Translate

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Μέ κατάνυξη καί τάξη τελέσθηκε

Ὁ πρῶτος ἑορτασμός
τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τοῦ Θαυματουργοῦ
στή νέα μικρή Ἐνορία τοῦ φερώνυμου Ναοῦ
στή Ξυλοκέριζα Κορινθίας
Ἀρκετοί πιστοί, παρά τό ἐργάσιμο τῆς ἡμέρας, προσῆλθαν στίς ἱερές Ἀκολουθίες καί συμμετεῖχαν στόν ἑορτασμό τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τοῦ ἐν Αἰγίνη, τοῦ Θαυματουργοῦ, ὁ ὁποῖος ἔλαβε χώρα, σύμφωνα μέ τήν ἐκκλησιαστική τάξη καί παράδοση, στή νεοπαγή φερώνυμη Ἐνορία στή Ξυλοκέριζα Κορινθίας.
Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς στό κατάλληλα εὐτρεπισμένο ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου τελέσθηκε ἀπό τόν ἐφημερεύοντα τῆς Ἐνορίας Αἰδ/το π. Νικόλαο (Κατσούλη), ἐξ Αἰγίου, μέ την εὐλογία τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ὁ Ἑσπερινός μετά Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας.
Ἰδιαίτερα κατανυκτικό ἦταν τό κλίμα ἐξαιτίας τῆς χρήσεως τῆς νέας Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου (ἀνεκδότου ἀκόμη), τήν ὁποία εἶχε συντάξει ὁ μακαριστός ἀγωνιστής τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀείμνηστος λόγιος μοναχός Παῦλος ὁ Κύπριος (+1994), ἀλλά καί ἀπό τήν ἀποκλειστική χρήση τῶν κεριῶν ὡς πηγή φωτισμοῦ.
Τό πρω τῆς Ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία μέ τή συμμετοχή ἀρκετῶν πιστῶν ἀπό τήν Κορινθία, τήν Ἀργολίδα καί τήν Ἀθήνα. Στούς Αἴνους ἐκτέθηκε σέ προσκύνηση ἀπό τούς πιστούς ἀπότμημα τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Θαυματουργοῦ Ἁγίου, ἐνῶ μετά τή μεγάλη Δοξολογία καί στό προαύλειο τοῦ Ναοῦ, λόγω στενότητος χώρου, ἔγινε ἡ τελετή τῆς Ἀρτοκλασίας. Κατά τό Κοινωνικό τόν θ.λόγο ἐκήρυξε ὁ θεολόγος τῆς Ἐνορίας, ἀναφερθείς μεταξύ ἄλλων καί στήν παρακαταθήκη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου ἀλλά καί τήν πρόρρησή του περί τοῦ Μελετίου Μεταξάκη, τότε Μητροπολίτου Ἀθηνῶν, ὅτι "αὐτός μίαν ἡμέρα θά σχίσει τήν Ἐκκλησία"! Πρό τῆς Ἀπολύσεως ἔγινε μικρή λιτάνευση τῆς ἱ. Εἰκόνος  τοῦ Ἁγίου καί μετά τήν ἐπιστροφή στό Ναό ὁλοκληρώθηκε ἡ ἱ. Ἀκολουθία μέ τή διανομή τοῦ ἀντιδώρου, ἐνῶ οἱ ψάλτες ἀπέδιδαν τόν Θεομητορικό ὕμνο "Ἁγνή Παρθένε", ποίημα τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου.
Συγκινητική ἦταν καί ἡ ἐπί τό αὐτό συνάντηση τῶν πιστῶν καί ἐκτός τοῦ Ναοῦ, ὅπου ὅλοι προσέφεραν ἐκ τῶν ἰδίων, ἐδέσματα καί κεράσματα, χάριν τῆς Ἑορτῆς καί τῶν ἀδελφῶν των. Ἔτσι ἀνεχώρησαν ὅλοι χαρούμενοι καί ἀναπαυμένοι ἀπό τήν ἀνανέωση τῶν πνευματικῶν δυνάμεων, τήν ὁποία παρέχει ἡ κοινή ὀρθόδοξη Θεία Λατρεία καί ἡ ἐπί τό αὐτό καί κυρίως ἐν Χριστῶ συνύπαρξη καί κοινωνία τῶν πιστῶν μεταξύ τους, ὡς ἀδελφῶν καί τέκνων τῆς Ἐκκλησίας.


  
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ, ΣΤΙΧΗΡΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΟ

Ἦχος πλ. δ΄, Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος.

" Πάτερ θεόφρον Νεκτάριε, τῆς σῆς πατρίδος τιμή, νῦν αὐτήν κινδυνεύουσαν, πολεμίων πάντοθεν, κυκλωσάντων σύ πρόφθασον˙ εὐχαῖς σου ταύτην, κύκλοθεν τείχισον˙ τῆς Ἐκκλησίας δέ πάντα σκάνδαλα, παύσασθαι πρέσβευε, τήν  Ὀρθοδοξίαν τε, ἐν πᾶσι γῆ, λάμψαι εἰς σωτήριον, τῆς ἀνθρωπότητος."

(Ἐκ τῆς ἀνεκδότου ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου, ποιηθείσης ὑπό τοῦ

 ἱδρυτοῦ τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀειμνήστου Παύλου μοναχοῦ, τοῦ Κυπρίου)


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣΔεν υπάρχουν σχόλια: