Translate

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Τό Μέγα Θαῦμα τοῦ 20ου αἰῶνος!
90 ἔτη
 (1925-2015)


ἀπό τήν Γ΄ Θείαν ἐμφάνισιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐν τῶ Ἀττικῶ οὐρανῶ,

γενομένην κατά τήν ὑπό διωγμόν τελουμένην ἱ. Ἀγρυπνία τῶν Ὀρθοδόξων ἐπί τῆ Ἑορτῆ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμ. Σταυροῦ,

τήν 13ην πρός 14ην Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1925, εἰς τόν ἐξοχικόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου, περιοχῆς Παπάγου, Ἀττικῆς, κατά τό πάτριον ἐκκλησιαστικόν ἑορτολόγιον.
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.(Συνταχθέν ὑπό Δημητρίου Κ. Ἀναγνώστου)


Λίαν εὔφρανας τούς ὀρθοδόξους,

καί κατήσχυνας τούς καινοτόμους,

ἐν οὐρανῶ  διαλάμψας τρισόλβιε,

τῶν εὐσεβούντων φωτίσας τήν σύναξιν,

ἑορταζόντων τήν Θείαν σου ὕψωσιν.

Σταυρέ Τίμιε,

χάριν παράσχου φωτοπάροχον

τοῖς Πίστιν ὁμολογοῦσι τήν ὀρθόδοξον.
Σημείωσις: Τήν περιγραφή τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Θαύματος μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά ἀκούσωμε ἀπό ἕναν ἀξιόπιστο αὐτόπτη μάρτυρα, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἐκ τῶν ἑκατοντάδων πιστῶν οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν σ' ἐκείνη τήν ἱστορική καί ἀξέχαστη ἱ. Ἀγρυπνία στούς πρόποδες τοῦ Ὑμηττοῦ. Πρόκειται γιά τόν κ. Ἠλία Ἀγγελόπουλο (+), γείτονά μας κατά τήν τεσσαρακονταετή ἐν Ἀθήναις διαμονή μας (περιοχή Βύρωνος).

Οἱ προτεραιότητες τῶν κυβερνώντων
ΑΡΧΙΣΕ Η «ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ»

 ΤΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ «ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ»
 ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ!


Ἡ κ. Σία Ἀναγνωστοπούλου, ἀναπλ. Ὑπουργός Παιδείας

Γιά πρώτη φορά ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους γίνεται διάκριση σέ βάρος (τῆς διδασκαλίας) ἑνός μαθήματος, τό ὁποῖο θεωρεῖται πλέον ἐπισήμως τό μόνο προαιρετικό στήν Ἑλληνική ἐκπαίδευση (ἀπό τή στιγμή πού πλέον μέ προφορική ἀναιτιολόγητη δήλωση τοῦ Γονέως, σύμφωνα μέ ἀπόφαση τῆς κ. Σίας Ἀναγνωστοπούλου, ἀναπληρώτριας Ὑπουργοῦ Παιδείας, τό παιδί θά τυγχάνει ἀπαλλαγῆς!). Τό μάθημα αὐτό ἀφορᾶ σέ δομικό στοιχεῖο τῆς ἰδιοπροσωπείας τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς πολιτισμικῆς ταυτότητος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί γενικῶς τῶν Ἑλλήνων, κατά τούς τελευταίους 18 αἰῶνες τῆς ἱστορικῆς πορείας καί παρουσίας τοῦ Γένους μας! Τό δομικό αὐτό στοιχεῖο εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία καί τό μάθημα εἶναι τά Θρησκευτικά! Συνεπακόλουθα καί οἱ ἐκπαιδευτικοί ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι τό διδάσκουν, ἀντιμετωπίζονται καί θεωροῦνται ἐμμέσως πλήν σαφῶς ὡς δευτέρας κατηγορίας ἐκπαιδευτικό προσωπικό! Οὐσιαστικῶς τό γεγονός αὐτό, τό ὁποῖο ἀνακύπτει, ὡς προελέχθη, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου (πάλαι ποτέ Ἐθνικῆς) Παιδείας, Ἔρευνας & Θρησκευμάτων, συνιστᾶ εὐθεία προσβολή τοῦ ὑπάρχοντος (καί ὑπό τῶν κυβερνώντων πλήρως ἀπαξιωθέντος) Συντάγματος καί σαφῆ προσπάθεια περιθωριοποιήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἐξοστρακισμοῦ της ἀπό τήν δημόσια ἐκπαίδευση τῶν Ἑλλήνων. Κακή ἀρχή κάνουν οἰ ἰθύνοντες καί μάλιστα σπεύδοντες καί εἶναι βέβαιο ὅτι ἔτσι βαδίζοντες θά ἔχουν καί κακό τέλος!

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Κακή ἀρχή!.....ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (25/09/2015)

 ΤΗΣ κ. ΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝΗ αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Σία Αναγνωστοπούλου άφησε... άφωνους τους πάντες σήμερα, Παρασκευή (25/09/2015), καθώς θεώρησε σκόπιμο να προαναγγείλει την χωρίς αιτιολόγηση απαλλαγή από τη διδασκαλία των Θρησκευτικών όσων μαθητών το επιθυμούν.

Σε συνέντευξή της στο «Κόκκινο», η υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να οφείλει να δηλώνει ο μαθητής σε δημόσιο έγγραφο το θρήσκευμά του, ώστε να εξασφαλίσει την απαλλαγή.

Όπως είπε η υπουργός, θα πρέπει να δηλώνει ο γονέας ότι θα ήθελε το παιδί του να μην κάνει Θρησκευτικά, χωρίς καμία αναφορά θετική ή αρνητική στο θρήσκευμα.

«Κακώς δεν το αλλάξαμε ως τώρα, θα το αλλάξουμε», είπε.

Και πρόσθεσε: «Το να σέβεται κανείς την εκκλησία και τις θρησκευτικές αρχές του τόπου είναι αναμφισβήτητο για όλους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε του υπουργού, ούτε δικό μου με την Εκκλησία ούτε με οποιαδήποτε θρησκευτική αρχή. Το ζήτημα όμως είναι η ταύτιση ή η σύγχυση των χώρων του θρησκευτικού με τον δημόσιο που είναι κατεξοχήν κοσμικός και ανεξίθρησκος. Σεβόμαστε τη θρησκεία, την εκκλησία, το χώρο της, αλλά υπάρχει και ένας δημόσιος χώρος που το κράτος είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίσει την ανεξιθρησκία».Ἀγαπητή κ. Ὑπουργέ, μή βιάζεστε τόσο! Καί κυρίως μή ἐκτίθεσθε!
Ὡς ὑπουργός Παιδείας, τουλάχιστον, μή κακοποιεῖτε τό νόημα τῶν λέξεων. Διότι ἄλλο ἀνεξιθρησκεία καί ἄλλο ἐπιβολή τῆς ἀ-θρησκείας καί τῆς ἀθεΐας πού ἐνδεχομένως ὁραματίζεσθε. Ἔζησα στήν Γιουγκοσλαβία 3 ὁλόκληρα χρόνια σπουδάζοντας καί ἔζησα ἐν ὀνόματι τοῦ Σοσιαλισμοῦ νά ἀποκαθηλώνουν τίς εἰκόνες τοῦ παραδοσιακά ὀρθοδόξου Σερβικοῦ λαοῦ, νά καταργοῦν τίς θρησκευτικές Ἑορτές καί νά τίς ἀντικαθιστοῦν μέ τή φωτό τοῦ Θείου Τίτο καί τά γενέθλιά του! Τά Σχολεῖα πήγαιναν τά παιδάκια καί προσκυνοῦσαν στόν τάφο του! Τώρα πῆγε καί ὁ Τίτο στήν ἀποθήκη καί εἶναι ἐλεύθερες ἐκεῖ ἡ Πίστη καί οἱ Εἰκόνες. Ἐμεῖς σεβόμαστε τήν ἀθεΐα σας. Σεβασθεῖτε καί σεῖς τήν πιό εἰρηνική Πίστη στόν κόσμο, τή Χριστιανική, πού ὅμως δέν πρόκειται νά μᾶς τήν περιορίσετε στό Ναό. Γιατί Χριστιανοί εἴμαστε 24 ὧρες τό 24ωρο καί παντοῦ! Ἄν δέν σᾶς ἀρέσει αὐτό, πρῶτον, ἀλλάξτε τό Σύνταγμα πού οὕτως ἤ ἄλλως ἔχετε μέ τά μνημόνιά σας κουρελιάσει καί, δεύτερον, πηγαίνετε νά ὑπουργεύσετε σέ ἄλλους....ἰθαγενεῖς!

.......Αρχή φόρμας

Μ' αὐτά καί μέ τέτοια δέν πρόλαβα νά εὐχηθῶ στήν κυρία ἀναπλ. Ὑπουργό Παιδείας καλή δύναμη καί ἐπιτυχία στό κανονικό ἔργο της καί καλή ἀποτυχία στά διαφαινόμενα σχέδιά της!Δ.Ι.Κ.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΛΗΞΗ ΜΕΤ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ!
ΕΛΗΞΕ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ!

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.Ἀγαπητοί ἐπισκέπτες-ἀναγνῶστες μας,

Ἤδη δημοσιεύσαμε τό Δελτίο Τύπου τῆς Παρατάξεώς μας, τό ὁποῖο ἐνημερώνει γενικῶς καί δίνει τό στίγμα τῆς μαρτυρίας τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» γιά τό μέλλον, μέ τό γνωστό ἦθος της.

Εἰδικότερα γιά τήν Κορινθία στήν ὁποία εἴχαμε τήν τιμή νά ἐκπροσωπήσουμε, ὡς ὑποψήφιος Βουλευτής, τήν Παράταξή μας, σᾶς ἐνημερώνουμε μέ τά ἑξῆς:

Δώσαμε μέ ἀξιοπρέπεια καί ἐντιμότητα, ἀλλά καί ζῆλο, τήν ἐκλογική μάχη, περισσότερο ὡς προσπάθεια νά ἐπικοινωνήσουμε στούς κατοίκους τῆς περιφερείας μας τήν «ἄλλη» καί πραγματικά μοναδική πρόταση τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» γιά τήν Πατρίδα μας.

Οἱ ἀδυναμίες δεδομένες καί οἱ ἀντιξοότητες πολλές. Χωρίς χρήματα, χωρίς προβολή (δυστυχῶς, ἡ δημοσιογραφία, κατά κανόνα, δέν θεωρεῖ καθῆκον πρός τήν Δημοκρατία τήν πλήρη καί ἀντικειμενική πληροφόρηση-ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν, κατά τήν περίοδο τῶν ἐκλογῶν, ἀλλά ὡς εὐκαιρία συναλλαγῆς καί χρηματικοῦ κέρδους), χωρίς χρόνο καί, ἐκτάκτως, παρά τήν τραγωδία πού μᾶς ἔπληξε (θάνατος ἀδελφοῦ μου) δώσαμε τόν ἀγώνα.

Ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων προκύπτει ὅτι σημειώθηκε αὔξηση τῆς δυνάμεως τῆς Παρατάξεως στήν Κορινθία. Τό καλύτερο ποσοστό πού εἶχε μέχρι σήμερα σημειωθεῖ ἦταν 0,56% καί τώρα αὐξήθηκε στό 0,87%. Μάλιστα στόν Δῆμο Κορινθίων ὅπου καί τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Περιφερείας ἔφθασε τό 1,14% ! Μᾶς ἐμπιστεύθηκαν περίπου 700 πολίτες καί θεωροῦμε ὅτι εἶναι μία καλή «μαγιά», κατά τόν παπποῦ μας τόν Μακρυγιάννη, ἕνα καλό προζύμι γιά νά ζυμωθεῖ, πρῶτα ὁ Θεός, τό φύραμα τῆς κοινωνίας. Ἡ Κορινθία μεταξύ τῶν 55 ἐκλογικῶν περιφερειῶν κατέλαβε ἀπό ἀπόψεως ποσοστοῦ τήν 7η θέση!

Προσωπικά εἴμαστε αἰσιόδοξοι καί θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἀπολύτως ρεαλιστικός ὁ στόχος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ψηφοφόρων μας μέ ἐργασία καθ’ ὅλη τήν περίοδο μέχρι τίς ἑπόμενες ἐκλογές, πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, δημιουργία Γραφείων καί ἐκδηλώσεις προβολῆς τῶν ἀρχῶν, ἀξιῶν καί θέσεών μας. Ἤδη, κάποιοι ἔνθερμοι ψηφοφόροι ἔχουν ἐκδηλώσει ἐνδιαφέρον ἐθελοντικῆς προσφορᾶς καί συνεργασίας, πρός αὐτή τήν κατεύθυνση.

Τελειώνοντας καί κλείνοντας αὐτή τήν (πολιτική) παρένθεση στό θεματολόγιο τοῦ παρόντος Ἱστολογίου (ἐπανερχόμενοι στόν κρίσιμο ἀγώνα κατά τοῦ θρησκευτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀλλά καί ὑπέρ τῶν Παραδόσεων τοῦ Γένους μας) ἐκφράζουμε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες στούς συνεργάτες μας, τά νέα παιδιά (φοιτητές καί ἐργαζομένους) πού μᾶς βοήθησαν, βεβαίως στούς θαρραλέους ψηφοφόρους μας καί ἰδιαιτέρως στήν Παράταξή μας καί τά στελέχη της (ἐξαιρέτως τόν κ. Μανώλη Βολουδάκη, Ἐκπρόσωπο Τύπου) γιά τήν τιμή στό πρόσωπό μας καί τήν ὁλόθυμη ἀδελφική συμπαράστασή τους. Ὁ Θεός νά τούς ἔχει ὅλους καλά καί νά τούς δυναμώνει στόν καλό ἀγώνα!

Ἐάν κάποιον, ἀθελήτως πάντως, στενοχώρησα, καθώς καί γιά τίς ἐλλείψεις μου, ζητῶ ταπεινά συγνώμη.

Δόξα τῶ Θεῶ, πάντων ἕνεκα!

Μέ εἰλικρινή αἰσθήματα ἀγάπης

τῆς ἐν ΧριστῶἐλάχιστοςΔημήτριος ω. Κάτσουρας

http://4.bp.blogspot.com/-LjFbtwQrtUw/Vf--E6JQHZI/AAAAAAAAIfM/GUIXQtRGycA/s1600/Koinwnia-Banner-sml.jpg