Translate

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Μικρό ἱστορικό μαζί μέ πρόσφατο φωτογραφικό ὁδοιπορικό 


Στό ἡσυχαστήριο
Παναγίας Πορταϊτίσσης-Ἁγίου Νεκταρίου
στό Χαλκί Κορινθίας
Στούς πρόποδες τοῦ ὄρους Φωκᾶ (πλησίον τῆς κορυφῆς τοῦ ὁποίου ὑπάρχει ἀσκητήριο καί σπηλαιώδης Ναός ἐπ' ὀνόματι τῆς "Ζωοδόχου Πηγῆς") στή βορειοδυτική Κορινθία, βρίσκεται τό μικρό ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Τό ἀνήγειρε τό 1971 ὁ μοναχός Θεοδόσιος (Καρανάσιος), τοῦ ὁποίου ἡ κατά κόσμον πρώην σύζυγος καί ἡ θυγατέρα του ἐμόνασαν (καί ἐκοιμήθησαν) στήν Ἱερά Μονή Παναγίας, Κερατέας Ἀττικῆς. Ἀπό 30ετίας περιῆλθε, δι' ἀγορᾶς, στήν ἰδιοκτησία τοῦ διαχειριστοῦ τοῦ παρόντος ἱστολογίου. Περιλαμβάνει ἕνα διώροφο κτίσμα, ὅπου ὑπάρχουν ἕνας μικρός ναός, ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἐπ. Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ τοῦ Θαυματουργοῦ, δύο κελλάκια, μία Τράπεζα, μία Κουζίνα καί οἱ ἀναγκαῖοι ἀποθηκευτικοί κλπ, χῶροι. Τό κτίσμα βρίσκεται ἐντός κτήματος τριῶν στρεμμάτων μέ ἐλαιόδενδρα. Τό ἐκκλησάκι πανηγυρίζει δύο φορές ἐτησίως: Μία, στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (9 Νοεμβρίου) καί δεύτερη, τήν Τρίτη  τοῦ Πάσχα (Τρίτη τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος) πρός τιμήν τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης, ἡ ὁποία τιμᾶται κατ' αὐτήν τήν ἡμέρα στό Ἅγιον Ὄρος. Στό μικρό Ναό τοῦ ἡσυχαστηρίου φυλάσσεται μικρό ἀπότμημα ἐκ τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (προσφορά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἀνδρέου), ὑπάρχει δέ φορητή Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, διαστάσεων 50Χ60 ἐκατοστῶν, ἁγιογραφηθεῖσα ἔν ἔτει 1988, ὑπό τοῦ κατά σάρκα ἀνεψιοῦ καί ἀναδεκτοῦ (εἶχε βαπτισθεῖ ὑπό) τοῦ Ἁγίου, Ἀναστασίου Κεφαλᾶ, ὁ ὁποῖος ἔχει πλέον ἀποβιώσει. Ἀξιοσημείωτο εἶναι τό γεγονός ὅτι ὁ πρῶτος κτήτωρ τοῦ ἡσυχαστηρίου εἶχε παρασυρθεῖ στήν πλάνη τῆς γνωστῆς ἁγιομάχου μοναχῆς Μαγδαληνῆς ἐκ Κοζάνης, ἡ ὁποία δέν παρεδέχετο τήν ἁγιότητα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ ἦταν ἡ φοβερή ἐνέργειά του νά ἀλλοιώσει τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία βρισκόταν στό τέμπλο τοῦ ναοῦ τοῦ ἡσυχαστηρίου. Μάλιστα, ἐπιζωγράφισε ἐπί τοῦ προσώπου του τή μορφή ἑνός ἄλλου ἁγίου, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (4ος αἰώνας), ὅπως μπορεῖ κανείς νά τό διαπιστώσει στήν εἰκόνα αὐτή. Ὁ τολμήσας, ὅμως, βρῆκε μετά ἀπό αὐτό τό ἀνοσιούργημα, τραγικό θάνατο. Τόν κτύπησε θανασίμως αὐτοκίνητο καί μάλιστα τοῦ συνέτριψε τήν κεφαλή! Ἴσως, ἐπειδή, εἶναι ἀναπόδραστος ἡ ἰσχύς τοῦ ὅτι εἶναι "φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος", τοῦ λέγοντος "μή ἅπτεσθε τῶν χρηστῶν μου καί ἐν τοῖς προφήταις μου μή πονηρεύεσθε"! Εἶναι δέ συγκλονιστικό ὅτι, πρό τοῦ δυστυχήματος, ὁ ἁγιομαχήσας μοναχός δέχθηκε εἰδοποίηση πρός μετάνοια, μέσω ἐμφανίσεως τοῦ Ἁγίου σέ πιστό, ἐν ὁράματι, πλήν ὅμως ἀσυνέτως τήν περιφρόνησε. (Σχετικά δημοσιεύματα περί τοῦ φοβεροῦ αὐτοῦ σημείου ἔχουν φιλοξενηθεῖ παλαιότερον σέ θρησκευτικά Περιοδικά.) Στήν πνευματική ἰδιοκτησία τοῦ ἡσυχαστηρίου ἀνήκει μία ἐξαιρετική πλήρης Ἱερά Ἀκολουθία πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τοῦ ἐν Αἰγίνει, τοῦ θαυματουργοῦ, συγγραφεῖσα, κατά παραγγελίαν τοῦ ἰδιοκτήτου του, ὑπό τοῦ λογίου ἀσκητοῦ μοναχοῦ καί συγγραφέως ἀειμνήστου πατρός Παύλου τοῦ Κυπρίου (+1994), ἡ ὁποία μέχρι σήμερον παραμένει ἀνέκδοτη. Στήν εὐρύτερη περιοχή, γύρω ἀπό τό κτῆμα τοῦ ἡσυχαστηρίου, ὑπάρχουν ἐλαιῶνες καί ἀμπελῶνες, ἀπό τούς ὁποίους παράγεται ἡ φημισμένη Κορινθιακή σταφίδα. Δυτικά τοῦ ἡσυχαστηρίου διακρίνεται στό βάθος τό ὄρος Κυλλήνη ἤ Ζήρεια (συνήθως χιονισμένο, κατά τούς χειμερινούς μῆνες), ἐνῶ βορειοανατολικά διακρίνεται ὁ Κορινθιακός Κόλπος καί τά Γεράνεια ὄρη. Στό ἡσυχαστήριο φθάνει κανείς ἀπό τήν Ἀθήνα ἀκολουθώντας τήν διαδρομή πρός Κόρινθο καί συνεχίζοντας πρός Πάτρα μέχρι τήν ἔξοδο γιά τό Ζευγολατειό, ὅπου καί στρίβει πρός Ἀρχαία Νεμέα. Στό δρόμο συναντᾶ τό χωριό Χαλκί, ἀπό τήν πλατεία τοῦ ὁποίου ἀνηφορίζει πρός τόν Φωκᾶ καί συναντᾶ δεξιά του τό ἡσυχαστήριο. Ἐξάλλου, ἀπό τήν παλαιά ἐθνική ὁδό Κορίνθου-Πατρῶν καί ὅταν φθάσει κανείς στό Βραχάτι Κορινθίας στρίβει ἀριστερά καί ἀκολουθεῖ τήν ἴδια διαδρομή, ὅπως ἀνωτέρω, πρός Ἀρχαία Νεμέα.

Γραφικό γεφυράκι στό ποτάμι πού τρέχει παράλληλα στό δρόμο 


Ἀριστερά διακρίνεται τό χωριό Χαλκί καί δεξιά τό μοναστηράκι τοῦ Ἁγ. Γεωργίου


Τό κτίσμα τοῦ ἡσυχαστηρίουἩ Βόρεια πλευρά τοῦ κτίσματος

Στό βάθος ψηλά τό βουνό Φωκᾶς


Παρά τό νεφελῶδες καί βροχερό τοῦ καιροῦ διακρίνεται στό βάθος ὁ Κορινθιακός Κόλπος

Ὁ Φωκᾶς νεφελοσκεπής καί γι' αὐτό μεγαλοπρεπής καί ἐπιβλητικός
Δεν υπάρχουν σχόλια: