Translate

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ ΣωτῆροςἘπί τῆ Δεσποτικῆ Ἑορτῆ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


Μέ ὁλονύκτιο Ἀγρυπνία, κατά τή μοναστική τάξη καί τό Ἁγιορειτικό τυπικό, πανηγύρισε ἡ Ἀνδρώα Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στόν Κουβαρᾶ Ἀττικῆς, κατά τή μεγάλη Δεσποτική Ἑορτή τῆς Θείας Μεταμορφώσεως, τήν 6/19 Αὐγούστου τρ. ἔτους.
Στή Μονή, ἡ ὁποία κατά τό Κτητορικό Τυπικό της εἶναι ἄβατος στίς γυναῖκες, προσῆλθαν κατά τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς δεκάδες πιστοί ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος μεταξύ τῶν ὁποίων ἀρκετοί νέοι, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν μέ κατάνυξη στήν πολύωρο Ἀγρυπνία καί πολλοί ἐξ αὐτῶν ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
Τῆς λατρευτικῆς Συνάξεως προεξῆρχε ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Στέφανος, ὁ καί Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς, συμπαραστατούμενος ὑπό τριῶν Ἀρχιερέων (Μητρ/του Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου, Μητρ/του Φθιώτιδος κ. Παντελεήμονος καί Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος (Κύπρου) κ. Λαζάρου) καί πλαισιούμενος ὐπό τῶν Κληρικῶν Πατέρων τῆς Μονῆς, ἀλλά καί ἄλλων Κληρικῶν ἐφημερίων ἐκ τῶν  Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί ὄχι μόνον.
Περί τά μεσάνυκτα ἔλαβε χώρα ἡ Λιτή μέ τήν περιφορά τῆς ἱ. Εἰκόνος πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, ὑπό τό φῶς τῆς πανσελήνου καί τή μελωδική συνοδεία τοῦ χοροῦ τῶν Πατέρων καί τῶν Ἱεροψαλτῶν καί ἀκολούθησε ἡ τελετή τῆς Ἀρτοκλασίας. Ἀμέσως μετά καί ἀντί τῆς προβλεπομένης Ἀναγνώσεως, κατ’ ἐντολήν τοῦ Μακ/του ἐκήρυξε τόν θ. λόγο ὁ ἐλλ. κ. Δημήτριος Κάτσουρας, θεολόγος.
Ὁ ὁμιλητής ἐτόνισε τή μεγάλη σωτηριολογική σημασία τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς γιά τούς πιστούς, ὐπό τήν ἔννοια τῆς σπουδαιότητος τῆς μεθέξεως τῶν ἀκτίστων Θείων ἐνεργειῶν καί τῆς θέας τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ὐπό τοῦ ἀνθρώπου ἤδη ἀπό τήν παροῦσα ζωή, καθώς ἐπίσης δέν παρέλειψε νά ἐπισημάνει τήν ἐκδηλουμένη στίς ἡμέρες μας λυσσώδη πολεμική τοῦ διαβόλου καί τῶν ὀργάνων του κατά τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ ἀποκορύφωμα τή ληστρική Σύνοδο τῶν Οἰκουμενιστῶν στήν Κρήτη, κατά τόν περασμένο Ἰούνιο.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀγρυπνίας (περί τήν 6.30 πρωϊνή), τή διανομή τοῦ ἀντιδώρου, τοῦ Ἄρτου καί τῶν εὐλογηθέντων, κατἀ τἠν Παράδοση, καρπῶν τῆς Ἀμπέλου (σταφυλιῶν), οἱ Πατέρες τῆς Ἀδελφότητος καί οἱ Κληρικοί ἐν πομπῆ κατευθύνθησαν ἀπό τό Καθολικό στήν Τράπεζα τῆς Μονῆς στήν ὁποία παρεκάθησαν, ἐπίσης, ὅλοι οἱ πιστοί. Ἐκεῖ ἔλαβε χώρα καί τό μοναστικό τελετουργικό τῆς «ὑψώσεως τῆς Παναγίας», ἐνῶ μετά τήν λήξη τῆς Τραπέζης καί πάλι ἐν πομπῆ, προπορευομένης τῆς ἱ. Εἰκόνος τῆς Μεταμορφώσεως, οἱ Πατέρες ἐπέστρεψαν στό Καθολικό εὐχαριστοῦντες τόν Θεό γιά τήν Χάρη καί τίς ἄπειρες πρός ἡμᾶς εὐεργεσίες Του.
Οἱ πιστοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καθιερώσει τή συμμετοχή τους στήν ἐτήσια αὐτή μυσταγωγική ἐμπειρία, ἀνεχώρησαν μέ ἀνανεωμένες τίς πνευματικές τους δυνάμεις, λαβόντες τίς εὐχές τῶν Πατέρων καί ἀλληλοευχόμενοι «Καλή Παναγία» καί τοῦ χρόνου πάλι νά εἴμαστε καλά καί νά ἀνταμωθοῦμε, πρῶτα ὁ Θεός!
Ἄς εἶναι ΑΙΩΝΙΑ ἡ ΜΝΗΜΗ τοῦ ἀοιδίμου ὁσίου Κτίτορος τῆς Μονῆς Ἁγιορείτου ἀσκητοῦ καί μετέπειτα Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Ματθαίου, τοῦ Κρητός (+ 1950), ὁ ὁποῖος ἐν καιρῶ ἀποστασίας ἐκατόρθωσε νά μεταφυτεύσει στήν Ἀττική γῆ τήν Ἁγιορειτική ἡσυχαστική Παράδοση ἱδρύοντας δύο μεγάλα ἱστορικά Κοινόβια (ἕνα Ἀνδρικό, τό 1934 καί ἕνα Γυναικεῖο, τή Μονή Παναγίας Κερατέας, τό 1927) στά ὁποῖα ἀσκήτευσαν ἑκατοντάδες μοναχοί καί μοναχές καί κατεστάθησαν ἐν τοῖς πράγμασι προπύργια τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας.
Ἰδιαιτέρως ἡ Ἀνδρώα Μονή Μεταμορφώσεως, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἀνεδείχθη πνευματικό φυτώριο δεκάδων ἀγωνιστῶν Κληρικῶν (Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων), οἱ ὁποῖοι ἐτροφοδότησαν τόν ἱερό Ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας ὐπέρ τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας καί κατά τῆς φοβερῆς αἱρέσεως τῆς ἐποχῆς μας, τοῦ παναιρετικοῦ καί ἐκκλησιομάχου Οἰκουμενισμοῦ.
Ἀκολουθεῖ, κατωτέρω, σχετικό φωτογραφικό ρεπορτάζ ἐκ τῆς ἐφετινῆς Πανηγύρεως.