Translate

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ "ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ" (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016)ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (26/7/2017 Ν. ΗΜ.)
 ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ 
ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΥΠ' ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ "ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ" ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΝ 2016)

Σχόλιο "Ε.-Σ." : Ὅπως μαρτυρεῖται στό συγκεκριμένο ντοκουμέντο οἱ ἀποτειχισθέντες (ὀρθῶς πράξαντες, καίτοι ὑπολείπονται βήματα ὁλοκληρώσεως καί τελειοποιήσεως τῆς καλῆς πρωτοβουλίας των) δέν μνημονεύουν πλέον τούς οἰκουμενιστάς ἐπισκόπους. Μάλιστα, ὁ ἐκφωνῶν τάς δεήσεις Κληρικός αὐθορμήτως προσθέτει στή δέηση ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τήν Μονήν ταύτην (ὅπου καί ἡ πανήγυρις) τή φράση (καί) ἀπό.....τῶν Οἰκουμενιστῶν! Δικαιολογεῖται ἐνδεχομένως αὐτή ἡ παράτυπος ἀναφορά ἀπό τό γεγονός ὅτι εἶχε προηγηθεῖ ἀποστολή στήν πανηγυρίζουσα Μονή τῆς Μακεδονίας Κληρικῶν ἐκ μέρους τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου πρός ἐπαναφοράν τῶν "ἀνταρτῶν" στήν "κανονική τάξη". Ἡ προσπάθειά των, χάρη στή σθεναρή στάση τῶν πιστῶν, τῶν μοναχῶν καί τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς, ἀπέτυχε.

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Γιά 30ή συνεχή χρονιά!

Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις
"Φίλοι Χριστοῦ"
στήν Οἰνόη (Βιλλίων) Ἀττικῆς.

●  Ἐξαιρετική διοργάνωση μέ μεγάλη συμμετοχή
● Μοναδικές ἐμπειρίες ἀληθινῆς ψυχαγωγίας
Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς μητέρας μας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ διά τῶν εὐχῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁλοκληρώθηκε μέ ἐξαιρετική ἐπιτυχία ἡ Α' Κατασκηνωτική Περίοδος (ἀρρένων) καί ἤδη βρίσκεται σέ ἐξέλιξη καί ἡ Β΄ Κατασκηνωτική Περίοδος (θηλέων) τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων "ΦΙΛΟΙ  ΧΡΙΣΤΟΥ", οἱ ὁποῖες ἱδρύθηκαν τό 1988 μέ Συνοδική Ἀπόφαση καί συνεχίζουν ἀδιάκοπα μέχρι σήμερα τήν προσφορά τους στήν ὀρθόδοξη Νεολαία, δηλαδή στούς νέους καί τίς νέες τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τή γενική ἐποπτεία τῶν Κατασκηνώσεων ἄσκησε ἐφέτος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Παντελεήμων (παλαιός Κατασκηνωτής μας!), σέ συνεργασία μέ τόν ὑπεύθυνο Κληρικό τῶν Κατασκηνώσεων, Αἰδ/το Πρεσβύτερο π. Ἀθανάσιο Χάνα, ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ζωοδ. Πηγῆς, Νεαπόλεως Πειραιῶς. Τήν εὐθύνη τῆς Α΄ Κατ/κῆς Περιόδου, ὡς Ἀρχηγός αὐτῆς, εἶχε τό ἱδρυτικό στέλεχος τῶν Κατασκηνώσεων, ἐμπνευστής καί πρωτεργάτης τῆς λειτουργίας των, ἐλλογιμώτατος κ. Δημήτριος Κάτσουρας, θεολόγος.
Ἡ συμμετοχή παιδιῶν ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος ἐφέτος ἦταν μεγάλη, μέ ἰδιαίτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό τήν προσέλευση ἀρκετῶν παιδιῶν πού γιά πρώτη φορά πῆραν μέρος στή διοργάνωση, τό ποσοστό τῶν ὁποίων ξεπέρασε τό 50% τῶν συμμετεχόντων, πραγματοποιώντας ἔτσι τήν ἡλικιακή ἀνανέωση καί συμμετοχή νέων γενεῶν στό μακρόβιο πλέον Κατασκηνωτικό θεσμό.
Ὁ χῶρος (κτιριακές ὑποδομές καί ἐγκαταστάσεις) ἦταν ἀπόλυτα ἕτοιμος νά φιλοξενήσει τούς νέους μας, ὅπως καί τό προσωπικό πού διακονεῖ τήν ἑστίαση τῶν Κατασκηνωτῶν ἦταν κατάλληλα προετοιμασμένο καί ἱκανό νά συμβάλλει στή γενική ἐπιτυχία. Ὅλα αὐτά, καθώς καί οἱ πλούσιες προμήθειες ὅλων τῶν ἀπαραιτήτων γιά τή διαβίωση καί διατροφή τῶν παιδιῶν μας ἐξασφαλίσθηκαν χάρη στίς ἄοκνες προσπάθειες τῶν ὑπευθύνων τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστ. Συλλόγου "Ὁσία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου", τόν ὁποῖο συγκροτοῦν οἱ συνεργάτιδες τοῦ Κτίτορος τοῦ φιλοξενοῦντος Ἡσυχαστηρίου μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος (+17.8.2016).
Ἀπό τό Σάββατο 2/15 Ἰουλίου τρ. ἔτ. ὁ χῶρος καί οἱ ἐγκαταστάσεις τῶν Κατασκηνώσεων γέμισαν ζωή καί ἐνέργεια μέ τήν παρουσία τῶν Κατασκηνωτῶν τῆς Α' Περιόδου, ἡ ὁποία διήρκεσε μέχρι τήν 10η/23η τοῦ μηνός. Τόν Ἀρχηγό τῆς Α΄ Περιόδου πλαισίωσαν ὁ ὑπαρχηγός Παῦλος Πιπερίδης καί τρεῖς Ὁμαδάρχες, οἱ: Ἀλέξιος Ἐλευθεριάδης, Χρῆστος Ναβροζίδης καί Χρῆστος Ἐλευθεριάδης, ὅλοι σπουδαστές καί ἔμπειροι παλαιοί Κατασκηνωτές.
Ὅπως εἶναι γνωστό, τίς συγκεκριμένες Κατασκηνώσεις τίς ἔχουν καταστήσει, τρόπον τινά, πρότυπες τό πνεῦμα καί οἱ ἀρχές πού ἔχουν ἐμπνεύσει τή δημιουργία καί λειτουργία τους καί δέν εἶναι ἄλλα παρά ὁ συνδυασμός τοῦ κοινοβιακοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ καί τοῦ κοινοτικοῦ τρόπου ζωῆς τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, τουλάχιστον ὅπως αὐτά βιώνονταν στήν ἔνδοξη διαχρονική πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἴσως αὐτό ἀκριβῶς νά εἶναι τό "μυστικό" τῆς ἐπιτυχίας καί ἀντοχῆς τῶν συγκεκριμένων Κατασκηνώσεων στόν χρόνο, ἀλλά καί τῆς διαπιστωμένης θετικῆς ἐπιδράσεως καί ἀποδοχῆς των ἀπό τή νεολαία μας καί τούς ὀρθοδόξους γονεῖς. Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο τό γεγονός ὅτι κάθε χρόνο μᾶς ἐπισκέπτονται μέ νοσταλγία καί συγκίνηση παλαιοί Κατασκηνωτές, ἐπιθυμώντας νά ξαναζήσουν, ἔστω καί γιά λίγο, τό ἀξέχαστο κλίμα τῶν Κατασκηνώσεων.
Ἐφέτος, ἡ χρονιά ἦταν ἰδιαίτερη λόγῳ τῆς σωματικῆς ἀπουσίας τοῦ μεγάλου εὐεργέτου τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων καί πολυαγαπημένου Κληρικοῦ καί Πνευματικοῦ Πατρός δεκάδων νέων τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ μακαριστοῦ πλέον Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος (Γκαμίλη), ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη πρό ἔτους σχεδόν καί ὁ τάφος του, σάν φύλακας στοργικός, βρίσκεται στήν ἐσωτερική αὐλή τοῦ Ἡσυχαστηρίου, παραπλεύρως τοῦ Καθολικοῦ.
Ὅπως κάθε χρόνο, σημαντική ἐμπειρία γιά τούς Κατασκηνωτές ἦταν ἡ πραγματοποίηση τῆς καθιερωμένης Ἀγρυπνίας πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου. Τήν τέλεσή της λάμπρυνε μέ τήν παρουσία καί χοροστασία του ὁ Σεβ. Μητρ/της Φθιώτιδος κ. Παντελεήμων, παλαιός ὅπως ἤδη ἀνεφέρθη Κατασκηνωτής μας, συμπαραστατούμενος ὑπό τριῶν συλλειτουργῶν Κληρικῶν, τοῦ Παν/του Ἱερομονάχου π. Παύλου Grosu καί τῶν Αἰδ/των Πρεσβυτέρων π. Ἀθανασίου Χάνα καί π. Παναγιώτου Κωστάντη (στόν Ἑσπερινό συμμετεῖχε συμπροσευχόμενος καί ὁ ἀγαπητός Πρεσβύτερος Αἰδεσ. π. Βασίλειος Τσαρκατζόγλου, ἐπίσης παλαιός Κατασκηνωτής καί Ὑπαρχηγός τῶν Κατασκηνώσεων, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε καί τόν Ἁγιασμό κατά τήν ἔναρξη τῆς Περιόδου).
Τό Ἀναλόγιο πλαισίωσαν παλαιοί κατασκηνωτές (οἱ: Γεώργιος Μακρῆς, Εὐάγγελος Ἀλεβίζος, Εὐάγγελος Λιέπουρης, Μιχαήλ Μοτσᾶκος καί Πέτρος Τσαρκατζόγλου), ἐνῶ συμμετεῖχε ( κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ) καί ἡ χορωδία τῶν Κατασκηνωτῶν. Ἡ Λιτή, ὅπως πάντα, μέ τή λιτάνευση τῆς ἱ. Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου καί τῶν Ἱερῶν Λειψάνων ἦταν λίαν κατανυκτική, μέσα στή νυκτερινή σιγαλιά τῆς φύσεως καί τήν ἰδιαίτερα δροσερή γιά τήν ἐποχή ἀτμόσφαιρα, ὑπό τόν ἐπιβλητικό ἔναστρο οὐρανό. Κατά τήν ἀπόλυση ἐψάλη Τρισάγιο στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Περιστερίου καί Νεαπόλεως κυροῦ Γαλακτίωνος.
Τήν ἔντονη σέ ζωντάνια καί πυκνή σέ δραστηριότητες Κατασκηνωτική ζωή ἔκανε ἀκόμη πιό ἐνδιαφέρουσα ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μακ/του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & Πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Στεφάνου μέ τή συνοδεία του. Οἱ Κατασκηνωτές, ἐν παρατάξει ὑποδέχτηκαν τόν Μακαριώτατο στά προπύλαια τῶν ἐγκαταστάσεων καί ἐν πομπῆ τόν συνόδευσαν στό προσκύνημά του στό Ναό τῆς Ὀσίας Εἰρήνης. Ἀμέσως μετά καί κατόπιν ἐπιθυμίας του τελέσθηκε Τρισάγιο στόν τάφο τοῦ Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος καί στή συνέχεια ὁ Μακ/τος παρακολούθησε μία σύντομη τελετή πρός τιμήν του. Οἱ Κατασκηνωτές ἔψαλλαν καί τραγούδησαν ὕμνους καί παραδοσιακά τραγούδια στόν Μακ/το, ἐνῶ ἐκεῖνος τούς ἀπηύθυνε πατρικές συμβουλές καί ἀφοῦ τούς διένειμε μία εὐλογία στόν καθένα, κεράσθηκε μαζί τους τό ἀπογευματινό.
Ἡ καθημερινή κοινή προσευχή στό Ναό (Ὄρθρος, Ἑσπερινός, Ἀπόδειπνο), οἱ ὁμιλίες καί συζητήσεις ἐποικοδομητικοῦ περιεχομένου μέ τόν Ἀρχηγό καί τούς Πατέρες (ἰδιαιτέρως σημαντική καί χρήσιμη ὑπῆρξε ἡ συζήτηση σέ μεσημβρινή Τράπεζα μέ τόν Σεβ. κ. Παντελεήμονα περί ἐλευθερίας καί πειθαρχίας), οἱ δραστηριότητες, τά διακονήματα (καθαριότητα, τραπεζοκόμοι κλπ), οἱ ἀθλοπαιδιές, τά παιγχνίδια, τά ἀγωνίσματα, ἡ Ἀγρυπνία ἀλλά καί μία Θεία Λειτουργία ἐπιπλέον στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου (τμῆμα ἱ. Λειψάνου τοῦ ὁποίου ἐκτέθηκε σέ προσκύνηση καί εὐλογία τῶν Κατ/τῶν), καθώς καί οἱ ἔξοδοι στήν Οἰνόη γιά παιγχνίδια καί στά ὄμορφα Βίλλια γιά κέρασμα βραδυνό, συνέθεσαν τό πλούσιο ἀπό κάθε ἄποψη πρόγραμμα τῆς διαβιώσεως τῶν Κατασκηνωτῶν.
Τό τελευταῖο βράδυ, οἱ Κατασκηνωτές, μαζί μέ τόν Ἀρχηγό καί τούς Ὁμαδάρχες των, διάβασαν, ὅπως κάθε βράδυ, κάτω ἀπό τό πελώριο αἰωνόβιο πεῦκο στή μέσα πλευρά τῆς εἰσόδου τοῦ Κτήματος τοῦ Ἡσυχαστηρίου, τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου, μαζί μέ τόν Αἰδ/το π. Βασίλειο Τ. Σ' αὐτή τήν τελευταία φορά ἀκολούθησε, μετά τήν προσκύνηση τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας, ἡ καθιερωμένη ἀλληλοσυγχώρηση ὅλων τῶν Κατασκηνωτῶν ἀπό τοῦ Ἀρχηγοῦ μέχρι τοῦ μικρότερου Κατασκηνωτή!
Ἡ Α΄ Περίοδος, ὅπως πάντα, ὁλοκληρώθηκε μέ τήν τελετή λήξεως, τήν ὁποία παρακολούθησαν συγκινημένοι καί ἱκανοποιημένοι ἀρκετοί Γονεῖς. Ἰδιαίτερα θερμό ἦταν τό χειροκρότημα ὅλων, Γονέων καί παιδιῶν, πέρα ἀπό τήν ἀπονομή τῶν ἀθλητικῶν διπλωμάτων καί μεταλλίων καί κατά τήν ἀπονομή τοῦ θεσμοθετημένου "Βραβείου Ἤθους" στόν 12χρονο Κατασκηνωτή Μαυρόπουλο Ἠλία. Τήν διανομή τῶν ἀναμνηστικῶν (μεταξύ τῶν ὁποίων ἕνα μικρό βιβλιαράκι "ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ" τοῦ Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος (+)) ἀκολούθησε ἡ ὑποστολή τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας, ἡ ὁποία μετά τήν ἔπαρσή της τήν πρώτη κατ/κή ἡμέρα καί γιά ἐννέα ἡμέρες κυμάτιζε περήφανα στόν ἱστό της.
Μετά τό τελευταῖο γεῦμα καί ἀφοῦ ὁ Ἀρχηγός εὐχαρίστησε, ὑπό τά χειροκροτήματα τῶν Κατασκηνωτῶν, τίς μαγείρισσες καί τίς βοηθούς των, ἦλθε ἡ δύσκολη ὥρα τοῦ ἀποχωρισμοῦ. Ὥρα πού τήν γλυκαίνει ἡ ἀνανέωση τῆς ὑποσχέσεως γιά καλό ἀντάμωμα, σύν Θεῶ, τό ἑπόμενο ἔτος. Σέ μία ἱστορική διοργάνωση, ἀφοῦ σ' αὐτήν, πρῶτα ὁ Θεός, θά πραγματοποιηθοῦν οἱ ἑορτασμοί τῆς συμπληρώσεως τῶν τριάκοντα (30) ἐτῶν συνεχοῦς καί ἐπιτυχοῦς λειτουργίας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων "ΦΙΛΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥ", μέ τή συμμετοχή τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, τῶν Γονέων, πιστῶν καί πολλῶν παλαιῶν Κατασκηνωτῶν.
Καλή ἀντάμωση, λοιπόν, σύν Θεῶ, τό 2018!

Ἀκολουθεῖ πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ ἀπό τήν Α΄ Κατασκηνωτική Περίοδο. Στό τέλος αὐτοῦ δημοσιεύονται καί δύο ὀπτικοακουστικά ντοκουμέντα ἀπό τήν Ἀγρυπνία καί τήν Τελετή λήξεως, ἀντίστοιχα.


Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΑΡΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ


ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ


Η ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ


Η ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣΥΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

1988 - 2018
30ετία Ἐκκλ/κῶν Κατασκηνώσεων
"Φίλοι Χριστοῦ"!
Σᾶς περιμένουμε ὅλους!

ΔΕΚΑΔΕΣ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΟΥΝ
ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ.
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΚΑΙ Η Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΞΕΚΙΝΑΕΙ!
ΤΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ
"ΕΙΣ  ΜΝΗΜΗΝ"
ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝΟΣ