Translate

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟΣοί δέ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε!....

Ὁ ἑορτασμός τοῦ Τιμίου Προδρόμου

στό ἱστορικό Μετόχι

 τῆς Μονῆς Παναγίας (Κερατέας)

 στό πανέμορφο Ναύπλιο

Σήμερα 29η Αὐγούστου, κατά τό ἐκκλησιαστικό ἡμερολόγιο, ἡμέρα Κυριακή, τοῦ 2016, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε νά συμμετάσχουμε στήν πανήγυρι τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου στήν περιοχή Καραθώνα τοῦ Ναυπλίου, ὅπου καί τό ὁμώνυμο Μονύδριο πού ἀποτελεῖ Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς καί Σεβασμίας Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης, Κερατέας Ἀττικῆς.

Στήν εὑρύτερη γεωγραφική περιοχή τῆς Ἀργολίδος καί εἰδικώτερα στήν περιοχή τοῦ Ναυπλίου ἔχει ἀφήσει τήν πνευματική του σφραγίδα, ἀπό τήν ἐκεῖ παρουσία καί πνευματική ἐργασία του, ὁ ἀείμνηστος, τότε Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος Ματθαῖος (Καρπαδάκης), μετέπειτα Κτίτορας τῆς Μονῆς Παναγίας, ἤδη ἀπό τό 1910!

Εἶναι ἀξιοθαύμαστο τό γεγονός ὅτι τό πέρασμά του (τό ὁποῖο διήρκεσε ἀρκετά χρόνια) ἔχει μείνει ἀνεξίτηλο στίς μνῆμες καί τίς καρδιές τῶν ὀλίγων σήμερον ἐπιζώντων πιστῶν, ἀλλά ὡς πνευματική παρακαταθήκη ἔχει μεταλαμπαδευθεῖ καί στούς ἐπιγενομένους ὀρθοδόξους.

Ὁ φημισμένος μεγάλος Πνευματικός ἐξ Ἁγίου Ὄρους, μετά τήν ἐπάρατη ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου τό 1924, ἔγινε καί  διαπρύσιος Κήρυκας τῆς Πίστεως καί ὁμολογητής Κληρικός ὑπέρ τῆς ἀκαινοτομήτου Παραδόσεως καί τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας.

Ἀπό τήν «σπορά» ἐκείνη τήν πνευματική, τοῦ ὄντως ὁσίου Πατρός Ματθαίου, τοῦ (μετέπειτα) Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου, προέρχεται, μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο, καί τό μικρό, πλήν πιστό ποίμνιο τῆς περιοχῆς. Ἐξ αὐτοῦ, σήμερον, ἀρκετοί ὀρθόδοξοι ἀνηφόρισαν πρός τό ἱστορικό Μετόχι τῆς Μονῆς Παναγίας γιά τήν πανήγυρι τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἐπί τῆ ἑορτῆ τῆς ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς του.

Σέ ἕνα ἰδιαιτέρου φυσικοῦ κάλλους τοπίο, δίπλα στό ἱστορικό καί θρυλικό Παλαμήδι, καί ὑπό τούς θόλους τοῦ κατανυκτικοῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Λαζάρου, ἀδελφοῦ τῆς Ἀνδρώας Μονῆς Μεταμορφώσεως, Κουβαρᾶ Ἀττικῆς, ὑπάρξαντος καί γνωστοῦ σέ ὅλους διά τόν ἱεραποστολικό του ζῆλο.

Στό Ἀναλόγιο διακόνησαν μοναχές τῆς κυριάρχου Μονῆς, μεταφέροντας ἔτσι καί τό ἰδιαίτερα κατανυκτικό κλίμα τῶν ἱ. Ἀκολουθιῶν ἐκείνης, ἐνῶ στή Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν, ὅπως προελέχθη, ἀρκετοί πιστοί ἐκ τῶν γύρω περιοχῶν, ὅπως καί ἐκ Κορίνθου καί Νεμέας.

Κατά τήν ἀπόλυση ὁ ἱερουργός, δι’ ὀλίγων λόγων, ἀναφέρθηκε στό ἱερό πρόσωπο τοῦ ὑπό τοῦ Κυρίου μαρτυρηθέντος ὡς, ἐν γεννητοῖς γυναικῶν, μείζονος ἁγίου ὅλων τῶν ἐποχῶν! Ἐπεσήμανε δέ, εὐστόχως, τήν ἀνάγκη νά ἀγωνιζώμεθα διαρκῶς ὑπέρ τῆς Πίστεως μέ θάρρος καί βεβαιότητα ὅτι εἰ ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν, οὐδείς καθ’ ἡμῶν!

Μετά τή διανομή τοῦ Ἀντιδώρου, ὁ Σεβ/τος, ὕστερα ἀπό παράκληση παρισταμένων ὀρθοδόξων γονέων, ἀνέγνωσε εἰδική εὐχή ἐνισχύσεως καί φωτισμοῦ τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων πού ἐκκλησιάσθηκαν, ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης, τήν ἐπαύριον, ἐνάρξεως τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους.

Στήν αὐλή τοῦ Μονυδρίου οἱ πιστοί δέχθηκαν τήν φιλοξενία τῶν ἀδελφῶν, μέ τόν παραδοσιακό καφέ καί νηστίσιμα, λόγω τῆς ἡμέρας, γλυκίσματα. Ὅλοι, ἐν συνεχεία, ἀνεχώρησαν ἔχοντας ἀποκομίσει πνευματική δύναμη καί χαρά ἐκ τῆς χάριτος τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς εὐλογίας τοῦ μεγάλου ἑορταζομένου Ἁγίου, ἀλλά καί παρηγορία ἐκ τῆς συναντήσεως ὀρθοδόξων ἀδελφῶν ἐπί τό αὐτό, σέ ἕναν τόπο χαριτωμένο καί ὄμορφο.

Ἀκολουθεῖ μία μικρή φωτογραφική παρουσίαση
 τοῦ ἱστορικοῦ Μετοχίου καί τῆς ἐφετεινῆς πανηγύρεώς του.

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ