Translate

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ.

Ἐτιμήθη ἡ μνήμη τοῦ Θεοφόρου Ἁγίου Πατρός Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, κατά τήν
Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ὡς οἱονεί ἐπέκτασις τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας!


ΛΑΜΠΡΟΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
 ΤΟΥ Β΄ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΑΧΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
 ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
ΣΤΗ ΣΥΜΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ.
Μέ ἐπίκεντρο τόν ἐπιβλητικό καί περικαλλή καί μέγιστο τῶν ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς Ἐκκλησίας μας Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου & Ἁγίας Μαρίνης, Πολίχνης Θεσσαλονίκης, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ καί ἀντίπαπα καί παπομάστιγος ἀποκληθέντος, ἐξαιτίας τῆς ὑπ' αὐτοῦ νικηφόρου ἀντιμετωπίσεως τῆς Δυτικῆς πλάνης τοῦ ἀντιθέου παπισμοῦ καί τῆς θεοπνεύστου θεολογικῆς προασπίσεως τῆς ἀμωμήτου Πίστεως ἡμῶν, δηλαδή τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας.
Τήν πρωίαν ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἀνωτέρω Ναόν, ὑπό τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ/του Πρεσβυτέρου π. Ἀντωνίου (Κόκες), τῆ συμμετοχεῖ τῶν εὐσεβῶν ἐνοριτῶν, κατά τήν ὁποίαν τόν θ. λόγον ἐκήρυξε ὁ ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἐλλ. κ. Δημήτριος Κάτσουρας.
Ὁ ἑορτασμός ὁλοκληρώθηκε τό ἑσπέρας μέ τήν πραγματοποίηση πνευματικῆς Συνάξεως, κατά τήν ὁποίαν ἐξεφωνήθησαν δύο ἐπίκαιρες ὁμιλίες. Ἡ πρώτη, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Παντελεήμονος, μέ θέμα: "Ἐκκοσμίκευση, βασική αἰτία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί κίνδυνος γιά τήν Ἐκκλησία" καί ἡ δεύτερη, ὑπό τοῦ ἐλλ/του κ. Δημητρίου Κάτσουρα, Θεολόγου, μέ θέμα: "Ἡ συμβολή τῶν ἁγίων καί τῆς θεολογίας των στίς Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί ἡ "Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος" τοῦ 2016".
Τῶν ὁμιλιῶν προηγήθηκε ἡ τέλεση τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρ/του Βερροίας καί Ναούσης κ. Ταρασίου, πλαισιουμένου ὐπό τῶν Σεβ/των Μητρ/των Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου, Φθιώτιδος κ. Παντελεήμονος, τοῦ παν/του Ἱερομ. π. Φιλίππου καί τῶν αἰδ/των Πρεσβυτέρων π. Συμεῶνος (ἐκ Σερβίας), π. Κωνσταντίνου καί π. Ἀντωνίου. Ἡ συμβολή τοῦ Ἀναλογίου στήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα καί ἀπόδοση τῶν ψαλλομένων ἦταν μεγάλη, χάρη στήν ἐνίσχυση τῶν ἐκλεκτῶν ψαλτῶν τοῦ Ναοῦ (πρωτοψάλτου ἀδ. Γεωργίου, Ἰωάννου καί Ἰωάννου καί τῶν βοηθῶν των), ὑπό τῶν ἀδ. Εὐαγγέλου Π. (Πρωτοψάλτου ἐκ Λαρίσης) καί ἀδ. Ἀθανασίου Τ. (ἐξ Ἀθηνῶν).
Ὁ ὅλος ἑορτασμός ἐπραγματοποιήθη τῆ εὐλογίᾳ τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱ. Μητρ/λεως Θεσσαλονίκης, Μακ/του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. κ. Στεφάνου, ὁ ὁποῖος ἐπρόκειτο νά παραστῆ καί τιμήση τοῦτον διά τῆς παρουσίας του, πλήν ὅμως ἡ κατ' αὐτάς κοίμησις τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ὑόρκης, μακαριστοῦ ἐπισκόπου κυροῦ Ἀντωνίου Γαβαλᾶ (+) ἐπέβαλε τήν μετάβασή του στίς Η.Π.Α., προκειμένου νά συμμετάσχει στήν Κηδεία τοῦ ἐκλιπόντος ἐκλεκτοῦ Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Ἐνορίας στήν Πολίχνη παρέθεσαν μετά τό πέρας τῆς Συνάξεως νηστήσιμη Τράπεζα στήν ὁποία παρεκάθησαν οἱ προσκεκλημένοι Ἀρχιερεῖς, Κληρικοί καί ὁμιλητές τοῦ ὄντως λαμπροῦ αὐτοῦ ἑορτασμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει καθιερωθεῖ νά τελεῖται στήν συμπρωτεύσουσα ἀπό εἰκοσαετίας, ἐπί Ἀρχιεπισκοπείας τοῦ ἀοιδίμου καί ἁγιωτάτου Πρωθιεράρχου Ἀνδρέου (+2005). Ἰδιαιτέρα χαρά προεκάλεσε καί ἡ ἀθρόα προσέλευση καί συμμετοχή στόν ἑορτασμό τοῦ πληρώματος τῆς Ἐνορίας Κατερίνης (Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου) μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἀκάματο Ἐφημέριό της Αἰδ/το Πρεσβύτερο π. Κωνσταντίνο (Τσατάλη).
Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό ρεπορτάζ τῶν ἀνωτέρω.


Τά χαριτόβρυτα λείψανα τοῦ θεωθέντος Ἱεράρχου Γρηγορίου Παλαμᾶ.
Τό ἐσωτερικό τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ μας στή Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Τό ἱ. Τέμπλο τοῦ Ναοῦ τῆς Ἐνορίας μας." ρθοδοξίας φωστήρ, κκλησίας τό στήριγμα καί διδάσκαλε, τν μοναστν καλλονή, τν θεολόγων πέρμαχος προσμάχητος, Γρηγόριε θαυματουργέ, Θεσσαλονίκης τό καύχημα, κρυξ τς Χάριτος, κέτευε διά παντός σωθναι τάς ψυχάς μν."