Translate

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗἈγαπητοί ἀναγνῶστες τοῦ παρόντος ἱστολογίου, χαίρετε!

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἀπό σήμερα τό ἱστολόγιό μας, τό ὁποῖο κατά τήν προμετωπίδα του εἶναι ταγμένο στή διακονία τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλά καί τῆς Ρωμηοσύνης, δηλαδή τοῦ Γένους μας ἀλλά καί λόγῳ τῆς ἤδη ἀρξαμένης προεκλογικῆς περιόδου γιά τήν ἀνάδειξη νέας Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου, θά τεθεῖ, κατ’ ἐξαίρεση τοῦ καθιερωμένου θεματολογίου του, στή διάθεση τοῦ ἐντίμου πατριωτικοῦ ἀγῶνος, μέ εὐθύνη καί χαρά.

Ἐκτιμοῦμε ὅτι οἱ καιροί πού διερχόμαστε εἶναι χαλεποί (δύσκολοι) καί οἱ συνθῆκες δέν εἶναι ὁμαλές, οὔτε πραγματικά εἰρηνικές. Πιστεύουμε ὅτι ἡ Πατρίδα μας λόγῳ τῶν ραγδαίων καί δραματικῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, ἰδίως τῶν τελευταίων ἐτῶν, βρίσκεται σέ κίνδυνο καί πάντως ἀντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, ἡ δέ τελική στάση μας ἔναντι αὐτῶν  θά εἶναι καθοριστικῆς σημασίας γιά τό μέλλον τῆς Χώρας καί τοῦ λαοῦ μας.

Τό πολιτικό σκηνικό καί τῆς περιόδου αὐτῆς ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἀπογοητευτικό καί ἀσφυκτικό γιά ὅσους ἐνδιαφέρονται γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα μας. Διευκρινίζουμε δέ ὅτι, ἐάν δέν ὐπῆρχε μία (καί μόνη) συγκεκριμένη πολιτική ἐπιλογή καί δυνατότητα, ἡ ὁποία νά τεκμηριώνεται, κατά τό ἀνθρωπίνως δυνατό, ὅτι ὑπηρετεῖ γνήσια τήν Πατρίδα μας, δέν θά ἀσχολούμασταν καθόλου μέ τά ζητήματα αὐτά, περιοριζόμενοι στήν προσευχή ὑπέρ φωτίσεως πάντων.

Δόξα τῶ Θεῶ, ὅμως, ὑπάρχει! Καί γι’ αὐτό αἰσθανόμαστε ἠθικά ὑποχρεωμένοι νά τήν στηρίξουμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις! Ἄλλωστε χωρίς νά λησμονοῦμε οὔτε μία στιγμή ὅτι τό πολίτευμα ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν «ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει», κατά τόν Ἀπόστολο, καί ὅτι ἡ δική μας πραγματική αἰώνια πατρίδα εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐντούτοις δέν παραβλέπουμε καί ὅτι ὡς ἐν τῶ κόσμῳ οἰκοῦντες ὀφείλουμε νά ἀγωνιζόμαστε μέσα σ’ αὐτόν γιά τήν δικαιοσύνη καί τήν ἐπικράτηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Καθώς, ἐπίσης, δέν ἀγνοοῦμε ὅτι τό ἑκάστοτε πολιτικό καί κοινωνικό περιβάλλον ἐπηρεάζουν καί βοηθοῦν ἤ ἐμποδίζουν, ἀναλόγως, τήν προκοπή μας ὄχι μόνο στά ὑλικά ἀλλά καί στά πνευματικά. Θά ἦταν δέ παράλειψη νά μήν ἀναφέρουμε ὅτι ἱστορικά καί ἠθικά ἔχουμε χρέος ἔναντι τῶν προγόνων μας, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί ἥρωες καί μάρτυρες τῆς Πίστεως καί τῆς ἐλευθερίας, νά διαφυλάξουμε τήν ἱστορική καί πνευματική παρακαταθήκη πού αὐτοί μᾶς παρέδωσαν.

Ἐφ’ ὅσον διενεργοῦνται ἐκλογές καί ζητεῖται ἡ ψῆφος μας, δηλαδή ἡ ἐμπιστοσύνη μας σέ κάποιο κόμμα ἤ πρόσωπο γιά νά κυβερνήσει τόν τόπο μας, ὀφείλομε νά ἀνταποκριθοῦμε, ἐπιλέγοντες ὅμως ἀνυπερθέτως βάσει τῶν ἀρχῶν καί πεποιθήσεών μας πού σέ καμμία περίπτωση δέν εἶναι δικαιολογημένο νά μήν ἐκφράζουν τήν πνευματική καί ἐθνική μας ἰδιοπροσωπεία, δηλαδή τήν Πίστη μας (Ὀρθοδοξία) καί τήν Πατρίδα μας (Ἑλλάδα).

Οἱ θέσεις «μήν ἀσχολεῖσθε μέ αὐτά», «ὁ πολιτικός χῶρος εἶναι σάπιος», «τά κόμματα δέν ὐπηρετοῦν τήν πατρίδα», «ὅλοι ἴδιοι εἶναι» παρά τίς ἀλήθειες πού ἐκφράζουν δέν μποροῦν νά δικαιολογήσουν τήν κατά τήν λογική ἀλλά καί τήν ἱστορική παράδοση ἐπιβαλλόμενη ἀγωνιστική παρουσία τῶν πιστῶν καί τῶν πατριωτῶν ὑπέρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος καί σ’ αὐτόν τόν τομέα. Ἀλλοίμονο ἐάν ἀφήσουμε τήν «τύχη» μας στά χέρια ἀπίστων, ἀπάτριδων ἤ προδοτῶν! Τότε θά εἴμαστε ἀναπολόγητοι καί δέν θά δικαιούμαστε νά ἐπικρίνουμε κανέναν γιά τό κακό πού συντελεῖται.

Μέχρι, λοιπόν, τήν λήξη τῆς προεκλογικῆς περιόδου τό ἱστολόγιό μας - ζητώντας τήν κατανόηση ἐκείνων πού παρά τά ἀνωτέρω ὑποστηριζόμενα δέν ἐνδιαφέρονται καί δέν ἐπιθυμοῦν νά παρακολουθοῦν, ὅπερ σεβαστό, - θά στηρίξει τήν, κατά τήν ταπεινή μας γνώμη καί ἐκτίμηση, ΜΟΝΑΔΙΚΗ  ἁπολύτως συμβατή καί ἐνδεικνυόμενη πολιτική ἐπιλογή γιά ἕναν ἐλεύθερο Ἕλληνα Ὀρθόδοξο Χριστιανό ψηφοφόρο πού, μετά λόγου γνώσεως λέμε (ὅτι), εἶναι ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Πολιτική Παράταξη συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια!

Δευτερεῦον θέμα εἶναι (καί θά σᾶς ἐνημερώσουμε περί αὐτοῦ προσεχῶς) ἡ δική μας προσωπική συμμετοχή ὡς ὑποψηφίου Βουλευτοῦ τῆς Παρατάξεως, ὅπου ἐκείνη μᾶς καλέσει.

Σᾶς καλῶ, λοιπόν, ὅλους σέ ἀγώνα προκειμένου, ὅπως εἶναι καί τό σύνθημα τῆς Παρατάξεως νά πάρουμε, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, πίσω τήν Πατρίδα μας! Καλή δύναμη σέ ὅλους μας!Μέ ἐκτίμηση καί ἀγάπη

ἐλάχιστος


Δημήτριος . Κάτσουρας
Θεολόγος-Τραπεζικός

Διαχειριστής τοῦ ἱστολογίου

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ»


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

αγαπητέ μου συμμαθητή....
με πολύ αγάπη θα σου υπενθυμίσω το :
Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ (από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κβ':21).
Μην μπερδεύουμε το αλάτι με την ζάχαρη...γιατί μετά ούτε αλάτι θα έχουμε..αλλά ούτε και ζάχαρη.....!!!!!..vasso Lazidou

Ανώνυμος είπε...

Παρεμβαίνω μόνο και μόνο γιατί για άλλη μια φορά βλέπω ότι αποδίδεται στη γνωστή αυτή φράση ερμηνεία ακριβώς αντίθετη από αυτή που πραγματικά έχει. Μια ερμηνεία διαστρεβλωμένη που επεκράτησε στην εποχή μας κυρίως απο αριστερίζοντες, αλλα και από φασιστίζοντες πολιτικούς και όχι μόνο, για να έχουν ελεύθερο το πεδίο να ασελγούν κατ επανάληψη απέναντι στον Ελληνικό Λαό χωρίς βέβαια να υπάρχει κριτική και αντίλογος από τους ορθόδοξους ΠΟΙΜΕΝΕΣ και Πιστούς και έτσι κατάφεραν να τον μετατρέψουν σε όχλο. Είναι καιρός να αποκατασταθεί η σωστή ερμηνεία της φράσης( δείτε πως την ερμηνεύουν οι Πατέρες) και επιτέλους να αφυπνιστεί ο Ελληνικός όχλος και να ξαναγίνει Λαός πιστός. Δε γίνεται με το χέρι που ανάβουμε το κερί και το καντήλι με το ίδιο χέρι να ψηφίζουμε ανθρώπους που διώκουν την Ορθοδοξία ( δηλαδή ανεξαιρέτως όλων των κομμάτων της Βουλής και άλλων πολλών) . Είναι Υποκριτικό και ό,τι αυτό συνεπάγεται...
ΚΟΙΝΩΝΙΑ λοιπόν!!!