Translate

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Λίθος ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες τό ζήτημα τοῦ ἡμερολογίου


Τό  "ἡμερολογιακό"  εἶναι  μεῖζον  ζήτημα,
τό ὁποῖο ὀφείλει κάθε ὀρθόδοξος πιστός

νά τό προσέξη!


ΚΑΠΟΙΑ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΣΧΟΛΙΑ
 ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΗ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ


" ....Είναι άρα όχι απλά συνοδικά κεκριμένοι (σημ. ἡμ. : οἱ παλαιοημερολογίτες) αλλά και διακεκριμένοι σχισματικοί . Και η διάκριση τους συνιστάται ότι έκαναν σχίσμα ... δια να προλάβουν το σχίσμα και ακόμα και όταν 100 κοντά χρόνια πέρασαν απο τότε και αυτό δεν έγινε συνεχίζουν να λένε οτι καλά έκαναν ό,τι έκαναν !!!
Αλλά τι μας λένε τώρα ? Προφήτευαν λένε τον οικουμενισμό ... και τάχα
τώρα δικαιώνονται !....."
" Τα μυστήρια των γνησίων είναι άκυρα γιατί έκαναν σχίσμα το 1924.Φύγε από τις παρατάξεις για να έχεις Μυστήρια και να σωθείς.Πως θα σωθείς χωρίς Μυστήρια;"
".... Οι παλαιοημερολογίτες έχουν μια παραδοξότητα που δεν την έχουν καταλάβει: Κανονίζουν μόνοι τους πότε είναι ισημερία, δηλ. πότε ο Ήλιος τέμνει τον ουράνιο ισημερινό. Λες και κανονίζουν οι ίδιοι τις κινήσεις των άστρων και όχι ο Δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Και κάτι άλλο, που επίσης δεν γνωρίζουν. Όταν υπάρχει Πανσέληνος, αυτοί λένε, ότι θα γίνει σε 5 ημέρες!
Γι΄ αυτό και οι Πατέρες της Α΄ δεν τα κανόνισαν αυτά οι ίδιοι, αλλά ανέθεσαν στους αστρονόμους της Αλεξάνδρειας να τα βρουν. Με τα μυαλά και το πείσμα, που έχουν θα φτάσει εποχή, που θα γιορτάζουν Πάσχα και της Παναγίας μαζί!"ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ


Αὐτά πού λέτε - θλιβερές καταγεγραμμένες ἐπαναλήψεις, ἄθελά σας ἴσως, τῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ μασώνου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί τοῦ φίλου του ἀρχιμασώνου Μελετίου Μεταξάκη - πέραν τοῦ ὅτι εἶναι ἀνυπόστατα καί φαντασιοπληξίες (διότι στενός φίλος μου πού ἐργάζεται στό μεγαλύτερο ἀστρονομικό κέντρο στήν Ἐλβετία μοῦ λέει ὅτι τά περί ἀκριβέστερου γιά τό νέο ἡμερολόγιο εἶναι ἀνοησίες, ἀφοῦ ἐκεῖ ὑπολογίζουν τά περισσότερα ἀκόμη καί σήμερα μέ βάση τό Ἰουλιανό ἡμερολόγιο) ξεχνᾶτε ὅτι ἀπευθύνοντάς τα στούς συμπατριῶτες σας παλαιοημερολογίτες, λοιδωρόντας τους ἀντιχριστιανικά, συγχρόνως, χωρίς νά τό σκέπτεσθε τά ἀπευθύνετε στό Ἅγιον Ὄρος, τή ξακουστή Μονή Σινᾶ, τή μαρτυρική Σερβία, τήν ἐπίσης μαρτυρική Ρωσία καί ἑκατοντάδες χιλιάδες σέ Ρουμανία καί ἀλλοῦ πού συνιστοῦν τήν συντριπτική σέ εἰδικό βάρος πνευματικῆς ἀξίας ἀλλά καί ἀριθμητική πλειοψηφία πιστῶν καί, βεβαίως, στούς Ἁγίους Τόπους, τά Ἱεροσόλυμα! Γιατί ὅλοι αὐτοί παλαιοημερολογίτες εἶναι! Μά, θά μοῦ πεῖτε αὐτοί δέν εἶναι πλανεμένοι σάν κι ἐσᾶς, διότι κοινωνοῦν μέ νεοημερολογίτες. Ὡραῖα, λοιπόν, πεῖτε αὐτό καί μήν ἀρχίζετε τά ἀνιαρά καί χιλιοειπωμένα γιά ἀστρονομίες κ.ο.κ. πού δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν, διότι ἄν μᾶς ἐνδιέφεραν ὅλα αὐτά καί ὄχι ἡ Πίστη καί ἡ ἀκαινοτόμητη Παράδοση θά ἀκολουθούσαμε τό νέο ἡμερολόγιο. Οἱ  Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἁγίας Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ὄχι μόνον, νοιάζονταν γιά τόν μή συνεορτασμό μέ τούς Ἰουδαίους καί τούς αἱρετικούς, κάτι πού οἱ μέν νεοημερολογίτες πράττουν, ἐνῶ οἱ παλαιοημερολογίτες ΟΧΙ! Ὅπως, δέ, ἔχουμε ξαναπεῖ, ἡ νεοημερολογιτική ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας ἔχει καταστρατηγήσει πλήρως τήν ὁροθεσία περί Πασχαλίου τῶν Ἁγίων Πατέρων (πλήρης ἀποδοχή τῆς παπικῆς Καινοτομίας τοῦ Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου) κι ὅμως κοινωνεῖτε μαζί της καί βρίσκεσθε στό ἴδιο κρίμα! Τούς ἀγνοοῦντας νεοημερολογίτες δέν τούς καταδικάζομε, ἀλλά σεῖς δέν εἶστε ἀγνοοῦντες, ἀλλά ἐνσυνειδήτως ἀντιπαρατιθέμενοι πρός τήν ἀλήθεια καί τήν κοινή λογική. Φροντίστε νά μάθετε ὅταν ἡ Μονή Βατοπαιδίου στό Ἅγιον Ὄρος ἀκολούθησε γιά ἕνα φεγγάρι τό νέο ἡμερολόγιο, τί συνέβη καί ἐπέστρεψε ἆρον-ἆρον; Φροντίστε ἀκόμη νά μάθετε γιατί ἄραγε ἡ μοναδική ζωντανή Μονή, μέ μικρή ἀλλά εὐλογημένη Ἀδελφότητα, μέσα στήν θαυμαστή Καστροπολιτεία τοῦ Μυστρᾶ ἀκολουθεῖ πιστά τό παλαιό ἡμερολόγιο, παρά τίς ἀπίστευτες πρακτικές καί ἄλλες δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει, μέσα σέ ἕνα ἰδιαίτερης ἀξίας καί προβολῆς βυζαντινό, δηλαδή ρωμαίϊκο, Ἀρχαιλογικό χῶρο; Εἶναι καί πολλά ἄλλα πού, λόγῳ φόβου καί κινδύνων, δημοσίως δέν λέγονται. Καί, τέλος, γιά νά κατανοήσετε ὅτι τό νέο ἡμερολόγιο εἶναι σκάνδαλο παγκόσμιο ἀπό ἐκκλησιαστικῆς πλευρᾶς, ἀναλογισθεῖτε γιατί/ὅτι ΠΟΤΕ στήν ἐκκλησιαστική Ἱστορία ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν εἰσήγαγε νεωτερισμούς, οὔτε ἀλλαγές τῶν παραδεδομένων, ἔστω καί σέ δευτερεύοντα ζητήματα, ἐάν δέν συνέτρεχε λόγος σωτηρίας! Πῶς λοιπόν ἐξυπηρέτησε τή σωτηρία τῶν μελῶν της, ἔστω τῶν ἁπλῶν πιστῶν, πού εἶναι καί οἱ πιό πιστοί καί γνήσιοι καί ἀνιδιοτελεῖς συνήθως, ἡ ἐπιβολή τοῦ νέου ἡμερολογίου; Τό ἔχω πεῖ καί θά τό λέω συνέχεια, τό ἡμερολογιακό δέν εἶναι ἁπλό θέμα, εἶναι θέμα παγίδα! Μόνο οἱ ἐπιπόλαιοι τό προσπερνοῦν καί οἱ ὑπερήφανοι τό λοιδωροῦν! (συνεχίζεται)
............................................................................................................
(συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου) Κάτι παραπάνω ἀπό ἐσᾶς θά ἤξερε ὁ  ἀτρόμητος Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης, μέ τόν ὁποῖο τό εἶχα συζητήσει καί τόν ἀπασχολοῦσε πολύ ἔντονα. Μή μπερδεύετε τήν ἀπογοήτευση κάποιων ὁσιακῶν μορφῶν ἀπό σφάλματα παλαιοημερολογιτῶν ὡς ἀδυναμίες ἀνθρώπων καί λάθος συμπεριφορές! Ὁ Γέρων Φιλόθεος Ζερβᾶκος, γιά παράδειγμα, μιά ζωή ἀσχολεῖτο μέ τό θέμα καί πῆγε μέ αὐτό τόν καημό, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς προτάσεις του γιά τό τί ἔπρεπε νά ἐπιλύση μιά ὄντως μεγάλη Σύνοδος. Μάθετε καί κάτι πού δέν ξέρετε ὅτι καί ὁ Ἰουστῖνος Πόποβιτς στέλνοντας τά πνευματικά του τέκνα στήν Ἑλλάδα γιά σπουδές τούς συνέστησε νά πᾶνε νά μείνουν σέ παλαιοημερολογίτικα μοναστήρια. Πῆγαν γιά ἕνα διάστημα, μετά δέν καταδέχονταν καί εἴδαμε μέ ἐξαίρεση τόν Ἀρτέμιο, τήν προκοπή τους!....Τέλος, διότι διαβάζω τέτοια σχόλια πρόχειρα καί ὑπερήφανα καί ἀπορῶ καί ἐξίσταμαι τί προκοπή νά δοῦμε δάκνοντες ἀλλήλους μέχρι ὑπ' ἀλλήλων νά ἀναλωθοῦμε, κατά τόν μέγα Χρυσόστομο, αὐτή τή στιγμή ἄν γινόταν προσπάθεια νά ἐπιβληθεῖ στίς ἀνωτέρω ἀναφερθεῖσες χῶρες καί τοπικές ἐκκλησίες τό νέο ἡμερολόγιο θά εἴχαμε κι ἐκεῖ τό ἴδιο ἀποτέλεσμα, δηλαδή σχίσματα! Δέν καταλαβαίνετε, λοιπόν, ὅτι αὐτό πού ἐπιφέρει κακό δέν εἶναι κατά Θεόν καί ὅτι γιά τό ἡμερολογιακό ἰσχύει τό τῶν Ἁγίων Πατέρων "οὐ μικρόν τό παραμικρόν"! Μή πεῖτε δέ ὅτι τό σχίσμα τό ἔκαναν οἱ παλαιοημερολογίτες, διότι ἡ ἀντικανονικῶς ἐπιβληθεῖσα ἡμερολογιακή μεταρρύθμιση ἀπεδείχθη ἐν τῆ πράξει ἀντιπατερική ἀφοῦ διέσπασε τόν συνεορτασμό τῶν πιστῶν καί εὐνόησε τόν συνεορτασμό, τουλάχιστον ἡμερολογιακά-χρονικά,  μετά τῶν αἱρετικῶν.  Ὅπως ὀρθῶς δέ ἐπεσήμανε ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁ ὁποῖος ἐπί τοῦ θέματος, μετά τήν εὐλογημένη στροφή του κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν φορέων του, ἔκανε στροφή καί στό ἡμερολογιακό ἀναγνωρίζοντας τήν μεγάλη σπουδαιότητά του καί κηρύττων τήν ἀνάγκη ἀποκαταστάσεώς του, "ἐμεῖς οἱ νεοημερολογίτες ἀλλάξαμε, ἐνῶ οἱ παλαιοημερολογίτες εἶναι ἀκατηγόρητοι διότι ἔμειναν σέ ὅ,τι παρέλαβον"! Ἀνάλογα ἔχει, πρός τιμήν του, δηλώσει δημοσίως καί ὁ Καθηγητής μας π. Γεώργιος Μεταλληνός τονίσας ὅτι οἱ νεοημερολογίτες παρεξέκλιναν καί ὄχι οἱ παλαιοημερολογίτες! Ἀλλά ὑπάρχει καί κάτι ἀκόμη, ἀξιοσημείωτο: Ὑπάρχει στά ἀρχεῖα τοῦ Πατρ/χείου Κων/λεως γραπτό ντοκουμέντο (δημοσιευμένο στήν ἐφημερίδα του "Ἐκκλ/κή Ἀλήθεια") πού φανερώνει ὅτι οἱ προωθοῦντες τήν ἀλλαγή νεωτεριστές, μασῶνοι καί οἰκουμενιστές τῆς ἐποχῆς, ἤξεραν ὅτι θά ἐδημιουργεῖτο σχίσμα καί τό ἀπετόλμησαν (!), γιατί νομίζετε; ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΤΗΝ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ! Καλῶς ἤ κακῶς, ἀγανακτῶ μέ ὅσα λέγονται καί γράφονται τόσο ἐπιπόλαια, τέτοιες στιγμές πού ὅλα καταστρέφονται γύρω μας καί δέν ἔχουμε δεῖ τίποτε ἀκόμη! Ἀφῆστε, τό λοιπόν, κατά μέρος τούς παλαιοημερολογίτες, ἀφοῦ τόσο σᾶς ἐνοχλεῖ ἡ παρουσία των, γιατί στό τέλος βλέπω ἀντί γιά ἀντι-οἰκουμενιστικό μέτωπο ὀρθοδόξων νά σχηματίζεται μέτωπο ἀντι-παλαιοημερολογιτικό πρός τέρψιν τῶν οἰκουμενιστῶν! Καί μόνο τό ὅτι οἱ Οἰκουμενιστές βγάζουν σπυριά, κατά τό κοινῶς λεγόμενο, ὅταν ἀκοῦν "παλαιοημερολογίτης" ἔπρεπε νά ἀρκεῖ σέ ὁρισμένους. Καί κάτι τελευταῖο: Οἰ διαιρέσεις στό παλαιό ἡμερολόγιο δέν προέρχονται πρωτογενῶς ἀπό τούς ἰδίους τούς ὀρθοδόξους! Θέλετε νά τό πιστεύσετε, δέν θέλετε μή τό πιστεύετε. Κατά καιρούς διαρρέουν διάφορα, ὄχι σενάρια καί φαντασίες, ἀλλά στοιχεῖα, πού καταδεικνύουν ὅτι ἔξωθεν δάκτυλοι κατόρθωσαν νά διασπάσουν τόν χῶρο γιά νά μήν ἀσκεῖ ἕλξη στόν κόσμο καί νά κατηγορεῖται στή συνέχεια ὅτι ἡ διάσπασή του φανερώνει ἐγκατάλειψη Θεοῦ! Ξυπνήσατε, ἀδελφοί νεοημερολογίτες! Ἐμεῖς δέν θέλουμε προσωπική δικαίωση.
Μή παρασύρεσθε οὔτε καί ἀπό μεγάλους παλαιούς ἤ σημερινούς Πνευματικούς ἀκόμη κι ἄν θαυματουργοῦν. Διότι διαβάζουμε στά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἀκόμη καί οἱ ἅγιοι σφάλλουν ὅταν παίρνουν θέση στηριζόμενοι στή δική τους σκέψη καί ὄχι ἐπικαλούμενοι γιά τό συγκεκριμένο θέμα τήν ἄνωθεν καθοδήγηση μέ τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ! ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! Διότι διαφορετικά θά ἀσεβήσουμε στόν Θεό, ὁ ὁποῖος σέ πραγματικά ἐναρέτους καί Θεοφοβουμένους ἀνθρώπους καί ὄχι ἁγίους-stars γιά ἐκμετάλλευση τῆς εὐλαβείας καί (νά τό ποῦμε κι αὐτό) τῆς κακῆς συνηθείας τοῦ κόσμου, ὅταν σχετικῶς ἐζήτησαν τήν βοήθειά Του, μέ φοβερά ὁράματα καί φρικτά θαύματα ἐπιβεβαίωσε τό ἀπαράδεκτο τῆς Καινοτομίας τοῦ νέου ἡμερολογίου. Ἄλλωστε καί συγχωρέστε με πού θά τό πῶ, γιά νά εἴμαστε παλαιοημερολογίτες δακτυλοδεικτούμενοι, νά γνωρίζετε ὅτι ἀποδεχθήκαμε τόν ὀνειδισμό μέ σημαντικές συνέπειες γιά τήν κοινωνική, ἐπαγγελματική καί οἰκονομική μας κατάσταση, ΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ! Τί ἄλλο νά σᾶς πῶ;


Δ.Ι.Κ.