Translate

Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Συνεχίζεται, σύν Θεῶ, ἡ ἄτυπη Ἐνοριακή μαρτυρία μας

Στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
στή Ξυλοκέριζα ΚορινθίαςΤήν προσεχή Κυριακή, 27 Αὐγούστου 2017 (14 Αὐγούστου κατά τό ἐκκλ/κό ἡμερολόγιο), μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν πρεσβεία τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, τοῦ καί ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία, μέ Ἀρτοκλασία καί θεῖον Κήρυγμα, στό ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στό χωριό Ξυλοκέριζα Κορινθίας. Θά ἀκολουθήσει τό παραδοσιακό κέρασμα καί πνευματική συζήτηση στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ.
Αὐτή τήν Κυριακή θά ἀνακοινωθεῖ καί τό πρόγραμμα τῆς ἄτυπης ἐνορίας μας γιά τό προσεχές χρονικό διάστημα, στό ὁποῖο περιλαμβάνεται τέλεση ἱερᾶς Ἀγρυπνίας καί πραγματοποίηση προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς.
Ἡ ἐμπειρία τῆς προηγουμένης φορᾶς ἔχει χαραχθεῖ στή μνήμη καί τήν καρδιά ὅσων παρευρέθησαν καί συμμετεῖχαν (βλ. σχετικό ρεπορτάζ σέ προηγούμενη ἀνάρτησή μας). Ἡ κατάνυξη, ἡ χάρη καί εὐλογία ἀπό τήν Θ. Λειτουργία, τόν Ἁγιασμό καί τήν προσκύνηση τῶν ἱ. Λειψάνων, ἀλλά καί ἡ χαρά τῆς πνευματικῆς κοινωνίας καί τό ὄμορφο ἐξοχικό περιβάλλον μᾶς ἀνανέωσαν καί μᾶς ἐνίσχυσαν πνευματικά. Ἐν τῶ μεταξύ, συνεχίζονται καθημερινά στό ἐκκλησάκι μας (γύρω στίς 7 μ.μ. κάθε ἀπόγευμα) οἱ ἱερές Παρακλήσεις στήν Παναγία μας, ὅπως προβλέπεται γι' αὐτή τήν ἐκκλησιαστική περίοδο.
Ἡ μετάβαση μέ αὐτοκίνητο γίνεται, ἀπό Κόρινθο, ἀκολουθώντας τό δρόμο γιά Ἑξαμίλια καί συνεχίζοντας στό ἑπόμενο χωριό πού εἶναι ἡ Ξυλοκέριζα. Ἀπό τήν πλατεία τοῦ χωριοῦ, ἀκολουθοῦμε τό δρόμο γιά τόν οἰκισμό "Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ". Στόν ἀσφαλτοστρωμένο δρόμο συναντᾶμε πρῶτο τό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, στά δεξιά μας.
Ἀπό Ἀθήνα, ἐρχόμενοι μέσω τῆς νέας Ἐθνικῆς ὁδοῦ, περνᾶμε τόν Ἰσθμό καί βγαίνουμε στήν ἔξοδο γιά Κόρινθο (κέντρο) καί ἀμέσως μετά στρίβουμε ἀριστερά γιά Ἑξαμίλια, ἀκολουθώντας τό δρόμο κατά τά ἀνωτέρω. [Σημ. Ἐναλλακτικά καί γιά ὅποιον βρίσκεται στήν ὁδό Κορίνθου-Ἐπιδαύρου ὑπάρχει δυνατότητα νά ἔλθει στόν προορισμό μας, στρίβοντας στό ὕψος τῶν Κεγχρεῶν (ὅπου ὑπάρχει πινακίδα) πρός  Ξυλοκέριζα καί Ἑξαμίλια, ὁπότε συναντᾶ πρῶτο τό χωριό Ξυλοκέριζα καί συνεχίζει, ἐπίσης, κατά τά ἀνωτέρω.]
Καλή ἀντάμωση καί καλή Παναγία νά ἔχωμε!

Σᾶς περιμένουμε!

Ὁ ἀσπασμός τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου.Μία εἰκόνα καί ἕνας ἀσπασμός
 μέ σπουδαῖα σημασία καί νόημα!
Ὁ ἀσπασμός αὐτός τῶν δύο πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ δηλώνει καί "διδάσκει" πολλά, προβαλλόμενος ἀπό τήν ὀρθόδοξη εἰκονογραφική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ! Ὁ Ἀπ. Πέτρος εἶναι γέρων, ἀπό τούς πρώτους πιστούς καί μαθητές τοῦ Χριστοῦ πού προσεκλήθη ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριό μας, ὅταν ἦτο ἐπί γῆς καί ξεκινοῦσε τή δημόσια παρουσία καί τό κήρυγμά Του, ἦταν ἔγγαμος καί γονιός, χωρίς ἰδιαίτερη μόρφωση καί κατά κόσμον παιδεία. Ὁ Ἀπ. Παῦλος εἶναι νέος, δέν γνώρισε τόν Χριστό κατά τήν ἐπί γῆς παρουσία Του καί δέν προσεκλήθη τότε ὡς μαθητής Του (τόν ἐγνώρισε καί προσεκλήθη διαφορετικά, ἀλλά ἐξίσου οὐσιαστικά, μέσα ἀπό τή φοβερή ἐμπειρία τῆς ἀποκαλύψεώς Του σ' ἐκεῖνον πορευόμενον πρός Δαμασκό), ἦταν πρώην διώκτης τῶν Χριστιανῶν, ἄγαμος καί ἰδιαίτερα μορφωμένος καί καλλιεργημένος. Καί οἱ δύο ἀγάπησαν τόν Χριστό μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ὑπάρξεώς των, τόν ἐκήρυξαν καί ἔδωσαν καί τή ζωή των (ἐμαρτύρησαν) γι' Αὐτόν καί τήν Ἐκκλησία Του, ἡ ὁποία εἶναι "στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας"! Εἶναι καί οἱ δύο, αὐτοί οἱ τόσο διαφορετικοί στά προσωπικά χαρακτηριστικά των Ἀπόστολοι, οἱ Πρωτοκορυφαῖοι Ἀπόστολοι τῆς μιᾶς, ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας! Ἀκόμη καί ὅταν ἀρχικῶς ἐκτιμοῦσαν διαφορετικά κάτι, δηλαδή ὅταν "διαφωνοῦσαν", ὅπως συνέβη μέ τά θέματα πού ἀπασχόλησαν τήν πρώτη, λεγόμενη Ἀποστολική, Σύνοδο (καί πρώτη ἐμφάνιση τοῦ Συνοδικοῦ "τρόπου" ἀντιμετωπίσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων καί θεσμοῦ στήν ἱστορία τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας) στήν ὁποία ἀμφότεροι συμμετεῖχαν καί ἡ ὁποία συνεκλήθη στά Ἱεροσόλυμα, τό 48 μ. Χ., τελικῶς ὁμονοοῦσαν. Καί αὐτό συνέβαινε, διότι ὑποτάσσονταν, ὅπως ὀφείλει νά κάνει κάθε πιστός καί μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας, στό μόνο σωτήριο Θεῖο θέλημα πού ἀποτελεῖ καί τή φωνή τῆς Ἐκκλησίας Του, ἐμπνεόμενοι ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί κινούμενοι σταθερῶς ἀπό τήν πίστη, τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη!

Δεν υπάρχουν σχόλια: