Translate

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Μέ βυζαντινή μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε ἡ πρώτη

90ετηρίς
Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας
( Πευκοβουνογιατρίσσης )
Κερατέας Ἀττικῆς
(1927 - 2017)


Ἀκολουθεῖ μία πρώτη (φωτογραφική) παρουσίαση τοῦ σημερινοῦ τιμητικοῦ ἑορτασμοῦ ἐπί τῆ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Κοινοβιακῆς Μονῆς Εἰσοδείων τῆς Θεοτόκου (Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης), Κερατέας Ἀττικῆς. Θά ἀκολουθήσει συντόμως καί ἅμα τῆ λήψει τοῦ σχετικοῦ ὑλικοῦ (κειμένων καί πλουσιοτέρου φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ), ἀναλυτική παρουσίαση ὁλοκλήρου τοῦ ἑορταστικοῦ Προγράμματος (Διορθόδοξο Συλλείτουργο, ἱερά Λιτανεία καί Κτιτορικό Μνημόσυνο, Προσφωνήσεις Προκαθημένων καί θεολογικές Ὁμιλίες). Οἱ ἑκατοντάδες συμμετασχόντες, προερχόμενοι ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἔζησαν μοναδικές στιγμές ὀρθοδόξου πνευματικοῦ μεγαλείου. 

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 2017
στή Μητροπολιτική ἐπαρχία Κορίνθου

Ἡ Ἐνορία,
ἤ ὁ Χριστός ἐν τῶ μέσῳ ἡμῶν!

Στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου στή Ξυλοκέριζα ΚορινθίαςὍταν, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας διά τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου (ἐν προκειμένω τοῦ Tοποτηρητοῦ), ξεκίνησε ἡ λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ξυλοκερίζης Κορινθίας, ὡς ἀτύπου Ἐνορίας, δέν εἶχε πλήρως συνειδητοποιηθεῖ ποιά καί πόσο μεγάλη ἦταν ἡ ἀνάγκη (νά γίνει αὐτό) γιά τήν τοπική Ἐκκλησία μας καί τό πιστό πλήρωμά Της.
Ἐπί σειρά ἐτῶν γιά μιά σειρά λόγων, ἄλλων ἐξ αὐτῶν δικαιολογημένων καί ἄλλων ἀδικαιολογήτων, δέν εἶχε λειτουργήσει αὐτός ὁ ἀπαραίτητος καί σύμφυτος θεσμός-ἄξονας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς στήν τοπική Ἐκκλησία. Ὅμως, ὁ τά πάντα πρός τό τοῦ πλάσματος Αὐτοῦ συμφέρον οἰκονομῶν ἅγιος Θεός, ἔτσι ἠθέλησε, ὥστε, τώρα, ἐν μέσω δυσχερῶν καταστάσεων καί δυσμενῶν ἐξελίξεων, νά προκύψει αὐτό τό ἀναπάντεχο καλό.
Ἄν καί εἶναι ἀκόμη ἐνωρίς, ἤδη τά πρῶτα σημάδια μιᾶς πνευματικῆς ἀνοίξεως, ἐν μέσω τοῦ μόλις λήξαντος θερινοῦ καῦσωνος καί τοῦ παρόντος φθινοπώρου τῶν χαλεπῶν, ὡς συνήθως συμβαίνει τελευταίως, συνθηκῶν ἀλλά καί ἐκκλησιαστικῶν δοκιμασιῶν καί ἐξελίξεων, γίνονται εὐδιάκριτα. Ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ, ἤ καλύτερα τό μικρό ποίμνιο, τό λεῖμμα κατ' ἐκλογήν χάριτος κατά τήν Ἀποστολική ρήση (Ρωμ. ια΄, 4-5), ἀφυπνίζεται καί ἐνωτιζόμενο τή φωνή τῶν γνησίων καί καλῶν Ποιμένων του βιώνει τή θεία εὐλογία τῆς Ἐνορίας.
Μιᾶς, ἐν τόπῳ καί χρόνῳ, νεοπαγοῦς Ἐνορίας, ἡ ὁποία ὅμως ἐνσαρκώνει καί ἐκφράζει αὐτό πού διαιωνίως στήν ἱστορική καί χαρισματική πορεία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐνσάρκωνε καί ἐξέφραζε πάντοτε ἡ Ἐνορία, δηλαδή τήν ἴδια τήν καθ' ὅλου Ἐκκλησία σέ τοπικό πεδίο καί πλαίσιο, πάντοτε ὡς ὁ Χριστός ἐν τῶ μέσω ἡμῶν καί ὡς τό Σῶμα Αὐτοῦ μέ Κεφαλήν Αὐτόν, κατά τήν ἀνυπέρβλητη ἐκκλησιολογία τοῦ προστάτου καί ἐφόρου της ἀποστολοβαδίστου τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πρωτοκυρυφαίου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων  οὐρανοβάμονος Παύλου.
Ἡ Ἐνορία συγκροτεῖται ὡς Σύναξη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μέ Κεφαλή τόν Χριστό. Διαποιμαίνεται δέ ἀπό τόν ἐφημέριό Της μέ τήν καθοδήγηση καί εὐλογία τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου, ὄχι ὡς σῶμα χριστιανῶν, ὅπως μπορεῖ νά εἶναι καί ἕνα ἁπλό χριστιανικό Σωματεῖο (ἀπό τό ὁποῖο ριζικά αὐτή διαφοροποιεῖται), ἀλλά ὡς Σῶμα Χριστοῦ, τό ὁποῖο φανερώνει τόν ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συγκροτούμενο ἱερό θεσμό τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅλα, λοιπόν, τά ἀνωτέρω βιώνουμε ὡς πλήρωμα τῆς μικρῆς μας Ἐνορίας, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν Ξυλοκέριζα Κορινθίας, στήν ὁποία καί αὐτή τήν Κυριακή, τήν ἀποκαλουμένη Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (11/24-9-2017), λειτουργηθήκαμε, ἱερουργοῦντος τοῦ ἐφημερεύοντος σέ αὐτήν σεβαστοῦ καί ἀγαπητοῦ μας Ἱερέως Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Νικολάου (Κατσούλη). Γιά ἄλλη μιά φορά δέ, μᾶς χαροποίησε ἡ συμπαράσταση καί ἄλλων ἀδελφῶν στήν ἐν λόγῳ μαρτυρία μας, ἀλλά καί ἡ διαπίστωση μιᾶς ἤδη διαφαινόμενης ἐνισχύσεως τοῦ σώματος ἀπό νέους πιστούς τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι, πληροφορούμενοι σχετικῶς, ἀνταποκρίνονται στό κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας μέ προθυμία. Μεταβάλλεται δέ αὐτή ἀκριβῶς ἡ προθυμία καί ἡ καλή προσδοκία των, ἐν συνεχεία καί ἐξαιτίας τῆς συμμετοχῆς των, σέ βίωμα πνευματικῆς χαρᾶς καί ἀναπαύσεως, τό ὁποῖο μάλιστα αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσουν καί γνωστοποιήσουν ὁ ἕνας στόν ἄλλον. Καί αὐτό τό πράττουν, κυρίως, οἱ πρωτοπροσερχόμενοι στήν Ἐνορία, πρός τούς ἀδελφούς πού τούς ὑποδέχονται μέ αἰσθήματα εἰλικρινοῦς ἀγάπης καί εὐχαριστίας, γιά μία μᾶλλον σπάνια καί πάντως πολύτιμη πνευματική ἐμπειρία ἐν Χριστῶ καί "σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις"!
Κατά τήν τελεσθεῖσα Θ. Λειτουργία τό ἀναλόγιο πλαισίωσαν ὁ ἀδ. Νικόλαος Ζαβιτσᾶνος, συν/χος ἐκπαιδευτικός καί ὁ ἐξ Ἀθηνῶν ἱεροψάλτης ἀδ. Ἀνδρέας Παντζούρης. Τόν θ. λόγο ἐκήρυξε ὁ θεολόγος τῆς Ἐνορίας, ἀδ. Δημήτριος Κάτσουρας, ἀναφερθείς στά ἀποκαλυπτικά λόγια τοῦ Κυρίου (ἀπό τήν ἀναγνωσθεῖσα Εὐαγγελική περικοπή) σύμφωνα μέ τά ὁποῖα ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ἀποκαλοῦσε ἑαυτόν ὁ Κύριός μας, εἶναι  (ὑπάρχει) ταυτοχρόνως ἐνώπιόν των, ὡς Θεάνθρωπος, ἀλλά καί ἐν τῶ Οὐρανῶ, ὡς Θεός ἀληθινός! Σ' αὐτή τήν σωτηριώδη Ἀλήθεια προσκρούουν ὅλες οἱ ψευδοθρησκεῖες, ἀλλά καί πολλές αἱρέσεις, ἐτόνισε ὁ ἱεροκήρυκας, ὅπως αὐτή τῶν ψευδο-μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ (Χιλιαστῶν). Σέ αὐτήν, ἐπίσης, τήν Ἀλήθεια περί τοῦ Κ. Η. Ι. Χριστοῦ ὡς Θεοῦ ἀληθινοῦ καί μοναδικοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου προσκρούουν (καί) τά ἀφρισμένα κύματα τῆς ἀθεας καί τῆς σχετικῆς προπαγάνδας στήν ἐποχή μας, ἡ ὁποία ὡδήγησε ἤδη στήν πλήρη ἀλλοίωση ἀκόμη καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μέσα στά Ἑλληνικά Σχολεῖα! (βλέπε τά διδασκόμενα πλέον νέα Προγράμματα Σπουδῶν, μέ καθαρῶς συγκριτιστικό, πανθρησκειακό καί οἰκουμενιστικό περιεχόμενο). Ἀκόμη, μεταξύ ἄλλων ὁ ἱεροκήρυκας ἐτόνισε, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου περί τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπεστάλη στόν κόσμο ὄχι γιά νά τόν κρίνει, ἀλλά γιά νά σωθεῖ ὁ κόσμος δι' Αὐτοῦ, ὅτι τό φαινόμενο τῆς κατακρίσεως εἶναι σύμπτωμα πνευματικῆς καταπτώσεως καί προσβολῆς τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θεοῦ! Γι' αὐτό καί πρέπει νά τό ἀποφεύγουμε οἱ Χριστιανοί ὡς ἀπό πυρός!

Ἀκολουθεῖ, ὅπως καθιερώθηκε, ἕνα σύντομο φωτογραφικό ρεπορτάζ τῆς τελευταίας μας τακτικῆς Ἐνοριακῆς Εὐχαριστιακῆς Συνάξεως. Μάλιστα, τελευταῖες στή σειρά παρατίθενται καί δύο φωτογραφίες μέ τίς ὁποῖες ἀπαθανάτισε μία ἀδελφή τήν "παρουσία" ἑνός φυσικοῦ, προφανῶς, φαινομένου (μᾶλλον, ὅμως, ἀπροσδόκητου γιά τά καιρικά δεδομένα τῆς ἡλιόλουστης ἡμέρας) τοῦ σχηματισμοῦ ἑνός οὐρανίου τόξου στόν οὐράνιο θόλο πάνω ἀπό τό ἐκκλησάκι μας, ὅπως τό εἶδαν καί οἱ ἄλλοι πιστοί τήν ὥρα τοῦ καθιερωμένου, ἀμέσως μετά τήν ἀπόλυση τῆς Κυριακάτικης Θ. Λειτουργίας, ἀδελφικοῦ κεράσματος στό μικρό φιλόξενο προαύλειο τοῦ Ναοῦ μας. Ἄλλωστε, οὕτως ἤ ἄλλως "οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δέ χειρῶν Αὐτοῦ ἀναγγέλει τό στερέωμα"! Δόξα τῶ Θεῶ, πάντων ἕνεκεν!

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 2017
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ὅσοι πιστοί....

Γιά τήν
Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία
 τῆς μικρῆς Ἐνορίας μας
στή Ξυλοκέριζα Κορινθίας


Σᾶς τό ὑπενθυμίζουμε! Ἡ μικρή Ἐνορία τοῦ ἁγίου Νεκταρίου στή Ξυλοκέριζα Κορινθίας εἶναι παροῦσα καί συνεχίζει μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά δίδει τή μαρτυρία της.
Ἔτσι, τήν προσεχή Κυριακή (11/24 Σεπτεμβρίου 2017) θά τελεσθεῖ, κατά τό Ἐνοριακό Πρόγραμμα, ἡ Θεία Λειτουργία, μετά θείου Κηρύγματος, στό γνωστό πλέον φιλόξενο καί κατανυκτικό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στή Ξυλοκέριζα (οἰκισμός Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ).
Σᾶς περιμένουμε ὅλους, ἀπό κοντά καί ἀπό μακρυά, γιά νά λειτουργηθοῦμε!Μέ αὐτό τό ὄμορφο ψηφιδωτό (ἀπό τά προπύλαια μοναστηριοῦ τῆς Κορινθίας) ἐπιγραφόμενο " Ἰησοῦς Χριστός ὁ Ζωοδότης ", σᾶς καλοῦμε στήν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία τῆς Ἐνορίας μας, μετά ἀπό τήν ὁποία θά ἀκολουθήσει τό καθιερωμένο κέρασμα καί πνευματική συζήτηση στό προαύλειο τοῦ Ναοῦ μας.

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017


Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΣΕΒΕΙΑ;Ἐκτός τῶν ἄλλων (τῶν περισσοτέρων ἀναφερομένων στό συγκεκριμένο ἄρθρο "Ὅταν τά ἀντίγραφα ἱστορικῶν εἰκόνων πολλαπλασιάζονται μέ ταχύτητα… φωτοτυπίας", Ἀ. Λουδάρου, ΑΚΤΙΝΕΣ, 12/9/2017 ) ἐκτιμοῦμε ὅτι ὁ τρόπος καί τό πλαίσιο κατασκευῆς καί ἀποδοχῆς αὐτῶν τῶν πιστῶν ἀντιγράφων, κατά πάντα, τῶν πρωτοτύπων, δημιουργεῖ ἤ ἐμφανίζει καί ἕνα καθαρῶς θεολογικό πρόβλημα. Θά τό ἐκθέσουμε ἐνταῦθα ἁπλουστευμένο γιά κατανόηση ὑπό πάντων (καί μή θεολόγων) ἐπιφυλασσόμενοι νά ἀσχοληθοῦμε, σύν Θεῶ, διεξοδικότερα μέ αὐτό τό ζήτημα. Λοιπόν, ὅπως ὅλοι γνωρίζομε ἡ μία Παναγία μας, ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, ἔχει πολλές προσωνυμίες (οἱ ἑπωνυμίες της ὑπολογίζονται σέ δεκάδες χιλιάδες, ἀνά τόν ὀρθόδοξο κόσμο). Ἡ κάθε εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, ἐφέστια σέ Μονή ἤ σέ προσκύνημα, ἡ ὁποία ἔχει κάποιο προσωνύμιο ἔχει ἐπ' αὐτῆς, συνήθως, διάφορα τάματα καί ἀφιερώματα καί κυρίως ἕναν διάκοσμο ὁ ὁποῖος σχετίζεται μέ τό συγκεκριμένο πρωτότυπο εἰκόνισμα, τό ὁποῖο ἐπίσης συνήθως θεωρεῖται καί εἶναι θαυματουργό. Θαυματουργός βεβαίως εἶναι ἡ Θεοτόκος, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ τά θαύματα διαπορθμεύουσα τήν χάρη καί εὐλογία της μέσω τῶν συγκεκριμένων ἱερῶν εἰκονισμάτων ἀλλά καί κάθε εἰκόνος της πρός τό συμφέρον τῆς αἰτήσεως τῶν προσφευγόντων στή βοήθειά Της πιστῶν ἀνθρώπων καί κυριως πρός σωτηρίαν αὐτῶν. Μία φωτογραφία μιᾶς θαυματουργοῦ, κατά τά ἀνωτέρω, εἰκόνος τῆς Θεοτόκου μπορεῖ νά δίδεται καί νά ζητεῖται ὡς εὐλογία καί ἀνάμνηση τοῦ προσκυνήματός μας στό ἀντίστοιχο πρωτότυπο εἰκόνισμα. Μέ τά μέσα δέ τῆς ἐποχῆς μας, αὐτό τό ἐνθύμιο μπορεῖ νά εἶναι ἀκόμη καί μία μικρογραφία-μίμηση τοῦ πρωτοτύπου. Ὅμως ἡ κατασκευή πανομοιότυπων σέ μέγεθος καί διάκοσμο εἰκόνων "τῶν πρωτοτύπων εἰκόνων" (!), δημιουργεῖ τήν αἴσθηση τῆς οἰονεί "κλωνοποιήσεως" τοῦ θαυματουργοῦ εἰκονίσματος καί τήν "ψευδαίσθηση" ὅτι ἔτσι κατέχεται σέ κάθε περίπτωση ἕνα εἰδικῆς χάριτος καί εὐλογίας πιστό κατά πάντα ἀντίγραφο τοῦ πρωτοτύπου. Παλαιότερα, συνέβαινε κάτι πολύ παραδοσιακότερο καί ὀρθότερο τούτου τοῦ φαινομένου, συμβατοῦ (ἐκείνου) μέ τήν εὐσέβεια καί τήν ὀφειλόμενη τιμή στό Πρόσωπο τῆς Θεοτόκου καί τά πολλά της θαυμάσια, ἐκ τῶν ὁποίων ἄλλωστε προέρχονται καί τά πλεῖστα ἐκ τῶν διαφόρων προσωνυμίων της. Ἁγιογραφοῦνταν εἰκόνες ἐπιγραφόμενες μέ τήν ἰδιαίτερη ἐπονομασία ἤ καί τόν τύπον τῆς πρωτοτύπου Εἰκόνος (Παναγία βρεφοκρατοῦσα, δεξιοκρατοῦσα, γλυκοφιλοῦσα, παραμυθία κ.ο.κ.) Στήν τελευταίως, ὅμως, παρατηρουμένη πρακτική, ἡ εὐλάβεια τῶν πιστῶν φαίνεται νά διευθύνεται σέ κάποιο θαυματουργό ἀντικείμενο (εἰκόνα), τό ὁποῖο καί ὡς ἀντίγραφο διατηρεῖ τρόπον τινά τίς ἰδιότητες τοῦ πρωτοτύπου εἰκονίσματος (τήν θαυματουργική χάρη). Ἔτσι, ὅμως, εἶναι σά νά ἀπονέμεται διά τῆς προσκυνήσεως τῆς εἰκόνος - ἀντίγραφο τιμή ὄχι πρός τό ἐν οὐρανοῖς πρωτότυπο αὐτῆς, τουτέστιν τό Πρόσωπο πού εἰκονίζεται, δηλαδή π. χ. τήν Θεοτόκο, ἀλλά πρός τό αὐθεντικό πρωτότυπο (τό εἰκόνισμα πλέον καί ὄχι τό Πρόσωπον) ἐκ τοῦ ὁποίου ὡς προσομοίωση παρήχθη τό ἀντίγραφο! Γίνεται δηλαδή τό ἀντίγραφο περισσότερο εἰκών τῆς εἰκόνος καί ὄχι τόσο εἰκών τῆς Θεοτόκου, τήν ὁποία εἰκονίζει! Αὐτό ἴσως ἐνέχει τόν κίνδυνο τῆς εἰδωλοποιήσεως τῶν θαυματουργῶν εἰκονισμάτων, κάτι βεβαίως πού πρέπει νά τό προσέχουμε οὕτως ἤ ἄλλως καί ὅσον ἀφορᾶ στά αὐθεντικά πρωτότυπα θαυματουργά εἰκονίσματα. Ἡ πνευματική ἀναγωγή μας καί ἡ διαβίβαση τῆς τιμῆς πού ἀπονέμουμε διά τῆς προσκυνήσεως πρός τό εἰκονιζόμενο πρόσωπο, δέν πρέπει ποτέ καί ἐπ' οὐδενί νά ὑποκαθίσταται ἤ ἀντικαθίσταται ἀπό μία τιμή πρός ἕνα θαυματουργό "ἀντικείμενο", διότι κάτι τέτοιο δέν ἐκφράζει τήν Πίστη μας καί δέν ἀπηχεῖ τή σχετική περί εἰκόνων καί τῆς προσκυνήσεως αὐτῶν ὀρθόδοξη Διδασκαλία. Ἀκόμη, καταλήγει νά εἶναι παράταιρο καί καινοτόμο ὄχι μόνο πρός τήν Πίστη, ἀλλά καί αὐτή τήν λαϊκή εὐσέβεια, τό γεγονός ὅτι μία νέο-κατασκευασμένη καί ἁγιογραφημένη εἰκόνα νά ἐμφανίζεται ἐξ ἀρχῆς ἐπενδεδυμένη μέ τό λεγόμενο "πουκάμισο", χρυσό ἤ ἀργυρό, μέ τό ὁποῖο κάποτε ἔντυσαν τήν πρωτότυπη Εἰκόνα ἡ εὐλάβεια καί ἡ εὐχαριστία συγκεκριμένων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν ἔτσι τήν πίστη καί εὐγνωμοσύνη των γιά τήν ἱκανοποίηση κάποιων εὐλαβῶν αἰτημάτων τους πρός τήν Παναγία. Μέ ποιό δέος καί θάμπος θά προσκυνήσουν οἱ πιστοί οἱ ὁποῖοι βλέπουν πλέον πρῶτα τά ἀντίγραφα, τίς ἴδιες τίς αὐθεντικές εἰκόνες ἤ θά προστρέξουν σ' αὐτές ἀπό εὐλάβεια καί σεβασμό στό θαυματουργικό ἱστορικό τους, ὅταν πλέον στά προκυνητάρια πολλῶν Ναῶν καί Μονῶν βρίσκονται ἀντίγραφα μέ παράδοξο πλουμιστό διάκοσμο καί συγκεκριμένη "ἱστορική" ταυτότητα, ἡ ὁποία ὅμως μόνο στό θαυματουργό εἰκόνισμα ἀνήκει καί ἁρμόζει; Μήπως, χωρίς νά συνειδητοποιεῖται, αὐτή ἡ νέα πρακτική, ὑποδηλώνει ἐκκοσμικευμένο ἤ καί εὐθέως καταναλωτικό πνεῦμα, τό ὁποῖο θέλει ἄμεσα καί γρήγορα νά προσεγγίζει τό σπάνιο καί πολυτίμητο; Μήπως τελικῶς ἀντί νά καλλιεργεῖται ἡ εὐσέβεια, μέ αὐτή τήν πρακτική εὐτελίζεται ἤ χάνει τό μυστικό βάθος της; Μήπως τελικῶς καλλιεργεῖται καί προβάλλεται ἤ ὑποστηρίζεται μέ αὐτή τήν πρακτική μία ἔστω καί ἔμμεση "εἰδωλοποίηση" τῶν θαυματουργῶν εἰκονισμάτων, προκαλώντας μᾶλλον δικαιολογημένα τόν προβληματισμό κάποιων πιστῶν καί τόν σκανδαλισμό κάποιων ἀπίστων; Τέλος, μήπως ὄπισθεν αὐτῆς τῆς πρακτικῆς ἀποκαλυφθοῦν κάποτε ἄλλου εἴδους συναλλαγές (οἰκονομικές καί ὄχι μόνον) οἱ ὁποῖες θά ἐκθέσουν τούς ἐπινοήσαντας ἤ τέλος πάντων τούς ἀκρίτως γενικεύσαντας καί καθιερώσαντας αὐτή τήν πρακτική; Ἡ ἐξαίρεση συνήθως δημιουργεῖ παρενέργειες ὅταν γίνεται κανόνας! Τουλάχιστον ἄς ἀντιμετωπισθοῦν τά ἀνωτέρω ὡς ἕνας ἔντονος θεολογικός προβληματισμός.


Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγος

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας

Ἄλλη μία κατανυκτική Θεία Λειτουργία
στήν ταπεινή ἐνορία μας τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ξυλοκέριζας Κορινθίας

Μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός καί συμμετείχαμε σέ ἄλλη μία Θεία Λειτουργία στό φιλόξενο ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν Ξυλοκέριζα Κορινθίας.
Λειτουργός ὁ σεβαστός ἐφημερεύων στήν μικρή ἐνορία μας Πρεσβύτερος π. Νικόλαος, περιστοιχούμενος ἀπό τό μικρό ποίμνιο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ἐβίωσε τή σταυροαναστάσιμη χαρμολύπη. Χαρμολύπη πού πηγάζει ἀφ' ἑνός μέν ἀπό τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως (Κυριακάτικη σημαίνει Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία), ἀφ' ἑτέρου δέ ἀπό τήν δοκιμασία (σταυρό) πού βιώνει ἡ τοπική μας ἐκκλησία, λόγω τῶν ὅσων ἐσχάτως διαδραματίζονται μέ ἐπίκεντρο σεβάσμια Μονή τῆς περιοχῆς μας.
Στούς Αἴνους, λόγω τῆς συμπτώσεως τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος τοῦ ὁποίου τό ὄνομα ἔφερε ὁ Ὅσιος Γέρων Μωϋσῆς ἐξετέθη στούς πιστούς γιά προσκύνηση τμῆμα ἐκ τῶν χαριτοβρύτων ἱερῶν του λειψάνων.
Τόν θ. λόγο ἐκήρυξε ὁ ἐλλ. ἀδ. Δημήτριος Κάτσουρας, Θεολόγος, ἀναφερθείς σύμφωνα μέ τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα στή σημασία τῆς θετικῆς ἀνταποκρίσεώς μας στήν διαρκή "πρόσκληση" τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν ἀνάγκη νά εἴμεθα πάντοτε ἀντάξιοι τῆς "τιμῆς" πού μᾶς περιποιεῖ, καθώς καί τῆς ἐπαγρυπνήσεως πού ἀπαιτεῖται γιά νά καταξιωθοῦμε ὥστε ἀπό κλητοί νά γίνουμε ἐκλεκτοί φίλοι τοῦ Θεοῦ!
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καί πρίν τό καθιερωμένο κέρασμα καί τήν πνευματική συζήτηση στό προαύλειο τοῦ Ναοῦ, τελέσθηκε ὁ μικρός Ἁγιασμός μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπικειμένης ἐνάρξεως τοῦ νέου Σχολικοῦ ἔτους, στόν ὁποῖο μέ σεβασμό συμμετεῖχαν οἱ ἐκκλησιασθέντες νεαροί βλαστοί τῆς ἐνορίας μας.

Ἀκολουθεῖ μικρό φωτογραφικό ρεπορτάζ.

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017


Πρῶτα ὁ Θεός, γιά τή μικρή Ἐνορία μας


Στόν Ἅγιο Νεκτάριο
στήν Ξυλοκέριζα (Κορινθίας)Αὔριο (10 Σεπτεμβρίου 2017 ν. ἡμ. / 28 Αὐγούστου κατά τό ἐκκλ. ἡμερ/γιο) θά ἔχουμε τήν τακτική μας Θεία Λειτουργία στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὅπου θά ἱερουργήσει ὁ ἐφημερεύων Πρεσβύτερος π. Νικόλαος. Ὅσοι πιστοί (καί εὐσεβεῖς ψάλτες), προσέλθετε! Θά τελεσθεῖ καί Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τοῦ νέου Σχολικοῦ ἔτους τῶν παιδιῶν μας.