Translate

Κυριακή, 8 Απριλίου 2018


ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
 2018
8

- Χριστός ἀνέστη !
ἀναφωνεῖ ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία
- Ἀληθῶς ἀνέστη !
ἀπαντᾶ ἡ ἐνορία τῶν εὐσεβῶν πιστῶν τῆς ΚορίνθουΜέ κατάνυξη, ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καί τάξη ἡ νεοπαγής Ἐνορία τῶν εὐσεβῶν πιστῶν τῆς Κορίνθου, ἡ ὁποία ἐκκλησιάζεται στό ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν Ξυλοκέριζα Κορινθίας (Δῆμος Κορινθίων), ἑώρτασε τό πρῶτο Πάσχα της.
Ὁ εὐπρεπισμένος νασκος τῆς ἐνορίας ὑποδέχθηκε τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς τῆς Κορίνθου, ἀλλά καί τῶν γύρω περιοχῶν, μεταφέροντάς τους νοερῶς στόν Οὐρανό (ἀφοῦ "ἐν τῶ ναῶ ἐστῶτες, ἐν οὐρανῶ ἐστάναι νομίζομεν"), πρός συνεορτασμό μέ τίς νοερές Δυνάμεις σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις, τῆς πανευφροσύνου ἑορτῆς τῶν ἑορτῶν καί πανηγύρεως τῶν πανηγύρεων, τῆς ἁγίας καί ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
Τά μεσάνυκτα, μέ τήν τρέχουσα λεγομένη θερινή ὥρα, οἱ πιστοί κατέκλυσαν τό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τό ὁποῖο εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἀποδεικνύεται μικρό εἰδικῶς γιά τέτοιες ἐπίσημες ἡμέρες μεγάλων ἑορτῶν. Τό πλέον δέ εὐχάριστο καί παρήγορο εἶναι ὅτι ἅπαντες (ἀπό γερόντων μέχρι βρεφῶν) παρέμειναν μέχρι τό πέρας τῆς παννυχίδος, ἡ ὁποία ὁλοκληρώθηκε λίγο πρίν τίς πέντε τά ξημερώματα.
Μετά τό "Δεῦτε λάβετε φῶς...." καί ἀφοῦ οἱ πιστοί ἐξῆλθαν ἀπό τόν ναό καί στάθηκαν στόν προαύλειο χῶρο στά δυτικά του, τήν 1η νυκτερινή ἀκούστηκε τό "Χριστός Ἀνέστη" ἀπό τό στόμα τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ/του Πρεσβυτέρου π. Νικολάου (Κατσούλη) θυμιάζοντος τήν ἱεράν Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, ἐνῶ χαρμόσυνα ἠχοῦσαν τά σήμαντρα καί ἡ καμπάνα τοῦ ναοῦ.
Ἰδιαίτερη λαμπρότητα προσέδωσε τό γεγονός τοῦ κατ' αὐτήν τήν ἡμέραν συνεορτασμοῦ ἐκ μεταθέσεως (ἐκ τοῦ Μ. Σαββάτου, κατά τό Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας), τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, καθιστώντας ἐν τῆ πράξει τό ἐφετεινό Πάσχα ὡς Κύριο Πάσχα, δηλαδή διπλή Πασχαλιά.
Τό Ἀναλόγιο πλαισίωσαν ὁ ἀγαπητός ἀδελφός καί ἱεροψάλτης Γεώργιος (Μακρῆς), ὁ εὐλ/τος Ἐπίτροπος ἀδ. Νικόλαος Ζαβιτσᾶνος καί οἱ εὐλαβέστατοι αὐτάδελφοι Παναγιώτης καί Στυλιανός (Κατσούλης), οἱ ὁποῖοι ἀκούραστα ἔψαλλαν ὅλους τούς Κανόνες καί ὅλα τά τοῦ Ὄρθρου καί τῶν δύο Ἑορτῶν, καθώς καί τά Λειτουργικά, μέ ζῆλο καί κατάνυξη.
Στούς Αἴνους οἱ πιστοί εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἀσπασθοῦν (πέραν, βεβαίως, τοῦ ἱ. Εὐαγγελίου καί τῆς ἱ. εἰκόνος τῆς Ἀναστάσεως τήν ὁποία βαστοῦσε ὁ εὐλαβ/τος Ἐπίτροπος τοῦ Ναοῦ ἀδ. Σταῦρος Μωρατης) εὐωδιάζον τεμάχιο (λίθου) ἐκ τοῦ ζωηφόρου μνήματος τοῦ Κυρίου, τῆς πηγῆς τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως. 
Κατά τήν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Γραμματεύς τῆς Ἐκκλ/κῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ ἀδ. Δημήτριος Κ., θεολόγος, ἀνέγνωσε τό Πασχάλιο Μήνυμα τοῦ Προκαθημένου τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Μακ/του Ἀρχ/που Ἀθηνῶν κ. κ. Στεφάνου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱ. Μητρ/λεως Κορίνθου. Πολλοί ἦσαν οἱ πιστοί, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς, μέ πρῶτα τά βρέφη καί τά παιδιά ἐκ τοῦ ἐκκλησιάσματος.
Ἐκτός ἀπό τόν θαυμάσιο Κατηχητικό λόγο τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἔχει καθιερωθεῖ νά διαβάζεται αὐτή τήν ἡμέρα, ὁ ἀγαπητός καί ἐκλεκτός Ἐφημέριος εὐλόγησε μέ τήν ἀνάγνωση τῆς σχετικῆς εὐχῆς καί τά ὠά (αὐγά), τά ὁποῖα βαμμένα κόκκινα, κατά τήν παράδοση, προσέφεραν οἱ πιστοί, καί διανεμήθησαν μαζί μέ τό ἀντίδωρο πρός ὅλους τούς ἐκκλησιασθέντες.
Στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ, οἱ πιστοί, πρίν ἀποχωρήσουν γιά τά ἴδια μεταφέροντας πρός εὐλογία τῶν οἰκιῶν τους τό ἅγιο φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ἀντάλλαξαν καί πάλι τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό ἀφοῦ ἔλαβαν, ὡς εὐλογία, πασχαλινά κουλούρια, προσφορά ἀδελφῶν.
Ὁ ἐφετεινός ἑορτασμός θά μείνει ἀνεξίτηλος στή μνήμη τῶν πιστῶν τῆς Κορινθίας, τῆς Ἀργολίδος καί τῶν γύρω περιοχῶν γιά τήν κατάνυξη τήν ὁποία ἐβίωσαν κατ' αὐτόν καί τήν πρωτοχριστιανική του ἁπλότητα καί ὡραιότητα. Ζῆ Κύριος ὁ Θεός!

- Χριστός ἀνέστη!  - Ἀληθῶς ἀνέστη!

30 φωτογραφίες ἐκ τοῦ Πασχαλινοῦ ἑορτασμοῦ


Δεν υπάρχουν σχόλια: