Translate

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΠΕΝΘΗ 

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
προέπεμψε ἕνα μέλος της στόν Οὐρανό

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ ἀδελφός Θεοφάνης (Σπυρόπουλος), γαμβρός τῆς Κτητορίσσης τοῦ Ναοῦ μας, ἀειμνήστου μοναχῆς Νεκταρίας (+)Σέ ἡλικία 81 ἐτῶν καί μετά ἀπό καρτερική ἀντιμετώπιση χρονίων καί μεγάλων προβλημάτων ὑγείας, ἄφησε τήν τελευταία του πνοή πρίν λίγες ἠμέρες (7.6.2018) ὁ ἀγαπητός ἐνορίτης μας ἀδελφός Θεοφάνης Σπυρόπουλος, σύζυγος τῆς πολυ-ἀγαπητῆς Μαρίας Σπυροπούλου, θυγατέρας τῆς ἀειμνήστου Κτητορίσσης τοῦ Ναοῦ μας, Νεκταρίας μοναχῆς (+).
Ὁ ἀδελφός Θεοφάνης ὑπῆρξε αὐτός ὁ ὁποῖος μαζί μέ τήν ἐκλεκτή σύζυγό του ἀγκάλιασαν μέ θέρμη τούς εὐσεβεῖς τῆς Κορίνθου, οἱ ὁποῖοι βρέθηκαν νά ἔχουν ἀνάγκη Ναοῦ, προκειμένου νά ἐξυπηρετοῦνται λειτουργικῶς καί ποιμαντικῶς-πνευματικῶς, διαθέσαντες πρός τοῦτο μέ χαρά καί ἀγάπη τόν ἰδιόκτητο Ναό τους, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν Ξυλοκέριζα Κορινθίας.
Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ νεοπαγής Ἐνορία μας, ἡ ὁποία εἰσῆλθε ἤδη στό δεύτερο ἔτος τῆς παρουσίας καί μαρτυρίας της στήν περιοχή τῆς Κορινθίας, ὑπό τήν πατρική εὐλογία καί ποιμαντική εὐθύνη τοῦ Μακ/του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. κ. Στεφάνου, ὡς Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορίνθου.
Ὁ μακαριστός ἀδελφός Θεοφάνης καταγόταν ἀπό τά μέρη τῆς Αἰγιαλείας Πελοποννήσου. Ἐργάστηκε γιά πολλά χρόνια στήν Ἀθήνα, ὅπου καί διέμενε μέ τή σύζυγό του πρίν τή συνταξιοδότησή του, ὡς αὐτοκινητιστής. Ἦταν ἐνεργό μέλος τῆς Ἐνορίας μας καί πολύτιμος συμπαραστάτης αὐτῆς. Ὅσο τοῦ ἐπέτρεπε ἡ ὑγεία του, δέν ἔλειπε ἀπό τίς Θεῖες Λειτουργίες, ἀλλά καί ἀπό τίς ἱ. Ἀκολουθίες πού πραγματοποιοῦνται, ὅταν δέν ὑπάρχει διαθέσιμος Λειτουργός. Χαιρόταν ἰδιαιτέρως μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν εὐσεβῶν καί μάλιστα τῶν νέων καί τῶν παιδιῶν, ἀλλά καί τῶν ἐπισκεπτῶν πού ἔρχονται κατά καιρούς καί ἐκκλησιάζονται μαζί μας.
Τὀ ἐνδιαφέρον του τό ἐξεδήλωνε μέ εὔστοχες ἐπισημάνσεις γιά τήν πρακτική λειτουργία τῆς Ἐνορίας καί παρότρυνση ὅλων μας νά εἴμεθα ἀγαπημένοι καί ἑνωμένοι στόν κοινό ἀγώνα. Γι' αὐτό, καί ὄχι μόνο, δεχόταν τό σεβασμό καί τήν ἀγάπη τῶν ὀρθοδόξων, ἐνῶ ἀπελάμβανε καί τήν ἔμπρακτη ἀδελφική ἀλληλεγγύη στήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων του ἀπό ἐκλεκτό ἀνδρόγυνο (μέλη τῆς Ἐνορίας), οἱ ὁποῖοι σχεδόν καθημερινῶς τόν ἐπισκέπτονταν καί τόν ἐξυπηρετοῦσαν σέ ὅ,τι χρειαζόταν.
Μικρό χρονικό διάστημα πρό τῆς κοιμήσεώς του εἶχε μεταλάβει τῶν ἀχράντων μυστηρίων, ἐνῶ λίγη ὥρα πρίν παραδώσει τό πνεῦμα του εἶχε δεχθεῖ τήν ἐπίσκεψη ἀδελφῶν καί κατακλίθηκε σημειώνοντας ἐπάνω του μέ χαρακτηριστική ἀργή καί καθαρή κίνηση τό σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Ἡ Κηδεία (Ἐξόδιος Ἀκολουθία) τελέσθηκε ἀπό τόν σεβαστό Ἐφημέριό μας, Αἰδ/το Πρεσβύτερο π. Νικόλαο (Κατσούλη) καί μέ ὑποδειγματική ἡσυχία καί κατάνυξη συμμετεῖχαν σ' αὐτήν προσευχητικῶς ὅλα τά μέλη τῆς Ἐνορίας μας, ἐνῶ τήν παρακολούθησαν πολλοί συγγενεῖς, φίλοι, γείτονες καί γνωστοί τοῦ μεταστάντος, κατακλύσαντες τόσο τό ἐσωτερικό, ὅσο καί τό προαύλειο τοῦ Ναοῦ.
Μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας ἀποχαιρέτησε τόν μακαριστό ἀδελφό Θεοφάνη, ὁ Θεολόγος, ἐπίτροπος καί ἱεροψάλτης τῆς Ἐνορίας ἀδ. Δημήτριος Κ., ἀναφερθείς, μεταξύ ἄλλων, στήν πολυχρόνια γνωριμία του μέ ἐκεῖνον ἀπό τότε πού ἀμφότεροι κατοικοῦσαν στήν Ἀθήνα σέ γειτονικές περιοχές, τονίσας τήν αὐθεντικότητά του ὡς ἀνθρώπου καί τήν ἀγνή, ὅπως τῶν παιδιῶν, πίστη του.
Ἡ ταφή τοῦ μακαριστοῦ ἀδ. Θεοφάνη ἔγινε στό Κοιμητήριο τῆς Κοινότητος Ξυλοκερίζης Κορινθίας. Ἀκολούθησε ὁ καθιερωμένος καφές στό Καφενεῖο τῆς κεντρικῆς Πλατείας τοῦ χωριοῦ, ἐνῶ στή συνέχεια προσκλήθηκαν ὅλοι οἱ συμμετασχόντες σέ Ἐστιατόριο τῆς περιοχῆς, ὅπου ἡ οἰκογένεια τοῦ μεταστάντος παρέθεσε γεῦμα.
Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου σύσσωμη ἐκφράζει τήν εὐχή καί ἀναπέμπει προσευχή στόν Κύριό μας ὅπως ἀναπαύσει τήν ψυχή τοῦ ἀδελφοῦ Θεοφάνη ἐν χώρα ζώντων καί κατατάξει αὐτήν μετά τῶν ἁγίων. Στούς οἰκείους του καί πρωτίστως στήν ἀγαπημένη του σύζυγο ἀδ. Μαρία εὔχεται τήν ἐξ ὕψους παρηγορία, στούς δέ ὑπόλοιπους συγγενεῖς, τόν γυιό τους Ἀνδρέα, τή σύζυγό του καί τά ἐγγόνια τους, Θεοφάνη, Βικτωρία καί Χριστίνα νά τόν μιμηθοῦν στήν Πίστη του καί τήν προσήλωσή του στήν Ὀρθοδοξία καί νά τόν θυμοῦνται πάντοτε.

Τοῦ ἀδελφοῦ Θεοφάνους εἴη ἡ μνήμη αἰωνία!

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΔ. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ.


Πρωτοχρονιά 2018 στό προαύλειο τοῦ Ναοῦ τῆς Ἐνορίας μας (ὁ ἀδ. Θεοφάνης διακρίνεται καθιστός).

Μεγάλη Τετάρτη 2018 (Μέγα Εὐχέλαιο). Μέ σεβασμό κάτω ἀπό τό Πετραχήλι τοῦ Ἐφημερίου μας.
Ἔξω ἀπό τό Ναό, μετά τή Θεία Λειτουργία, μαζί μέ τόν θεολόγο τῆς Ἐνορίας.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ


Ἡ χήρα τοῦ μεταστάντος συμμετέχει συγκινημένη στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία.Ἡ Κηδεία του τελέσθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, δευτέρα μετά τήν Πεντηκοστή (Ἁγιορειτῶν Πατέρων) προκειμένου νά μπορέσουν νά παρευρεθοῦν καί τά ἐγγόνια του ἀπό τό ἐξωτερικό. Λόγῳ τοῦ ἐπικρατοῦντος μικροῦ καύσωνος, ὅλοι οἱ ἐνορίτες εἴμασταν προβληματισμένοι γιά τήν ὑψηλή θερμοκρασία πού θά ἀντιμετωπίζαμε συνωθούμενοι στό μικρό ἐκκλησάκι μας καί, κυρίως, γιά ὅσους συγγενεῖς, φίλους καί γνωστούς τοῦ μεταστάντος θά προσέρχονταν. Ὁ Θεός, ὅμως, οἰκονόμησε ἐκεῖνες τίς ὧρες  καί δρόσισε ἀρκετά, μέχρι πού ἔβρεξε κιόλας, γιά νά σταματήσει μάλιστα ἡ βροχή τήν ὥρα τῆς ταφῆς! Καί γι' αὐτά τά μικρά, ἀλλά καί, κυρίως, γιά τήν ἐν εἰρήνῃ καί ὀρθοδοξίᾳ κοίμησή του, ὅπως ἀναφέρει τό Μέγα Εὐχολόγιο ὅτι πρέπει νά λέγεται μετά τό πέρας τῆς ταφῆς, ἀναφωνοῦμε :
 Δόξα Θεῶ τῶ οὕτως οἰκονομήσαντι! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: