Translate

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Κατ' αὐτές
τίς κρίσιμες ὧρες καί στιγμές
πού διέρχεται ἡ Πατρίδα μας καί ἡ Ὀρθοδοξία
ἄς ξαναδιαβάσουμε μέ προσοχή
αὐτά τά τέσσερα (4) σημεῖα
ἀπό τό ἐφετεινό
βαρυσήμαντο Ἑόρτιο Μήνυμα
τοῦ Προκαθημένου
τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2018 (ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΔΕΛΤΑ)

(....)
1. « Ἀποδέχθηκε ὁ λαός μας στή μεγάλη του πλειοψηφία τήν ἐγκατάλειψη τῆς Παραδόσεώς του ἀπό τήν ἐφαρμογή τοῦ πρακτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ τό 1924 μέ τήν ἀλλαγή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἑορτολογίου καί σήμερα πλέον τοῦ ἐπιβάλλεται ἡ ὁμολογία τῆς παναιρέσεως στό θρησκευτικό ἐπίπεδο μέ τήν ἀποδοχή τῆς παναιρετικῆς συνόδου τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016), ὅπου ἀναγνωρίστηκαν ὅλες οἱ αἱρέσεις ὡς Ἐκκλησίες, ἀλλά καί στό πολιτικό-κοινωνικό ἐπίπεδο μέ τήν διδασκαλία τῶν νέων ἐπικινδύνων θρησκευτικῶν τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ καί πανθρησκειασμοῦ στά παιδιά του στή δημόσια ἐκπαίδευση ἀπό τήν ἡλικία τῶν ὀκτώ ἐτῶν (Τρίτη τάξη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου)!»

2. « Ἐπαναπαύθηκε ὁ λαός καί ἀνέχθηκε τή διακυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος ἐπί δεκαετίες ἀπό μασώνους καί ἀθέους ἤ ἀπάτριδες πολιτικούς καί ἐφθάσαμε σήμερον νά διαπραγματευόμαστε τήν τιμή καί τήν ὑπόληψή μας. Ἔτσι, γιά νά μή θεωρηθοῦμε ἀσυμβίβαστοι ἤ πατριῶτες, ἐπιτρέπουμε νά παραδίδεται ἡ ἔνδοξη ἱστορία πού ἐκφράζει τό ὄνομα καί ἡ ταυτότητα τῆς Ἑλληνικοτάτης Μακεδονίας μας, τοῦ αἱματοβαμμένου αὐτοῦ τόπου τῶν ἡρώων καί μαρτύρων τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος μας, ὅπως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ὁ μεγαλομάρτυς Ἅγιος Δημήτριος καί ὁ ἥρωας Παῦλος Μελᾶς, σέ πλαστογράφους τῆς ἱστορίας, μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες, ἀκόμη καί γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδος μας.»

3. « Βεβαίως, ἡμεῖς οἱ Χριστιανοί, πρωτίστως καί κυρίως, ἀνήκομε στήν Ἐκκλησία καί συναποτελοῦμε μετά τῶν ὁμοδόξων ἀδελφῶν μας ὅπου γῆς, ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καταγωγῆς, τό "ἔθνος τό ἅγιον"  πού εἶναι ὁ λαός τοῦ Θεοῦ,  τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως, γνωρίζοντες ὅτι ὁ Θεός εὐλόγησε τήν ὁροθεσία τῶν ἐθνῶν καί σεβόμενοι ὡς Ἕλληνες τήν ἀξιοσέβαστη διδαχή τῶν προγόνων μας, ὅτι "μητρός τε καί πατρός τε καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων  τιμιώτερον ἐστίν ἡ Πατρίς", ὀφείλουμε τουλάχιστον νά προβληματισθοῦμε, ἐν ὅσῳ καιρός ἐστί.»

4. « Πρός τοῦτο, δέν θά πρέπει νά παραθεωρεῖτε ἡ τραγική ἱστορική διαπίστωση ὅτι στόν μακραίωνα βίο τοῦ Γένους μας κάθε προδοσία τῆς Πίστεως ἀκολουθεῖται σχεδόν πάντοτε ἀπό δοκιμασία στό ἐθνικό πεδίο, ὅπως καί κάθε ἐθνική προσπάθεια ἀνακάμψεως καί προόδου δέν εὐδοκιμεῖ ἐπ' ἀγαθῶ, ὅταν δέν συνοδεύεται ἀπό μετάνοια καί ἐπιστροφή ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί πνευματικῆς ἀποστασίας.» (....)


ΖΗΤΩ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!
ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ!
ΖΗΤΩ Η ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ!
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΉ ΘΑΝΑΤΟΣ !


(Ἐπίγραμμα τοῦ Ὁμολογητοῦ καί Ὁσίου Ἱεράρχου Ματθαίου Καρμπαδάκη ἐπί τῆς κεντρικῆς εἰσόδου τοῦ Παρθενῶνος τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Κερατέας, χρονολογούμενον ἐν ἔτει 1927)

Δεν υπάρχουν σχόλια: