Translate

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Εὐρωεκλογές 2014ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ  2014


«Ὅποιος ἐλεύθερα συλλογᾶται, συλλογᾶται καλά»!
 (Ρήγας Φεραῖος)

ΜΕ  ΤΗΝ
                     

 
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ πολιτική παράταξη συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια», ἱδρύθηκε τό 2008. Τά πρόσωπα πού τήν ἵδρυσαν πιστεύουν ὅτι ἡ Πολιτική εἶναι πολύ σοβαρή ὑπόθεση καί ἐπιπλέον σήμερα ἐπηρεάζει καθοριστικά τή ζωή μας γιά νά τήν ἐμπιστευθοῦμε στούς ἐπαγγελματίες τῆς πολιτικῆς. Σ’ αὐτούς πού, ἀσχέτως τί δηλώνουν, ἀπέδειξαν ὅτι δέν ὑπηρετοῦν τήν Πατρίδα καί δέν ὑπολογίζουν τό Λαό καί τίς παραδόσεις του.


Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» πιστεύει ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα νά ἀναλάβουμε ὅλοι τίς εὐθύνες μας, μέ πρωτοπόρους ὅσους πιστεύουν συνειδητά σ’ αὐτές ἀκριβῶς τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά, τά ὁποῖα βλέπουμε καθημερινά νά περιφρονοῦν καί προδίδουν οἱ σημερινοί πολιτικοί. Δικό μας πρότυπο: ἡ φωτεινή πολιτική μορφή τοῦ πρώτου Κυβερνήτη Ἰωάννου Καποδίστρια.
Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» μέ δύο λόγια, θέλει, πέρα ἀπό τούς τεχνητούς καί τελικῶς ἐπιζήμιους διαχωρισμούς μας σέ δεξιούς, κεντρώους, ἀριστερούς, ἐθνικόφρονες κ.ο.κ., νά συνεγείρει ὅλους τούς Ἕλληνες πολίτες νά ἀγωνισθοῦμε γιά νά ἐπανέλθει ἡ Πατρίδα μας στή τροχιά τοῦ Γένους μας, τῆς Ρωμηοσύνης.
• Εἰδικότερα, γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ενωση ἐκτιμᾶ ὅτι πρέπει νά ἔχουμε ἔντονα κριτική στάση ἀπέναντί της. Ἡ συμμετοχή μας σ’ αὐτή θά πρέπει νά μή ζημιώνει τά πραγματικά συμφέροντα τῆς Πατρίδος μας, οὔτε νά ἀλλοιώνει τήν ἱστορική καί πνευματική ἰδιοπροσωπία μας. Αὐτά εἶναι ἀπαράβατοι ὅροι γιά τήν περαιτέρω συνεργασία καί συμπόρευσή μας!
• Εφ’ ὅσον, σύμφωνα καί μέ τό Ἑλληνικό Σύνταγμα, ἔχουμε χρέος νά ψηφίζουμε, ἔχουμε καί εὐθύνη γιά τίς ἐπιλογές μας! Αὐτές θά πρέπει νά ἐκφράζουν καί νά ὑπηρετοῦν αὐτό πού εἴμαστε καί αὐτά πού πιστεύουμε. Τίποτε λιγότερο ἀπ’ αὐτά!
Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δέν εἶναι κόμμα, ἀλλά Παράταξη καί αὐτή τή στιγμή εἶναι ἡ μόνη δύναμη πού μπορεῖ νά ἐκφράσει πλήρως ἕναν Ελληνα ὀρθόδοξο Χριστιανό, ἀλλά καί κάθε Πολίτη αὐτῆς τῆς χώρας πού σέβεται τόν τόπο αὐτό καί τήν ἱστορία του. Αν μή τί ἄλλο, ἡ ψῆφος στή «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀναπαύει τή συνείδηση καί ἐνισχύει τήν ἐλπίδα!
Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», τέλος, εἶναι ἡ μόνη πολιτική Παράταξη στήν Ἑλλάδα πού ἀπαιτεῖ ἀπό ὅποιον ἐπιθυμεῖ νά γίνει μέλος της προηγουμένως νά ἀποκηρύξει γραπτῶς τή Μασωνία καί κάθε εἴδους ἀποκρυφισμό! Ο νοῶν νοείτω!
Δέν ἀξίζει νά ψηφίσεις τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐάν προηγουμένως δέν κάνεις τόν κόπο νά πληροφορηθεῖς περισσότερα γι’ αὐτήν (www.koinwnia.com) καί νά ἐπιβεβαιώσεις αὐτά πού προαναφέρθηκαν. Αλλά καί πάλι, νά μή ἀρκεσθεῖς στή ψῆφο! Nά ἔλθεις νά ἀγωνισθοῦμε μαζί, γιά ὅσα πιστεύουμε!

  • «Οἱ Εὐρωεκλογές τῆς 25ης Μαΐου εἶναι οἱ κρισιμότερες ἀπό κάθε ἄποψη. Ἡ τελευταία εὐκαιρία ἐπιβίωσης τῆς δημοκρατίας ἐντός τῆς Ε.Ε. (….). Τό Εὐρωκοινοβούλιο εἶναι ἐπί τῆς οὐσίας αὐτό πού ἀποφασίζει τό σήμερα καί τό αὔριο τοῦ κάθε κράτους-μέλους, συνεπῶς ὁ λόγος μας μέσα σέ αὐτό πρέπει νά εἶναι ἠχηρός, ἄν θέλουμε νά ἐπιβιώσουμε. Ἡ Παράταξή μας δέν θά συμμετάσχει σέ αὐτές τίς Εὐρωεκλογές….ὡς ἀκόμα ἕνα κόμμα πού ζητάει τήν ψῆφο τιμωρίας στά κόμματα πού κατρακύλησαν τήν Πατρίδα μας στήν ἐξαθλίωση καί τή φτώχεια! Θά συμμετάσχει καί θά δώσει τή μάχη ὡς ἡ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ἐν Ἑλλάδι φωνή, τοῦ πανευρωπαϊκοῦ κινήματος τῶν «εὐρωσκεπτικιστῶν». Αὐτῶν πού θέλουν ἄμεσα καί δραστικά εἴτε νά ἀλλάξει σύσταση καί δομή τό μόρφωμα τῆς Ε.Ε. ἤ νά ἀποχωρήσουμε ἄμεσα ἀπό αὐτήν!»    (24.02.2014, www.koinwnia.com) 

Καί, δυό λόγια γιά μένα, ὥστε νά γνωρισθοῦμε καλύτερα:

Γεννήθηκα στήν Αθήνα (Καισαριανή), τό 1964. Η καταγωγή μου εἶναι προσφυγική (Μικρασιατική καί Ποντιακή). Σπούδασα Θεολογία (Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνῶν) καί Αγιογραφία (Σχολή Πετρᾶ). Εχω πιστοποιημένη γνώση χειρισμοῦ Η/Υ καί ὁμιλῶ δύο γλῶσσες (Αγγλική καί Σερβική). Εἶμαι ἔγγαμος καί ἔχω μία θυγατέρα. Διαμένω ἀπό 10ετίας στή Κόρινθο. Ασχολοῦμαι μέ τά «κοινά» (πολιτικά & ἐκκλησιαστικά) ἀπό τά φοιτητικά μου χρόνια. Εργάζομαι στό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ὅπου διορίσθηκα μέσῳ πανελληνίου γραπτοῦ διαγωνισμοῦ τοῦ ΑΣΕΠ. Εἶμαι ἱδρυτικό μέλος τοῦ πρώτου «Συλλόγου («μαΖί νικΩ») ἀσθενῶν μέ νεοπλασίες καί ὑποστηρικτῶν» στό Νομό Κορινθίας. Αρθρογραφῶ σέ περιοδικά, ἐφημερίδες καί ἱστολόγια. Σχετικά μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ενωση ἔχω συγγράψει ἕνα μικρό πόνημα (48 σελίδων), μέ τίτλο: «Ὀρθοδοξία & Ἑλληνισμός πρό τῆς Εὐρωπαϊκῆς ὁλοκληρώσεως» (Αθήνα 1991). Πιστεύω στόν Χριστό καί τήν Εκκλησία Του καί ἀγαπῶ αὐτή τήν Πατρίδα, μέ τή μεγάλη ἱστορία καί προσφορά στήν ἀνθρωπότητα. Περισσότερο ἀπό τήν Εὐρώπη μέ νοιάζει ἡ Πατρίδα μου, ἡ ὁποία μέ ἐνδιαφέρει νά ἐπανέλθει στή τροχιά τῆς Ρωμηοσύνης καί νά μεγαλουργήσει καί πάλι πρός ὄφελος τοῦ λαοῦ της καί ὅλων τῶν ἄλλων λαῶν.

Μέ ἐκτίμηση καί ἀγάπη
Δημήτριος  ’Ιω.  Κάτσουρας
ὑποψήφιος Εὐρωβουλευτής μέ τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
στίς ἐκλογές τῆς 25ης Μαΐου 2014, γιά τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

[Διεύθυνση: Απόλλωνος 27, 20 100 Κόρινθος, τηλ. 2741027994 & 6976592467, 
 e-mail: dimitrioskatsouras@gmail.com


Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἀγαπητοί ἐπισκέπτες καί ἀναγνῶστες μας,

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ!


Εἶναι ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσουμε καί νά ζητήσουμε τήν κατανόησή σας, γιά μία ἔκτακτη καί παροδική παρένθεση στή συνήθη ροή καί θεματολογία τοῦ ἱστολογίου μας.
Ὅπως γνωρίζετε καί ἔχετε διαπιστώσει, τό ἱστολόγιό μας εἶναι ταγμένο στή διακονία τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας καί τῆς μαρτυρικῆς Ρωμηοσύνης, δηλαδή τοῦ Γένους μας.
Ἀρκετές φορές, φιλοξενοῦμε κείμενα καί ἀναρτήσεις πού ἀφοροῦν στή Πατρίδα μας καί τήν πορεία τοῦ Γένους μας μέσα στή σύγχρονη πραγματικότητα.
Ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί Ἕλληνες, τουλάχιστον οἱ περισσότεροι τῶν ἀναγνωστῶν μας, γνωρίζετε ὅτι κατά τήν ἑλληνορθόδοξη Παράδοση - μέσα στήν ὁποία ἔχει ἀναχωνευθεῖ ὅ,τι ἀξιόλογο τῆς ἀρχαιοελληνικῆς, καί ὄχι μόνο, ἱστορικῆς καί πνευματικῆς μας διαδρομῆς ὡς λαοῦ καί ἔθνους – ἔννοιες ὅπως τά «κοινά», ἡ «κοινότητα», ἡ «πολιτική» μέ τήν ἀριστοτελική θεώρηση τοῦ ὅρου, εἶναι σημαντικά πράγματα.
Κατά τόν Μέγα Βασίλειο, ἡ Πολιτεία πρέπει νά μεριμνᾶ γιά τήν ὑλική καί ἡ Ἐκκλησία γιά τήν πνευματική «διάσταση» τῶν ἀνθρώπων μελῶν των. Γιά δέ τούς ἀρχαίους προγόνους μας καί ὄντως σοφούς ἀνθρώπους, ἡ μή ἐνασχόληση μέ τά «κοινά» ἐθεωρεῖτο ὡς μέγα μειονέκτημα καί ὁ ἔχων τοῦτο ὡς ἀχρεῖος!
Βάσει τῶν ἀνωτέρω καί μέ δεδομένο ὅτι πλέον οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ, οἱ ὁποῖοι καθορίζουν τήν πολιτική καί κατ’ ἐπέκταση τή ζωή μας, δέν ὁρίζονται πλέον ἀπό κάποιον ἄλλον, ἀλλά ἐκλέγονται ἀπό ἐμᾶς, τό χρέος καί ἡ εὐθύνη ὅλων μας εἶναι προφανῆ!
Πρός αὐτή τή κατεύθυνση κινούμενος ἀπό πολλῶν ἐτῶν καί ἡ ἐλαχιστότητά μου ἀσχολοῦμαι καί μέ τά «κοινά», παρακολουθώντας τίς ἐξελίξεις καί συμμετέχοντας ὅπου, κατά τήν ταπεινή μου κρίση καί πάντοτε βάσει τῶν ἀρχῶν μας, θεωρῶ ὅτι πρέπει ἤ δύναμαι κάτι νά προσφέρω.
Ἔτσι, σέ ἐπιπέδο τοπικό συμμετέχω ἀπό 10ετίας περίπου, ὡς ἐνεργός πολίτης, σέ ὑπερκομματικά σχήματα, ὅπου δραστηριοποιοῦνται πολίτες πού νοιάζονται γιά τό καλό τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Πάντα μέ ἐνδιέφερε καί ἡ κεντρική πολιτική σκηνή, ἀλλά, κανένας σχηματισμός, πολλῶ δέ μᾶλλον κόμμα, δέν μέ ἐξέφραζε πλήρως, δηλαδή δέν εἶχε κυρίως θέσεις ἀλλά καί πρόσωπα πού νά ὑπηρετοῦν πραγματικά την Πατρίδα μας καί νά σέβονται ούσιαστικά τήν Ὀρθοδοξία.
Μόλις, ὅμως, πρίν 6 χρόνια, ἐπιτέλους, ἐμφανίσθηκε μία Παράταξη (ὄχι κόμμα) τῆς ὁποίας οἱ ἐμπνευστές καί πρωτοπόροι πιστεύουν, ὅπως προκύπτει ἀπό τή στάση ζωῆς τους καί ὄχι μόνο τά λόγια τους, σέ Ἑλλάδα καί Ὀρθοδοξία!
Αὐτοί πῆραν τήν μεγάλη ἀπόφαση νά βγοῦν μπροστά καί νά ἀγωνισθοῦν, ὥστε ἡ πολιτική νά μή μείνη στά χέρια τῶν γνωστῶν ἐπαγγελματιῶν πολιτικῶν καί κομματικῶν παραγόντων, ἀλλά ἐάν εἶναι δυνατόν νά μποῦν μέσα σ’ αὐτή μέ παρουσία καί λόγο καθαρό καί ἐλεύθεροι πατριῶτες καί χριστιανοί!
Κατά τήν προσφυῆ ἐπισήμανση σπουδαίου Θεολόγου τῶν ἡμερῶν μας, ἡ Πολιτική εἶναι ποιμαντική καί γι’ αὐτό οἱ ἐκκλησιαζόμενοι χριστιανοί Ἕλληνες δέν πρέπει νά μένουν μακρυά ἀπό τή διακονία της. Τουλάχιστον ὅσοι δέν θεωροῦν τή ψῆφο ἁπλά δικαίωμα, ἀσκούμενο ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα καί μόνο, ἀλλά τή θεωροῦν χρέος καί συν-εὐθύνη!
Βάσει, λοιπόν, τοῦ ὅτι ἐπίκεινται (στίς 25 Μαϊου τρ. ἔτ.) Ἐκλογές γιά τό Εὑρωκοινοβούλιο, οἱ ὁποῖες θά καθορίσουν πάρα πολλά γιά τό μέλλον τοῦ τόπου, πού ἤδη στενάζει εὑρισκόμενος σέ καθεστώς κατοχῆς καί ἐξαθλιώσεως, ἀποφασίσαμε ἀπό αὐτό ἐδῶ τό ταπεινό βῆμα πού διαθέτουμε καί παρά τίς ἄλλου εἴδους προτεραιότητες πού αὐτό ἔχει, νά ἀποτολμήσουμε εὐθέως νά σᾶς κάνουμε κοινωνούς καί νά ζητήσωμε τή συμπαράστασή σας στήν ὑποστήριξη αὐτῆς τῆς Παρατάξεως, ἀλλά δευτερευόντως καί τῆς προσωπικῆς μας ὑποψηφιότητος.
Ἔχομε τήν τιμή νά εἴμαστε, ὡς ὑποψήφιος Εὐρωβουλευτής, στό Ψηφοδέλτιο τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ Πολιτική Παράταξη συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια» γιά τίς Ἐκλογές τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στίς 25 Μαϊου 2014!
Τέλος, γιά ὅσους ἐνδεχομένως βάλουν λογισμό καί τυχόν στενοχωρηθοῦν βλέποντας τό ἱστολόγιό μας νά ὑποστηρίζει εὐθέως καί ἀνοικτά τή συγκεκριμένη Παράταξη, θά ἤθελα νά διευκρινίσω δύο πράγματα: Πρῶτον, ὅτι ἡ πολιτική ἀκόμη καί κομματική προτίμηση τοῦ καθενός ἐκ τῶν ἀναγνωστῶν μας εἶναι ἁπολύτως σεβαστή καί ἔτσι ἡ ἐν λόγῳ πρωτοβουλία μας θά ἐπέχει θέση ἁπλῆς ἐνημερώσεως. Δεύτερον, ἐπειδή ὄντως οἱ κομματισμοί ἐνίοτε ἐξάπτουν πάθη καί προκαλοῦν ἀντιπαραθέσεις, εἰλικρινῶς ἐάν συμμετείχαμε σέ ἕτερο σχηματισμό οἱουδήποτε ἄλλου κόμματος (τά περισσότερα τῶν ὁποίων ὀφείλω νά πῶ ὅτι ἐλέγχονται εἴτε ἀπό τή Μασωνία, εἴτε ἀπό τόν ἀντιεκκλησιαστικό καί ἀντιχριστιανικό ἀθεϊσμό) δέν θά ἀποτολμούσαμε τήν προβολή του, τουλάχιστον ἀπό αὐτό τό βῆμα. Ἐπειδή, ὅμως, πιστεύομε ὅτι ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι κάτι ἐντελῶς ξεχωριστό καί μοναδικό κατ' αὐτή τουλάχιστον τήν περίοδο, ἡ ὁποία (παράταξη) καθαρά, ἁπόλυτα καί συγκροτημένα ἐκφράζει καί ἀπηχεῖ τά προτάγματα πού ἐνσαρκώνει ἡ Ρωμηοσύνη, ΤΟ ΤΟΛΜΟΥΜΕ!
Εἴθε, στό μέλλον πολλοί σχηματισμοί νά διεκδικοῦν τόν ἴδιο ρόλο καί τότε σεβόμενοι τή δυνατότητα ἐπιλογῆς νά μήν ἀναφέρωμε τίποτε ἀπ’ αὐτό τό βῆμα. Τώρα, ὅμως, οἱ καιροί ἀπαιτοῦν ἐπιστράτευση ὅλων τῶν δυνάμεων καί δυνατοτήτων μας, διότι κατά τήν ταπεινή μας ἄποψη ζοῦμε κρίσιμες καί δύσκολες ἡμέρες γιά τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ Τόπου καί αὐτοῦ τοῦ, ὄχι χωρίς καμμία εὐθύνη του, ἐξαπατημένου λαοῦ.
Ἐν κατακλεῖδι, ἀπευθυνόμενος σέ ὅσους συμφωνήσουν καί ἐνδιαφερθοῦν γιά τά ὅσα προβληθοῦν στήν ἀπό σήμερα ἀνοιγομένη πολιτική παρένθεση τοῦ ἱστολογίου μας ζητοῦμε νά μᾶς στηρίξουν καί ἐάν ἔχουν τή θέληση καί τήν εὐχέρεια νά συνεργασθοῦμε!

Μέ ἐκτίμηση καί τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας
ἐλάχιστος φίλος και ἀδελφός

Δημήτριος . Κάτσουρας
Θεολόγος-Τραπεζικός,
Διαχειριστής
τοῦ παρόντος ἱστολογίου,
ὑποψ. Εὐρωβουλευτής μέ τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».


Υ.Γ. Ὁποιαδήποτε σοβαρή ἐξέλιξη, ἐκκλησιαστική ἤ οἰκουμενιστική, προκύψει ἐντός τῶν χρονικῶν πλαισίων τῆς σήμερον ἐγκαινιαζομένης πολιτικῆς μας «παρενθέσεως», ἡ ὁποία θά λήξει τήν 25η Μαϊου 2014, ὅπως εἶναι ἡ ἐπικείμενη συνάντηση Φραγκίσκου-Βαρθολομαίου στά Ἱεροσόλυμα σέ λίγες ἡμέρες, κατ’ ἐξαίρεσιν, θά παρουσιασθεῖ καί θά σχολιασθεῖ δεόντως, γι’ αὐτό παρακαλεῖσθε νά συνεχίσετε ΟΛΟΙ νά μᾶς παρακολουθεῖτε. Σᾶς εὐχαριστοῦμε.

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2014
" ΙΔΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ " !
« ἐξῆλθεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον, καὶ λέγει (ὁ Πόντιος Πιλάτος) αὐτοῖς· ἴδε ὁ ἄνθρωπος. ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέγοντες· σταύρωσον σταύρωσον αὐτόν. (Ἰω. ιθ΄, 5,6)


Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Νέα Πρό(σ)κλησις !!!Ἡ πρόσκλησις ἐπεδόθη εἰς τὸν Πάπαν ἀπὸ τὸν Πρόεδρον
 κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὸ Βατικανόν


ΠΡΟΣΕΚΛΗΘΗ
 Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΠΑΠΑΣ
 ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΥΠΟ ΤΟΥ
 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 κ. ΚΑΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ


Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ δὲν καθώρισε τὴν ἡμερομηνίαν ἐπισκέψεως, ἀλλὰ ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμίαν νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν Ἑλλάδα. Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Κων. Ἀρβανιτόπουλος, ὁ ὁποῖος συνώδευε τὸν κ. Παπούλιαν εἰς τὸ Βατικανὸν παρουσίασεν εἰς τὸν Πάπαν νομοσχέδιον τοῦ ὑπουργείου, μὲ τὸ ὁποῖον θὰ ἀναγνωρισθῆ ἡ ἐν Ἑλλάδι παπικὴ «ἐκκλησία» ὡς νόμιμον πρόσωπον, ἱκανοποιῶν πάγιον αἴτημα τῶν παπικῶν ἀπὸ τὸν κ. Κωστῆν Στεφανόπουλον εἰς τὸν σημερινὸν Πρόεδρον Δημοκρατίας καὶ ἀπὸ τὸν μακαριστὸν Ἀθηνῶν κυρὸν Χριστόδουλον εἰς τὸν διάδοχόν του κ. Ἱερώνυμον. Νὰ λάβη ἐπιτέλους θέσιν ἡ Ἱεραρχία.

Ἡ πρόσκλησις ἐπεδόθη ἑξήκοντα ἡμέρας πρὸ τῆς συναντήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μὲ τὸν Πάπαν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως πεντήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων καὶ τὴν περιθωριοποίησιν τῶν Ὀρθοδόξων Δογμάτων.


Ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται ὡς φάρσα, εἰς τὴν περίπτωσιν ὅμως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ἐπαναλαμβάνεται ὡς τραγωδία, μόνον ποὺ τὰ πρόσωπα ἔχουν ἀλλάξει. Τώρα εἰς τὴν Προεδρίαν τῆς Δημοκρατίας εὑρίσκεται ὁ κ. Κάρολος Παπούλιας, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν συνάντησίν του μὲ τὸν νέον Πάπαν εἰς τὸ Βατικανὸν (Παρασκευὴ 28η Μαρτίου2014) τὸν προσεκάλεσε νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν Ἑλλάδα. Ἐπὶ παντοδυναμίας τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου  Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου ἕνας ἄλλος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ κ. Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος εἶχε προσκαλέσει τὸν ἀείμνηστον καὶ «ἡγιασμένον» ὑπὸ τοῦ Βατικανοῦ Πάπαν Ἰωάννην−Παῦλον Β´.

Ὁ νέος Πάπας κ. Φραγκίσκος ἄφησεν ἀνοικτὴν τὴν ἡμερομηνίαν ἐπισκέψεως, ἐκφράζων ἁπλῶς τὴν ἐπιθυμίαν νὰ τὴν ἐπισκεφθῆ, χωρὶς νὰ καθορίση ἡμερομηνίαν. Ὁ «ἡγιασμένος» πάπας εἶχε καθορίσει τὴν ἡμερομηνίαν, ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, τοῦ ἐπεφυλάχθη θεαματικὴ ὑποδοχὴ ὑπὸ τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, ὑπὸ τὸν μακαριστὸν Ἀθηνῶν κυρὸν Χριστόδουλον, παρὰ τὰς ἀντιδράσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ, Ἱερῶν Μονῶν, Θεολόγων κ.λπ.

Τόσο πολὺ μεγάλαι ἦσαν αἱ ἀντιδράσεις, ποὺ ὁ Σεβ. Αἰγιαλείας καὶ Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος τὸν προσεφώνησε μὲ τὴν ἰδιότητα τότε τοῦ «ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ εἶχεν εἴπει πώς σὲ ὑποδεχόμεθα παρὰ τὰς ἀντιδράσεις καὶ τὸν κίνδυνον νέου σχίσματος εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.

Ἡ πρόσκλησις εἰς τὸν νέον Πάπαν ἔγινε παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπάρχουν πολλαὶ διαφωνίαι, ὑπὸ Σεβ. Μητροπολιτῶν, Καθηγουμένων, Ἱερῶν Μονῶν, Θεολόγων, Ἱερομονάχων, κληρικῶν καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ, μὲ τὴν πορείαν τῶν θεολογικῶν διαλόγων μετὰ τῶν ἑτεροδόξων καὶ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν αἱρετικῶν χριστιανικῶν «ἐκκλησιῶν» ὡς κανονικῶν.

(Ἀπόσπασμα ἀπό τό Κύριο Ἄρθρο τῆς
 Ἐφημ.«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», τῆς 4.3.2014)


ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: Φαίνεται καί ἀποδεικνύεται ὅτι οὔτε Πολιτεία, οὔτε διοικοῦσα Ἐκκλησία «βάζουν μυαλό». Θά μᾶς ποῦν εἶναι ζήτημα ἐθιμοτυπικό. Εἴδαμε πόσο ἐθιμοτυπικά τόν ὑπεδέχθησαν τήν πρώτη φορά! Πλήρης δουλοπρέπεια καί ἀναγνώριση ἐκκλησιαστικότητος, ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ κ. Σεραφείμ (Πειραιῶς), στόν ἐκφραστή τῆς μεγαλυτέρας ἀλλοιώσεως τῆς Χριστιανικῆς Διδασκαλίας, τήν ὁποία συνιστᾶ ἡ ἀντίχριστη αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ. Τοῦ Παπισμοῦ, ὁ ὁποῖος, ὡς διαχρονικός φορέας και ἐκφραστής τῆς Φραγκοσύνης, ἀποτελεῖ ἄλλωστε προγεγραμμένο σφαγέα και ἐχθρό τοῦ Γένους μας! Ἐπιπλέον, ὁ σημερινός Πάπας βαρύνεται γιά τή συγκάλυψη τῶν ἀποκαλυφθέντων καί καταγγελθέντων πολλῶν ἀποτρόπαιων ἐγκλημάτων ἠθικῆς φύσεως σέ βάρος ἀνήλικων παιδιῶν ὑπό παπικῶν κληρικῶν. Τήν πρώτη στήν ἱστορία ἐπίσκεψη αἱρετικοῦ Πάπα στή Χώρα μας (μετά ἀπό πολλούς αἰῶνες) ἀκολούθησαν πολλά δεινά γιά ἐμπλεκόμενα πρόσωπα καί τήν ἴδια τήν Ἑλλάδα. Τό δίς ἐξαμαρτεῖν, οὐκ ἀνδρῶν σοφῶν! Ὁ Λαός πλέον ἔχει τό λόγο καί τό χρέος νά ὑπερασπισθεῖ τά ὅσια καί τά ἱερά του καί νά μή λησμονεῖ τήν ἱστορία του.