Translate

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΛΗΞΗ ΜΕΤ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ!
ΕΛΗΞΕ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ!

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.Ἀγαπητοί ἐπισκέπτες-ἀναγνῶστες μας,

Ἤδη δημοσιεύσαμε τό Δελτίο Τύπου τῆς Παρατάξεώς μας, τό ὁποῖο ἐνημερώνει γενικῶς καί δίνει τό στίγμα τῆς μαρτυρίας τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» γιά τό μέλλον, μέ τό γνωστό ἦθος της.

Εἰδικότερα γιά τήν Κορινθία στήν ὁποία εἴχαμε τήν τιμή νά ἐκπροσωπήσουμε, ὡς ὑποψήφιος Βουλευτής, τήν Παράταξή μας, σᾶς ἐνημερώνουμε μέ τά ἑξῆς:

Δώσαμε μέ ἀξιοπρέπεια καί ἐντιμότητα, ἀλλά καί ζῆλο, τήν ἐκλογική μάχη, περισσότερο ὡς προσπάθεια νά ἐπικοινωνήσουμε στούς κατοίκους τῆς περιφερείας μας τήν «ἄλλη» καί πραγματικά μοναδική πρόταση τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» γιά τήν Πατρίδα μας.

Οἱ ἀδυναμίες δεδομένες καί οἱ ἀντιξοότητες πολλές. Χωρίς χρήματα, χωρίς προβολή (δυστυχῶς, ἡ δημοσιογραφία, κατά κανόνα, δέν θεωρεῖ καθῆκον πρός τήν Δημοκρατία τήν πλήρη καί ἀντικειμενική πληροφόρηση-ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν, κατά τήν περίοδο τῶν ἐκλογῶν, ἀλλά ὡς εὐκαιρία συναλλαγῆς καί χρηματικοῦ κέρδους), χωρίς χρόνο καί, ἐκτάκτως, παρά τήν τραγωδία πού μᾶς ἔπληξε (θάνατος ἀδελφοῦ μου) δώσαμε τόν ἀγώνα.

Ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων προκύπτει ὅτι σημειώθηκε αὔξηση τῆς δυνάμεως τῆς Παρατάξεως στήν Κορινθία. Τό καλύτερο ποσοστό πού εἶχε μέχρι σήμερα σημειωθεῖ ἦταν 0,56% καί τώρα αὐξήθηκε στό 0,87%. Μάλιστα στόν Δῆμο Κορινθίων ὅπου καί τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Περιφερείας ἔφθασε τό 1,14% ! Μᾶς ἐμπιστεύθηκαν περίπου 700 πολίτες καί θεωροῦμε ὅτι εἶναι μία καλή «μαγιά», κατά τόν παπποῦ μας τόν Μακρυγιάννη, ἕνα καλό προζύμι γιά νά ζυμωθεῖ, πρῶτα ὁ Θεός, τό φύραμα τῆς κοινωνίας. Ἡ Κορινθία μεταξύ τῶν 55 ἐκλογικῶν περιφερειῶν κατέλαβε ἀπό ἀπόψεως ποσοστοῦ τήν 7η θέση!

Προσωπικά εἴμαστε αἰσιόδοξοι καί θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἀπολύτως ρεαλιστικός ὁ στόχος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ψηφοφόρων μας μέ ἐργασία καθ’ ὅλη τήν περίοδο μέχρι τίς ἑπόμενες ἐκλογές, πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, δημιουργία Γραφείων καί ἐκδηλώσεις προβολῆς τῶν ἀρχῶν, ἀξιῶν καί θέσεών μας. Ἤδη, κάποιοι ἔνθερμοι ψηφοφόροι ἔχουν ἐκδηλώσει ἐνδιαφέρον ἐθελοντικῆς προσφορᾶς καί συνεργασίας, πρός αὐτή τήν κατεύθυνση.

Τελειώνοντας καί κλείνοντας αὐτή τήν (πολιτική) παρένθεση στό θεματολόγιο τοῦ παρόντος Ἱστολογίου (ἐπανερχόμενοι στόν κρίσιμο ἀγώνα κατά τοῦ θρησκευτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀλλά καί ὑπέρ τῶν Παραδόσεων τοῦ Γένους μας) ἐκφράζουμε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες στούς συνεργάτες μας, τά νέα παιδιά (φοιτητές καί ἐργαζομένους) πού μᾶς βοήθησαν, βεβαίως στούς θαρραλέους ψηφοφόρους μας καί ἰδιαιτέρως στήν Παράταξή μας καί τά στελέχη της (ἐξαιρέτως τόν κ. Μανώλη Βολουδάκη, Ἐκπρόσωπο Τύπου) γιά τήν τιμή στό πρόσωπό μας καί τήν ὁλόθυμη ἀδελφική συμπαράστασή τους. Ὁ Θεός νά τούς ἔχει ὅλους καλά καί νά τούς δυναμώνει στόν καλό ἀγώνα!

Ἐάν κάποιον, ἀθελήτως πάντως, στενοχώρησα, καθώς καί γιά τίς ἐλλείψεις μου, ζητῶ ταπεινά συγνώμη.

Δόξα τῶ Θεῶ, πάντων ἕνεκα!

Μέ εἰλικρινή αἰσθήματα ἀγάπης

τῆς ἐν ΧριστῶἐλάχιστοςΔημήτριος ω. Κάτσουρας

http://4.bp.blogspot.com/-LjFbtwQrtUw/Vf--E6JQHZI/AAAAAAAAIfM/GUIXQtRGycA/s1600/Koinwnia-Banner-sml.jpg


Δεν υπάρχουν σχόλια: