Translate

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

28η Χρονιά "Φίλοι Χριστοῦ"!
Γιά 28η χρονιά!

Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις
« ΦΙΛΟΙ  ΧΡΙΣΤΟΥ »
στήν Οἰνόη (Βιλλίων) Ἀττικῆς.

Ρεπορτάζ ὑπό Δ.Ι.Κ.

«Ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐάν ποιῆτε ὅσα ἐγώ ἐντέλλομαι ὑμῖν»
 (Ἰω. ιε΄,14).


Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος ἡ διοργάνωση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων «Φίλοι Χριστοῦ» στίς φιλόξενες ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱ. Ἡσυχ/ρίου Ἀγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στήν περιοχή Οἰνόη (Βιλλίων) Ἀττικῆς.

Ἤδη ὁλοκληρώθηκε ἡ Α΄ Κατασκηνωτική Περίοδος (ἀρρένων), ἐνῶ  βρίσκεται σέ ἐξέλιξη ἡ Β΄Περίοδος (θηλέων).

Λόγῳ ἀσθενείας τοῦ Σεβ. Γαλακτίωνος (Κτίτορος τοῦ Ἡσυχ/ρίου καί εὐεργέτου τῶν Κατασκηνώσεων) στή θέση τοῦ ὑπευθύνου Κληρικοῦ ὁρίσθηκε, μέ Συνοδική ἀπόφαση, ὁ Αἰδ/τος Πρεσβύτερος π. Ἀθανάσιος Χάνας.

Ἡ Α΄ Περίοδος μέ Ἀρχηγό τόν ἐλλογ. θεολόγο κ. Δημήτριο Κάτσουρα, ἱδρυτικό στέλεχος τῶν Κατασκηνώσεων, φιλοξένησε περίπου 30 παιδιά ἀπό διάφορες Ἐνορίες τῆς Ἐκκλησίας μας. Μαζί του συνεργάστηκαν οἱ ὁμαδάρχες Παῦλος Πιπερίδης, Ἀλέξιος Ἐλευθεριάδης (τοῦ Νικολάου) καί Ἀλέξιος Ἐλευθεριάδης (τοῦ Κων/νου), ἀμφότεροι ἐγγονοί τοῦ ἀειμνήστου Ἱερέως π. Ἀλεξίου Ἐλευθεριάδη (+).

Τό πρότυπο πρόγραμμα τῶν συγκεκριμένων Κατασκηνώσεων ἐφαρμόσθηκε γιά μία ἀκόμη χρονιά δίνοντας στούς συμμετέχοντες τήν δυνατότητα νά ζήσουν, ἔστω καί γιά λίγες ἡμέρες, τήν μοναδική ἐμπειρία τῆς Ἑλληνικῆς κοινοτικῆς καί ὀρθοδόξου κοινοβιακῆς ζωῆς. Κοινή προσευχή, κοινή τράπεζα, κοινές συζητήσεις, κοινές δραστηριότητες, κοινή ψυχαγωγία. Ἕνας γιά ὅλους καί ὅλοι γιά ἕναν.

Τό ἡμερήσιο πρόγραμμα διαβιώσεως, ὅπως εἶναι καθιερωμένο, διανθίστηκε μέ τήν τέλεση Ἀγρυπνίας (κατά τό Ἁγιορειτικό Τυπικό) στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, στό τέλος τῆς ὁποίας τελέσθηκε καί τό δεκαετές μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἀνδρέου (+2005) . Συνελλειτούργησαν ὁ Παν/τος Ἱερομ. π. Γεράσιμος Κοσμᾶς καί ὁ Αἰδ/τος Ἱερεύς π. Ἀθανάσιος Χάνας. Στό ἀναλόγιο καθ’ ὅλη τή διάρκεια  τῆς Ἀγρυπνίας συμμετεῖχαν, ὅπως κάθε χρόνο, παλαιοί Κατασκηνωτές γνῶστες τῆς Βυζ. Μουσικῆς καθώς καί ὁ φίλος καί ἀδελφός Εὐστάθιος Τσουμάνης, ἱεροψάλτης, ἐκ Τρικάλων, φοιτητής Παιδαγωγικῆς στό Παν/μιο Ἰωαννίνων.

Ἰδιαίτερη χαρά καί τιμή προσέδωσε στήν ἐφετεινή διοργάνωση ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Στεφάνου, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Αἰδ/του Οἰκονόμου π. Βασιλείου Τσαρκατζόγλου. Κατ’ αὐτήν ὁ Μακ/τος συνομίλησε μέ τούς Κατασκηνωτές καί τούς ἀπηύθυνε πατρικές συμβουλές καί νουθεσίες.

Μεταξύ ἄλλων ὁ Μακ/τος τόνισε στά παιδιά τή σημασία τῆς προσευχῆς, τοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τήν Πίστη καί ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὅτι εἶναι προτιμότερο ἀντί νά παραπονούμαστε γιά ὅσα μᾶς λείπουν, νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά ὅσα ἔχουμε, τή στιγμή μάλιστα πού πολλά ἄλλα παιδιά τά στεροῦνται. Τέλος, κάλεσε ὄλα τά παιδιά νά ξαναέλθουν καί τοῦ χρόνου καί γιά ὅσο ἀκόμη μποροῦν στίς Κατασκηνώσεις τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Μακ/τος μετά τήν πρός τιμήν του τέλεση Δοξολογίας στόν κεντρικό Ναό τῶν ἐγκαταστάσεων, ξεναγήθηκε ὐπό τοῦ Ἀρχηγοῦ στήν ἔκθεση φωτογραφίας στή μνήμη τοῦ μεγάλου προστάτου τῶν Κατασκηνώσεων καί τῆς ὀρθοδόξου Νεολαίας ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου (+). Ἡ ἔκθεση πραγματοποιήθηκε μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 10ετίας ἀπό τῆς Κοιμήσεώς του (+2005) καί 100ετίας ἀπό τῆς Γεννήσεώς του (1915) περιλαμβάνουσα φωτογραφίες ἐκ τῶν ἀνελλιπῶν ἐτησίων ἐπισκέψεών του στίς Κατασκηνώσεις μας.

Ἡ Α΄ Κατ/κή Περίοδος ὁλοκληρώθηκε μέ τήν Τελετή λήξεως, τήν ὁποία τίμησαν μέ τήν παρουσία των, ὁ Σεβ. Γαλακτίων, ὁ π. Ἀθανάσιος Χ., τό προσωπικό πού διακονεῖ στό χῶρο καί τίς Κατασκηνώσεις καί ἀρκετοί γονεῖς τῶν Κατασκηνωτῶν. Τό καθιερωμένο βραβεῖο ἤθους ἀπονεμήθηκε στό Κατασκηνωτή Ἀλέξιο Μιχαηλίδη, ἐνῶ σέ ὅλους τούς παρισταμένους διενεμήθησαν ἀναμνηστικά.

Ἡ ἐφετεινή διοργάνωση τῆς Α’ Περιόδου ἦταν ἀφιερωμένη στό μεγάλο Θαῦμα τοῦ 20οῦ αἰῶνος, τήν Γ΄ ἐμφάνιση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἀττικό οὐρανό, κατά τό ἔτος 1925, ἀλλά καί τήν νεομάρτυρα Αἰκατερίνα Ρούττη ἐκ Μάνδρας Ἐλευσῖνος (+1927), ἡ ὁποία καί λόγῳ καταγωγῆς καί διαμονῆς της στήν περιοχή (Δῆμο) ὅπου βρίσκονται καί οἱ Κατασκηνώσεις μας θά θεωρεῖται προστάτης αὐτῶν καί θά τιμᾶται ἰδιαιτέρως.

Τό «ἀντίο» καί τό «εἰς τό ἐπανιδεῖν» γιά τήν ἑπομένη διοργάνωση ἀντάλλαξαν οἱ Κατασκηνωτές μεταξύ των μετά τό ψάλσιμο τοῦ Ἐθνικοῦ ὕμνου γιά τήν ὑποστολή τῆς Σημαίας, ὁπότε καί πῆραν τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στά σπίτια καί τούς οἰκείους των.