εορτασμού του Πάσχα να μη διαρραγεί, όπως, δυστυχώς, συνέβη. [Σημείωση: Ας μη βιαστούν κάποιοι, μόνο και μόνο για "αντιλογία", να πουν ότι Πάσχα για τους Χριστιανούς είναι όλη τους η ζωή, ή ότι κάθε Κυριακή εορτάζουμε την Ανάσταση. Είναι γνωστά αυτά. Πενήντα δύο φορές (όσες και οι Κυριακές) μέσα στο έτος, εορτάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία την Ανάσταση! Δε νομίζω, όμως, πώς είναι κανείς τόσο αφελής ώστε να μή καταλαβαίνει σε τι αναφερόμαστε. Εξάλλου υπάρχει διαφορά μεταξύ του "είναι" και του "πρέπει να είναι"! Πάντως, η πρόσφατη εμπειρία άφησε στους πιστούς μάλλον την απόγευση της εγκατάλειψης του Χριστού μόνου πάνω στον Σταυρό, χωρίς τη συμπαράσταση ακόμη και των...μαθητών Του.]
Σ' αυτόν τόν τόπο φθάσαμε κανείς να μην εμπιστεύεται κανένα, κανείς να μην ακούει κανένα και κυρίως να μη γίνεται διάλογος πραγματικός και πολιτισμένος, όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Αντί αυτού, μάθαμε κι εμείς καλά το παγκοσμιοποιημένο παιγχνίδι του φόβου και της επιβολής με νομιμοφανείς διαδικασίες της κυρίαρχης, ορθής ή εσφαλμένης, άποψης.
Τα σφάλματα και τα παθήματα ένα καλό έχουν, ότι μας διδάσκουν μαθήματα - κατά τή σοφή λαϊκή ρήση "τα παθήματα, μαθήματα" - και γίνονται παραδείγματα αποφυγής. Τα σφάλματα όμως, για να λειτουργήσουν έτσι ευεργετικά, δεν πρέπει να καλύπτονται, ούτε να εξωραΐζονται, ούτε να αμνηστεύονται με σαθρές δικαιολογίες.
Τα σφάλματα χρειάζονται μετάνοια από τους "δράστες" και τους "συνενόχους" των. Ο λαός, παρότι έχει και αυτός, όπως πάντα, τις δικές του ευθύνες, είναι γεγονός ότι αιφνιδιάστηκε και παγιδεύτηκε στο φόβο. Αντιθέτως, οι  άρχοντες, πολιτικοί και θρησκευτικοί, δεν έχουν καμμιά δικαιολογία για τους αδέξιους, άστοχους (;) ή απαράδεκτους χειρισμούς του θέματος.
Επειδή, όμως, είμαστε ακόμη μέσα στο κλίμα της Αναστάσιμης περιόδου ας πούμε, εκ καρδίας, μαζί με τον υμνωδό το "συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει και ούτω βοήσωμεν Χριστός Ανέστη"! Η συγχώρηση είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε μπροστά "μη ως άσοφοι", πλέον, "αλλ' ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν ότι αι ημέραι πονηραί εισί"(Εφεσ. 5, 15), όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος.
Και, κυρίως, νά προχωρήσουμε με ζωντανή μνήμη, όχι με λήθη, που οδηγεί στα ίδια και σε χειρότερα λάθη. Αλλωστε, η Αλήθεια που θέλουμε να ακολουθούμε, δεν μπορεί εξ ορισμού να συμβιβαστεί με τη λήθη, αφού αλήθεια σημαίνει πρωτίστως ζωντανή μνήμη (αλήθεια: "α" στερητικό  και "λήθη" ).
Η αλήθεια, εν τέλει, είναι εκείνη που μας ελευθερώνει, όπως διασώζει στό ευαγγέλιό του ο Ιωάννης περί του Χριστού λέγοντος "Γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς" (Ιω. η΄, 32)!

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020


Κάτι δέν πάει (καθόλου) καλά μέ πολλούς
(Ἀρχι -) Ἐπισκόπους !

τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Ἔκπληκτοι διαβάσαμε τό ἐξώδικο πού τελευταίως ἀπέστειλε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος πρός τόν "Ὀρθόδοξο Τύπο", τή γνωστή ἀγωνιστική ἑβδομαδιαία ἐκκλησιαστική ἐφημερίδα, διαμαρτυρόμενος καί καταγγέλων τήν κατ' αὐτόν γενομένη συκοφαντική του δυσφήμηση μέσῳ δημοσιευμάτων τῆς Ἐφημερίδος, τά ὁποῖα ἀναφέρονταν στό πρόσωπό του, ἐπικρίνοντας συγκεκριμένες ἐνέργειές του.
Δέν ὑπεισερχόμεθα στό ἀντικείμενο τῆς ἀντιπαραθέσεως καί τίς λεπτομέρειές της. Ἐκφράζομε, ὅμως, τή θλιβερή διαπίστωση ὅτι πολλοί ἐκκλησιαστικοί ἀξιωματοῦχοι καί κυρίως Ἐπίσκοποι, πολλῶ δέ μᾶλλον ὅσοι κατέχουν ἀνώτερες διοικητικές θέσεις, ὅπως Ἀρχιεπίσκοποι καί Πατριάρχες, δυσκολεύονται νά ἀνεχθοῦν τήν κριτική ἤ τόν ἔλεγχο τῶν δημοσίων ἐνεργειῶν τους, ἀκομη καί ὅταν ἀφοροῦν στήν Πίστη!
Μάλιστα ἐμφανίζονται νά θεωροῦν αὐτονόητη τήν ἰδιαίτερη μεταχείρισή των λόγῳ τῶν ἀξιωμάτων τους, τήν ὁποία περισσότερο διεκδικοῦν ἤ ἐπιβάλλουν, ὅπου τοῦτο εἶναι ἐφικτό, παρά ἐνδιαφέρονται γιά τόν ὄντως ὀφειλόμενο σεβασμό στό σχήμα τους, τόν ὁποῖο, ὅμως, θά πρέπει μᾶλλον νά κατακτοῦν καί κυρίως νά ἐμπνέουν.
Ἐπειδή τό φαινόμενο αὐτό, σέ συνδυασμό μέ τό μονίμως ὑφέρπον ἕτερο νοσηρό φαινόμενο τῆς θεωρητικῆς ταυτίσεως Ἐπισκόπου καί Ἐκκλησίας (ἐκκλησιολογική ἐκτροπή), ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ πηγή σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί δυσλειτουργίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς μέ πλῆθος παρενέργειες, κρίναμε σκόπιμο νά χρησιμοποιήσουμε τή συγκεκριμένη περίπτωση γιά τό στιγματισμό του (φαινομένου).
Τόν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας οὔτε τόν γνωρίζουμε, οὔτε εἴμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε ἐμπεριστατωμένα τίς δημόσιες πρωτοβουλίες καί ἐνέργειές του στή διαποίμανση τοῦ λογικοῦ ποιμνίου τῆς δικαιοδοσίας του. Μόνον περί τῆς φυσιογνωμίας του μποροῦμε νά ἐκφράσουμε τήν ἄποψη ὅτι διακρίνεται ἀπό εὐγένεια καί πραότητα.
Ὡστόσο, μέ ὅλο τόν σεβασμό στήν προσωπικότητά του, ὅπως ἄλλωστε καί κάθε συνανθρώπου μας, ἐκφράζουμε τή μεγάλη ἔκπληξή μας καί ἀπορία ἤ μᾶλλον ἀπογοήτευσή μας διαβάζοντας τό κείμενο που ἐνέκρινε ὁ ἴδιος καί ἀπαιτεῖ νά δημοσιευθεῖ πρός ἀποκατάσταση τῆς τρωθείσης, κατά τόν ἴδιο πάντοτε, τιμῆς καί ὑπολήψεώς του.
Ὑπογραμμίζουμε ὅτι δέν λαμβάνουμε θέση ἐάν τά ἄρθρα τοῦ "Ὀρθοδόξου Τύπου" εἶχαν συκοφαντικό ἤ ὄχι περιεχόμενο κατά τοῦ ἐν λόγῳ Ἀρχιεπισκόπου. Λαμβάνουμε ὅμως θέση καί θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἄκρως ἀπογοητευτικό ὅταν ἕνας ἐπίσκοπος "ἀπαιτεῖ" τή δημοσίευση ἑνός ἄκρως αὐτοεπαινετικοῦ, στά ὅρια τῆς ἀποθεώσεως, κειμένου πρός ἀποκατάσταση τῆς γενομένης δυσφημήσεώς του. Προφανέστατα κάτι τέτοιο, εἴτε θεωρεῖται νομικῶς ἐπιβαλλόμενο, εἴτε ὄχι, ἁπάδει στό ἱερατικό καί τό ὀρθόδοξο ἦθος καί ἀτυχῶς σκανδαλίζει περισσότερο καί ἀπό τά ἴδια τά φερόμενα ὡς συκοφαντικά σέ βάρος του δημοσιεύματα.
Κατωτέρω, διά τοῦ λόγου τό ἀληθές, παρατίθεται τό κείμενο πού ἐπέλεξε ὁ ἴδιος καί ἀπαίτησε νά δημοσιεύσει ἡ Ἐφημερίδα πρός ἀποκατάσταση τῆς φήμης του καί ἐν συνεχεία παραθέτουμε, πρός σύγκριση, τήν περί τῶν Ἐπισκόπων καί τοῦ ἤθους αὐτῶν τοποθέτηση ἑνός ὄντως χαρισματικοῦ καί ὑποδειγματικοῦ κατά τό ἦθος Ἐπισκόπου, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐκ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὁποίου (+1920) συμπληρώνεται ἐφέτος ἡ πρώτη ἑκατονταετία.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ

" Σας καλώ να ανακαλέσετε αμελλητί τις ανωτέρω προσβολές της προσωπικότητάς μου και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και να δημοσιεύσετε κατά λέξη, είτε μονοτονικό είτε πολυτονικό, την ίδια μέρα από την παραλαβή της παρούσας, στην εφημερίδα σας καθώς και στην ιστοσελίδα «www.orthodoxostypos.gr» το ακόλουθο επανορθωτικό δημοσίευμα:

«ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΖΗΤΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟ

(...)Η εφημερίδα ζητά συγγνώμη από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κκ Μακάριο, και εν τω προσώπω του από όλη την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, για την κατασυκοφάντησή του, την αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων και την διαστρεβλωτική πληροφόρηση των αναγνωστών, δηλώνει δε ότι τα ως άνω δημοσιεύματα συνιστούν προϊόντα παραπληροφορήσεως και εμπάθειας συγκεκριμένου αρθρογράφου και δεν βασίζονται σε κανένα εις βάρος του στοιχείο.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κκ. Μακάριος είναι εγνωσμένα, σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, μεγάλη πνευματική φυσιογνωμία, τυγχάνει κοινής αποδοχής, είναι από τους πιο καλλιεργημένους, πνευματικά και θεολογικά, Ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και χαίρει του σεβασμού και της εκτιμήσεως τόσο της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όσο και του ποιμνίου του. Λόγω της αναγνωρίσεως του εκκλησιαστικού του ήθους, της θεολογικής του παιδείας και της αποδεδειγμένης αφοσιώσεώς του στις Οικουμενικές Συνόδους, στους Ιερούς Κανόνες και στα δόγματα της Εκκλησίας, εξελέγη παμψηφεί από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μετά από πρόταση του Οικουμενικού Πατριάρχου κκ Βαρθολομαίου και παρά το νεαρό της ηλικίας του, στη θέση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας. Πρόκειται περί χαρισματικού Ιεράρχου.
Όπως πριν από την εκλογή του στην εν λόγω Αρχιεπισκοπή έτσι και μετά την ανάληψη των καθηκόντων του διάγει καθ’ όλα έντιμο, ηθικό και εκκλησιαστικό βίο, δρώντας πάντοτε με γνώμονα την μαρτυρία του Ευαγγελίου και την σωτηρία των ψυχών, με συναίσθηση της ευθύνης του και σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας, έχει δε παράξει, στο μικρό χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του, σημαντικότατο έργο το οποίο και συνεχίζει με τη χάρη του Θεού και την αγάπη του ποιμνίου του. Ποτέ δεν αξιοποίησε τα οικονομικά μέσα και τις κοινωνικές γνωριμίες που του επέφερε η θέση του, προς εξυπηρέτηση προσωπικών του συμφερόντων αλλά μόνο για την εξυπηρέτηση και ευόδωση των σκοπών της Αρχιεπισκοπής ή άλλων φιλανθρωπικών σκοπών για την ανάπαυση των εμπερίστατων συνανθρώπων του. Παρά τα ψευδή δημοσιεύματα, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. κ. Μακάριος ασπάζεται απόλυτα τις απόψεις τις Εκκλησίας περί ομοφυλοφιλίας, στα βιβλία του έχει επανειλημμένως γράψει υπέρ του Ορθοδόξου Γάμου και κατά της ομοφυλοφιλίας και επομένως, δεν υποστηρίζει ούτε επικροτεί το φαινόμενο, προσπαθεί ωστόσο να αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές εξελίξεις και διατηρεί ζωντανή τη φωνή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην κοινωνική και πολιτική ζωή της Αυστραλίας. Η βράβευση από πλευράς της Αρχιεπισκοπής και με κοινή απόφαση όλων των επισκόπων της Αυστραλίας, του Γερουσιαστή Andrew Bragg έγινε ως δείγμα ευχαριστίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, του κλήρου, του λαού και των Επισκόπων που ήταν παρόντες κατά τη βράβευση, για την ευεργετική παρέμβαση του Γερουσιαστή στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αυστραλίας, ώστε να τροποποιηθεί ο Νόμος περί χορηγήσεως μονίμου παραμονής σε κληρικούς εξ Ελλάδος και όχι λόγω του γεγονότος ότι ψήφισε τον νόμο με τον οποίον θεσμοθετήθηκε ο γάμος μεταξύ ομοφυλοφίλων προ ετών. Όλα δε τα αντίθετα δημοσιεύματα συντάχθηκαν, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, από συγκεκριμένο πρόσωπο που αρχικώς παραπληροφόρησε την εφημερίδα μας και το αναγνωστικό κοινό, εν συνεχεία ωστόσο αποδείχθηκε ότι η σύνταξη προσ­βλητικών, συκοφαντικών και υβριστικών άρθρων υποκινούταν από προσωπική εμπάθεια προς το πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου.
Η εφημερίδα «Oρθόδοξος Τύπος» στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και ζητά ταπεινά από τον Αρχιεπίσκοπο κκ. Μακάριο και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ΣΥΓΓΝΩΜΗ.
Το ως άνω δημοσίευμα να δημοσιευθεί στην πρώτη σελίδα του εντύπου της εφημερίδας και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας σας, καταλαμβάνοντας αντίστοιχη έκταση με τα προαναφερθέντα προσβλητικά δημοσιεύματα και θα συνοδεύεται από φωτογραφία του εξωδίκως δηλούντος, αντίστοιχου μεγέθους με αυτήν που προβλήθηκε στο από 03-02-2020 προσ­βλητικό δημοσίευμα, την οποία και θα σας υποδείξω." !!!