Translate

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣΤό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου & Φαρισαίου (2018) πραγματοποιήθηκε στό Ἐκκλησιαστικό Πνευματικό Κέντρο στό Περιστέρι σύναξη, κατά τήν ὁποία, μετά τήν τέλεση, στό Συνοδικό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τοῦ κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, ἔγινε ἐνημερωτική ὁμιλία περί τοῦ λεγομένου Μακεδονικοῦ ζητήματος, ὑπό τοῦ ἐλλογιμωτάτου θεολόγου  κ. Δημητρίου Κάτσουρα. Ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε στά ἱστορικά στοιχεῖα πού διατρανώνουν τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας, τίς περιπέτειες τοῦ τόπου καί τῶν κατοίκων της στό διάβα τῶν αἰώνων, τό Μακεδονικό ζήτημα καί τήν αὐτοθυσία τῶν ἀγωνιστῶν ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τῆς Μακεδονίας καί δή τῶν Μακεδονομάχων ἐνάντια στή ξένη ἐπιβουλή, ἀπό τά τέλη τοῦ 19ου μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνος, τήν νέα ἐπιπλοκή πού δημιούργησε ἡ ἀπόφαση τοῦ στρατάρχη Τίτο νά ὀνομάσει μία ἀπό τίς ἕξι ὁμόσπονδες Δημοκρατίες τοῦ Κράτους του ὡς "Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας" στά μέσα τοῦ 20ου αἰῶνος καί τέλος τήν ἀνακίνηση τοῦ ζητήματος μετά τήν διάλυση, ἐλέῳ ΝΑΤΟ, τῆς Γιουγκοσλαβίας μέ τήν ἀνεξαρτητοποίηση ἐκείνης τῆς Δημοκρατίας ὡς ἀνεξάρτητου πλέον Κράτους. Ἑνός μορφώματος, στούς κατοίκους τοῦ ὁποίου ἐπί δεκαετίες καλλιέργησαν οἱ κυβερνῶντες τόν μύθο τῆς δῆθεν Μακεδονικῆς καταγωγῆς τῶν κατοίκων του καί ἀκόμη χειρότερα τῆς ὑπάρξεως δῆθεν Μακεδονικῆς ἐθνότητος καί γλώσσας, ἀλλά καί τοῦ ὁράματος τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνιαίας Μακεδονίας μέ τήν προσάρτηση-κατάκτηση τῶν ἐδαφῶν πού βρίσκονται μέσα στήν Ἑλληνική ἐπικράτεια.
Ἡ ἐπανέναρξη τόν τελευταῖο καιρό τῶν διαπραγματεύσεων γιά τήν ἐξεύρεση κοινά ἀποδεκτῆς λύσεως ἐκ μέρους καί τῆς Ἑλλάδος, γιά τήν μόνιμη ὀνομασία τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου, ἐπανέφεραν στό προσκήνιο τό θέμα. Πολλοί, λανθασμένα, εἶχαν ἐκτιμήσει ὅτι ὁ Ἑλληνικός λαός βυθισμένος μέσα στήν οἰκονομική καί κοινωνική κρίση πού βιώνει τά τελευταῖα χρόνια δέν θά εἶχε ἀνάλογα μέ τῶν παλαιοτέρων χρόνων ἀντανακλαστικά σ' αὐτό τό ζήτημα. Κι ὅμως, ἡ διαφαινόμενη πρόθεση τῆς Κυβερνήσεως καί πολλῶν πολιτικῶν νά ὁδηγηθεῖ ἡ διαπραγμάτευση σέ συμβιβαστική λύση μέ τήν ἀποδοχή σύνθετης ὀνομασίας στήν ὁποία θά περιέχεται τό ὄνομα Μακεδονία, μέ κάποιο γεωγραφικό ἤ χρονικό κλπ προσδιορισμό, ξεχείλισε τό ποτήρι τῆς ὑπομονῆς καί ἀνοχῆς τῶν Ἑλλήνων νά δέχονται ταπεινώσεις καί μάλιστα στό εὐαίσθητο πεδίο τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων καί ὑποθέσεων.
Στή Σύναξη αὐτή συμφωνήθηκε, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Στεφάνου ἡ πάνδημη συμμετοχή τῶν πιστῶν ἐκ τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἐκκλησίας στό μεγάλο Συλλαλητήριο τῆς 4ης Φεβρουαρίου 2018 στήν Πλατεία Συντάγματος. Γιά τόν σκοπό μάλιστα αὐτό κατασκευάστηκαν δύο ἐξαίρετα πανώ μέ σχετικά συνθήματα μαρτυρίας ὑπέρ τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας, ἀλλά καί κατά τῶν προδοσιῶν σέ βάρος τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος μας!
Στόν ὁρισθέντα τόπο συναντήσεως καί προσυγκεντρώσεως (Σταθμός Ἀκροπόλεως τοῦ Μετρό) συνέρρευσαν, ἀμέσως μετά τήν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, δεκάδες πιστοί, οἱ ὁποῖοι σέ δύο κύματα κατευθύνθηκαν πρός τήν ἱστορική Πλατεία τοῦ Συντάγματος μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἴδιο τόν Προκαθήμενο τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Τό παρόν ἔδωσε καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Λάζαρος ἀπό τήν ἀδελφή Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς μαρτυρικῆς μεγαλονήσου Κύπρου. Συμμετεῖχαν δεκάδες νέοι τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ Ἐφημέριοι, εὐάριθμες ἀντιπροσωπεῖες τῶν ἱστορικῶν Μονῶν Μεταμορφώσεως Κουβαρᾶ (Ἀνδρώα), Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης μέ ἐπικεφαλῆς τήν σεβαστή Καθηγουμένη Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Συγκλητική, τῆς Μονῆς Ἀναλήψεως Δύο Βουνῶν Φθιώτιδος (Ἀνδρώα) μέ ἐπικεφαλῆς τόν σεβαστό Ἡγούμενο Ὁσιώτατο Γέροντα  Ἀρτέμιο καί πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι κρατοῦσαν Ἑλληνικές Σημαῖες.
Ὅλοι παρέμειναν ἐπί ὧρες στόν τόπο τοῦ Συλλαλητηρίου παλλόμενοι ἀπό ἐνθουσιασμό γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν δικαίων τοῦ Ἔθνους μας καί τῆς Χώρας μας, πού εἶναι ἀπ' ἄκρου εἰς ἄκρον ποτισμένη μέ τά αἵματα τῶν μαρτύρων τῆς Πίστεως καί τῶν ἡρώων τῆς Πατρίδος μας. Χειροκρότησαν τούς ἀξιόλογους ὁμιλητές καί ἔψαλλαν, μαζί μέ ὅλους τούς συνέλληνες πού ἦταν ἐκεῖ συγκεντρωμένοι, τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο, δίνοντας ἕνα μεγαλειῶδες παρόν (ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἑλλήνων ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα μας καί τό Ἐξωτερικό). Δηλώνοντας συνάμα, μέ ἀποφασιστικότητα, τήν ἀνυποχώρητη θέση περί μή παραδόσεως τοῦ ἱεροῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας στούς ἀνιστόρητους διεκδικητές του, τούς πλαστογράφους καί σφετεριστές τῆς ἔνδοξης Ἑλληνικῆς ἱστορίας!

Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν στήν Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου


Τό ὁμολογιακό καί πατριωτικό πανώ τῶν εὐσεβῶν Ἑλλήνων
Μαζί μέ τόν Ἐφημέριό μας

Μέ τόν Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος (Κύπρου)


Μετά τῶν τέκνων....Ἰταλός στήν καταγωγή, Ἕλληνας στό πνεῦμα!

Ἡ ἀπάντηση γιά τίς φαιδρότητες περί δῆθεν 140.000! Μοναστηράκι!Μία εἰκόνα, χίλιες λέξεις!


ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!

ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ!


Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: