Translate

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018


Κυριακή 11/24 Ἰουνίου 2018

Μέ λαμπρότητα πανηγύρισε
ἡ Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή
Παναγίας "Ἄξιον Ἐστίν",
Μεθώνης ΠιερίαςΜέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, ἀλλά καί μοναστική κατάνυξη, πανηγύρισε ἡ Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Παναγίας "Ἄξιον Ἐστίν" Μεθώνης Πιερίας τήν ἐτήσιο Ἑορτή της, ἡ ὁποία ἐφέτος συνέπεσε ἡμέρα Κυριακή. Πλήθη πιστῶν ἀπό ὁλόκληρη τήν Μακεδονία (τήν μία καί μοναδική Ἑλληνική Μακεδονία μας) καί ἀπό ἄλλα μέρη τῆς Πατρίδος μας (ὅπως τή Θεσσαλία, τή Στερεά Ἑλλάδα, τήν Ἀττική κ. ἄ.) ἀλλά ἀκόμη καί ἀπό τό Ἐξωτερικό (Σερβία, Σκόπια) κατέκλυσαν τή Μονή ἀπό τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς προκειμένου νά συμμετάσχουν στήν ὁλονύκτιο Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος τῆς ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς Αὐτῆς Εἰκόνος μελωδήσεως τό πρῶτον, ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, τοῦ ὕμνου "Ἄξιον ἐστίν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σέ τήν Θεοτόκον, τήν ἀειμακάριστον καί παναμώμητον καί μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν". Περί ὥραν 10η βραδυνή ἄρχισε ἡ ὁλονυκτία, κατά τήν Ἁγιορειτική τάξη, προηγηθέντος τοῦ Ἀποδείπνου. Ἀκολούθησε ὁ Μέγας Ἑσπερινός μετά Λιτῆς στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, ὅπου ἐτελέσθη καί ἡ Ἀρτοκλασία, μετά τήν ὁποία, κατ' ἐντολήν τοῦ Κτίτορος καί Πνευματικοῦ Προϊσταμένου τῆς Μονῆς, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βερροίας & Ναούσης κ. Ταρασίου, ἀντί τῆς καθιερωμένης Ἀναγνώσεως ἔγινε μικρό Κήρυγμα περί τῆς ἀξίας καί σημασίας τοῦ πνευματικοῦ ἑορτασμοῦ καί τῆς κοινῆς ὀρθοδόξου λατρείας, ὑπό τοῦ ἐλλ. κ. Δημητρίου Κάτσουρα, θεολόγου. Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ὅτι τό ἀπόγευμα καί πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς ἱ. Ἀγρυπνίας ὁ ἀκάματος καί πολιός Κτίτωρ τῆς Μονῆς Γέρων Ἐπίσκοπος Ταράσιος, βοηθούμενος ὑπό τοῦ ἐκ Σερβίας Πρεσβυτέρου π. Συμεῶνος, ἐτέλεσε δύο Βαπτίσεις. Ἡ μία ἦτο τοῦ ἐγγονοῦ τοῦ προαναφερθέντος Ἱερέως, Κληρικοῦ τοῦ Σεβ. Βερροίας, καί ἡ ἑτέρα ἑνός 19χρονου νέου ἐκ Σερβίας κατηχηθέντος ὑπό τοῦ ἐν λόγῳ Kληρικοῦ, ὁ ὁποῖος βαπτίσθηκε στή θάλασσα (στήν πλησιέστερη στή Μονή παραλία τῆς Μεθώνης) λαβών τό ὄνομα τοῦ Θεσσαλονικέως Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου. Ἀποκορύφωμα τῆς Ἀγρυπνίας, ἡ ὁποία ἔληξε περί τήν 11η πρωϊνή, ἦταν ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στήν ὁποία συμμετεῖχον πέντε Ἀρχιερεῖς, πλαισιούμενοι ὑπό ἑπτάδος Κληρικῶν ( τῶν Πρεσβυτέρων  Φιλίππου καί Προδρόμου τῶν ἱερομονάχων, Συμεῶνος, Κωνσταντίνου, Δημητρίου, Βασιλείου καί Διακόνου Ἀγάθωνος), προεξάρχοντος τοῦ πολιοῦ Κτίτορος καί Πνευματικοῦ τῆς Μονῆς Σεβασμιωτάτου κ. κ. Ταρασίου. Στό Ἀναλόγιο καθ' ὅλη τήν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας συμμετεῖχαν, πέραν τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς, μοναχές-ψάλτριες ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Κερατέας Ἀττικῆς καί τήν Ἱερά Μονή Γενεθλίου Θεοτόκου Κωσταλεξίου (Λαμίας) Φθιώτιδος, οἱ ὁποῖες ἀπέδωσαν μελωδικώτατα τούς σχετικούς ὕμνους. Μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ ἱ. Εὐαγγελίου ἐκήρυξε δι' ὀλίγων ὁ Σεβ. κ. Ταράσιος, ἐνῶ κατ' ἐντολήν του ἐκήρυξε τόν Θ. λόγο, κατά τή διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ ἐλλ/τος θεολόγος κ. Δημ. Κάτσουρας, ἀναφερθείς μεταξύ ἄλλων, λόγω ἐπικαιρότητος καί στή σοβαρώτατη ὑπόθεση τῆς ἐθνικά ζημιογόνου συμφωνίας τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως μέ τό γειτονικό κράτος τῶν Σκοπίων, προκαλέσας τό αὐθόρμητο χειροκρότημα τοῦ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος, τό ὁποῖο εἶχε ἐνισχυθεῖ κατά τίς πρωϊνές ὥρες μέ νέες προσελεύσεις ὥστε νά κατακλύσει τό μεγάλο καί περικαλλές Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Πρό τῆς Ἀπολύσεως ἔλαβε χώρα ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος πέριξ τῆς Μονῆς, ἐνῶ μετά τήν ὁλοκλήρωσή της ὁ πολιός Μητροπολίτης Βερροίας καί Κτίτωρ τῆς Μονῆς κ. Ταράσιος ἀπηύθυνε εὐχαριστίες στόν ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό γιά τήν πάνδημη συμμετοχή του, εὐχαριστήσας ὀνομαστικῶς τούς Σεβασμιωτάτους Ἱεράρχας: Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιον, Φθιώτιδος κ. Παντελεήμονα, Νικαίας κ. Παῦλον καί ἐξαιρέτως τόν ἐκ Κύπρου προσελθόντα Σεβ. Μητροπολίτην Κιτίου κ. Σεβαστιανόν. Ὁ τελευταῖος ἀντιφώνησε εὐχαριστῶν διά τήν εὐκαιρίαν καί τή χαρά τῆς συμμετοχῆς εἰς αὐτήν τήν μεγάλη Πανήγυρη μιᾶς ἀγωνιζομένης ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας Μονῆς τῆς ἀδελφῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μετά τή διανομή τοῦ Ἀντιδώρου, τοῦ Ἄρτου καί τοῦ γλυκίσματος, παρετέθη πρός ὅλους πλουσία ἑορταστική τράπεζα στίς φιλόξενες ἐγκαταστάσεις τοῦ μεγάλου Ξενῶνος τῆς Μονῆς. Διάχυτη ἦταν σέ ὅλους ἡ χαρά τῆς συναντήσεως ἐπί τό αὐτό Πατέρων, μητέρων καί ἀδελφῶν ἐν Χριστῶ καί ἡ πνευματική ἱκανοποίηση καί ἀνάπαυση ἐκ τῆς πνευματικῆς ἐνισχύσεως ὅλων ἐκ τῆς συμμετοχῆς στήν κοινή Θεία Λατρεία γιά τή συνέχιση τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος ὑπέρ τῆς Πίστεως καί πρός σωτηρίαν τῶν ψυχῶν μας. Εἴθε ἡ Χάρις τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Ἐφόρου τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους ὅπου βρίσκεται ἀποτεθησαυρισμένη καί ἡ θαυματουργός Εἰκόνα τοῦ "Ἄξιον Ἐστίν", νά ἐνισχύουν τόν Πνευματικό Πατέρα καί Κτίτορα τῆς Μονῆς, πολιόν Μητροπολίτη Βερροίας & Ναούσης κ. κ. Ταράσιον καί τήν ἐκλεκτή Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς, περί τή σεβαστή Γερόντισσα Μαρίνα, ὥστε νά συνεχίζει νά ἐπιτελεῖ τό θεάρεστο ἔργο της καί νά ἀποτελεῖ, ὅπως μέχρι σήμερον ἐπί 52 συναπτά ἔτη, φωτεινό φάρο σελαγίζοντα πρός πάντας τό ἀληθινό φῶς τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας, πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρίαν ἀθανάτων ψυχῶν. Ἀμήν.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ"
ΜΕΘΩΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ὁ περίφημος Ναός τοῦ Πρωτάτου στήν πρωτεύουσα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τίς Καρυές, ὅπου φυλάσσεται ἡ ἱερά Εἰκών.


Ἡ ἐφέστιος ἱερά Εἰκών τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐνώπιον τῆς ὁποίας ἐψάλη ὁ Ἀρχαγγελικός ὕμνος "Ἄξιον Ἐστίν".


Δεν υπάρχουν σχόλια: