Translate

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Εὐρωεκλογές 2014ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ  2014


«Ὅποιος ἐλεύθερα συλλογᾶται, συλλογᾶται καλά»!
 (Ρήγας Φεραῖος)

ΜΕ  ΤΗΝ
                     

 
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ πολιτική παράταξη συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια», ἱδρύθηκε τό 2008. Τά πρόσωπα πού τήν ἵδρυσαν πιστεύουν ὅτι ἡ Πολιτική εἶναι πολύ σοβαρή ὑπόθεση καί ἐπιπλέον σήμερα ἐπηρεάζει καθοριστικά τή ζωή μας γιά νά τήν ἐμπιστευθοῦμε στούς ἐπαγγελματίες τῆς πολιτικῆς. Σ’ αὐτούς πού, ἀσχέτως τί δηλώνουν, ἀπέδειξαν ὅτι δέν ὑπηρετοῦν τήν Πατρίδα καί δέν ὑπολογίζουν τό Λαό καί τίς παραδόσεις του.


Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» πιστεύει ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα νά ἀναλάβουμε ὅλοι τίς εὐθύνες μας, μέ πρωτοπόρους ὅσους πιστεύουν συνειδητά σ’ αὐτές ἀκριβῶς τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά, τά ὁποῖα βλέπουμε καθημερινά νά περιφρονοῦν καί προδίδουν οἱ σημερινοί πολιτικοί. Δικό μας πρότυπο: ἡ φωτεινή πολιτική μορφή τοῦ πρώτου Κυβερνήτη Ἰωάννου Καποδίστρια.
Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» μέ δύο λόγια, θέλει, πέρα ἀπό τούς τεχνητούς καί τελικῶς ἐπιζήμιους διαχωρισμούς μας σέ δεξιούς, κεντρώους, ἀριστερούς, ἐθνικόφρονες κ.ο.κ., νά συνεγείρει ὅλους τούς Ἕλληνες πολίτες νά ἀγωνισθοῦμε γιά νά ἐπανέλθει ἡ Πατρίδα μας στή τροχιά τοῦ Γένους μας, τῆς Ρωμηοσύνης.
• Εἰδικότερα, γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ενωση ἐκτιμᾶ ὅτι πρέπει νά ἔχουμε ἔντονα κριτική στάση ἀπέναντί της. Ἡ συμμετοχή μας σ’ αὐτή θά πρέπει νά μή ζημιώνει τά πραγματικά συμφέροντα τῆς Πατρίδος μας, οὔτε νά ἀλλοιώνει τήν ἱστορική καί πνευματική ἰδιοπροσωπία μας. Αὐτά εἶναι ἀπαράβατοι ὅροι γιά τήν περαιτέρω συνεργασία καί συμπόρευσή μας!
• Εφ’ ὅσον, σύμφωνα καί μέ τό Ἑλληνικό Σύνταγμα, ἔχουμε χρέος νά ψηφίζουμε, ἔχουμε καί εὐθύνη γιά τίς ἐπιλογές μας! Αὐτές θά πρέπει νά ἐκφράζουν καί νά ὑπηρετοῦν αὐτό πού εἴμαστε καί αὐτά πού πιστεύουμε. Τίποτε λιγότερο ἀπ’ αὐτά!
Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δέν εἶναι κόμμα, ἀλλά Παράταξη καί αὐτή τή στιγμή εἶναι ἡ μόνη δύναμη πού μπορεῖ νά ἐκφράσει πλήρως ἕναν Ελληνα ὀρθόδοξο Χριστιανό, ἀλλά καί κάθε Πολίτη αὐτῆς τῆς χώρας πού σέβεται τόν τόπο αὐτό καί τήν ἱστορία του. Αν μή τί ἄλλο, ἡ ψῆφος στή «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀναπαύει τή συνείδηση καί ἐνισχύει τήν ἐλπίδα!
Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», τέλος, εἶναι ἡ μόνη πολιτική Παράταξη στήν Ἑλλάδα πού ἀπαιτεῖ ἀπό ὅποιον ἐπιθυμεῖ νά γίνει μέλος της προηγουμένως νά ἀποκηρύξει γραπτῶς τή Μασωνία καί κάθε εἴδους ἀποκρυφισμό! Ο νοῶν νοείτω!
Δέν ἀξίζει νά ψηφίσεις τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐάν προηγουμένως δέν κάνεις τόν κόπο νά πληροφορηθεῖς περισσότερα γι’ αὐτήν (www.koinwnia.com) καί νά ἐπιβεβαιώσεις αὐτά πού προαναφέρθηκαν. Αλλά καί πάλι, νά μή ἀρκεσθεῖς στή ψῆφο! Nά ἔλθεις νά ἀγωνισθοῦμε μαζί, γιά ὅσα πιστεύουμε!

  • «Οἱ Εὐρωεκλογές τῆς 25ης Μαΐου εἶναι οἱ κρισιμότερες ἀπό κάθε ἄποψη. Ἡ τελευταία εὐκαιρία ἐπιβίωσης τῆς δημοκρατίας ἐντός τῆς Ε.Ε. (….). Τό Εὐρωκοινοβούλιο εἶναι ἐπί τῆς οὐσίας αὐτό πού ἀποφασίζει τό σήμερα καί τό αὔριο τοῦ κάθε κράτους-μέλους, συνεπῶς ὁ λόγος μας μέσα σέ αὐτό πρέπει νά εἶναι ἠχηρός, ἄν θέλουμε νά ἐπιβιώσουμε. Ἡ Παράταξή μας δέν θά συμμετάσχει σέ αὐτές τίς Εὐρωεκλογές….ὡς ἀκόμα ἕνα κόμμα πού ζητάει τήν ψῆφο τιμωρίας στά κόμματα πού κατρακύλησαν τήν Πατρίδα μας στήν ἐξαθλίωση καί τή φτώχεια! Θά συμμετάσχει καί θά δώσει τή μάχη ὡς ἡ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ἐν Ἑλλάδι φωνή, τοῦ πανευρωπαϊκοῦ κινήματος τῶν «εὐρωσκεπτικιστῶν». Αὐτῶν πού θέλουν ἄμεσα καί δραστικά εἴτε νά ἀλλάξει σύσταση καί δομή τό μόρφωμα τῆς Ε.Ε. ἤ νά ἀποχωρήσουμε ἄμεσα ἀπό αὐτήν!»    (24.02.2014, www.koinwnia.com) 

Καί, δυό λόγια γιά μένα, ὥστε νά γνωρισθοῦμε καλύτερα:

Γεννήθηκα στήν Αθήνα (Καισαριανή), τό 1964. Η καταγωγή μου εἶναι προσφυγική (Μικρασιατική καί Ποντιακή). Σπούδασα Θεολογία (Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνῶν) καί Αγιογραφία (Σχολή Πετρᾶ). Εχω πιστοποιημένη γνώση χειρισμοῦ Η/Υ καί ὁμιλῶ δύο γλῶσσες (Αγγλική καί Σερβική). Εἶμαι ἔγγαμος καί ἔχω μία θυγατέρα. Διαμένω ἀπό 10ετίας στή Κόρινθο. Ασχολοῦμαι μέ τά «κοινά» (πολιτικά & ἐκκλησιαστικά) ἀπό τά φοιτητικά μου χρόνια. Εργάζομαι στό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ὅπου διορίσθηκα μέσῳ πανελληνίου γραπτοῦ διαγωνισμοῦ τοῦ ΑΣΕΠ. Εἶμαι ἱδρυτικό μέλος τοῦ πρώτου «Συλλόγου («μαΖί νικΩ») ἀσθενῶν μέ νεοπλασίες καί ὑποστηρικτῶν» στό Νομό Κορινθίας. Αρθρογραφῶ σέ περιοδικά, ἐφημερίδες καί ἱστολόγια. Σχετικά μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ενωση ἔχω συγγράψει ἕνα μικρό πόνημα (48 σελίδων), μέ τίτλο: «Ὀρθοδοξία & Ἑλληνισμός πρό τῆς Εὐρωπαϊκῆς ὁλοκληρώσεως» (Αθήνα 1991). Πιστεύω στόν Χριστό καί τήν Εκκλησία Του καί ἀγαπῶ αὐτή τήν Πατρίδα, μέ τή μεγάλη ἱστορία καί προσφορά στήν ἀνθρωπότητα. Περισσότερο ἀπό τήν Εὐρώπη μέ νοιάζει ἡ Πατρίδα μου, ἡ ὁποία μέ ἐνδιαφέρει νά ἐπανέλθει στή τροχιά τῆς Ρωμηοσύνης καί νά μεγαλουργήσει καί πάλι πρός ὄφελος τοῦ λαοῦ της καί ὅλων τῶν ἄλλων λαῶν.

Μέ ἐκτίμηση καί ἀγάπη
Δημήτριος  ’Ιω.  Κάτσουρας
ὑποψήφιος Εὐρωβουλευτής μέ τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
στίς ἐκλογές τῆς 25ης Μαΐου 2014, γιά τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

[Διεύθυνση: Απόλλωνος 27, 20 100 Κόρινθος, τηλ. 2741027994 & 6976592467, 
 e-mail: dimitrioskatsouras@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια: